Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Warming af oocytter og blastocyster med Irvine medie

 

Formål

At sikre at warming med Irvine medie sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter warming med Irvine medie af oocytter/blastocyster vitrificeret med KitaZato eller Irvine medie i Cryotech-strå eller HSV strå.

 

Ansvar
Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensiler

Reagenser

ESCO flowbænk

Nikon Mikroskop SMZ1500

Omvendt mikroskop (Nikon, TE2000-S)

 

 

Cryotubes

35 mm petriskål

Metalholder til petriskål

250 µl pipette

100 µl pipettespids + pipette

6 cm petriskål

Stopur

Pincet

Flamingokar i stålindsats med flydende nitrogen

4-brøndsbakke til TS medie

4-brøndsbakke til transferering med blastocystmedie i brønd 3 og 4

Blastocystmedie

Irvine Warming kit

 

 

 

Fremgangsmåde

 1. 1. 1,0 ml TS-medie per strå sættes i bordinkubator 37 oC uden flow i 30 min inden brug.

 2. 2. 50 µl DS og 100 µl WS medie per strå tages ud af køleskab minimum 30 min før brug og sættes ved stuetemperatur i ESCO flowbænk. Husk at blande medie godt inden afpippetering.

 3. 3. Flamingokar fyldes med flydende nitrogen og strået tages op af fryseren. Vær opmærksom at nitrogenen fordamper hurtigt pga. metalholderen. Cpr-nr. på strå og yderrør skal kontrolleres af to bioanalytikere.

 4. 4. Klargør en pipette.

 5. 5. 50 µl DS afpipetteres i en 6 cm petriskål. DS-mediet blandes godt med pipette før dråben afsættes.

 6. 6. Afpippeter 1,0 ml TS i 4 brøndsbakke.

Cryotec strå

 • • Tag strået ud af visiotuben, check cpr-nr. og fjern yderrørret fra strået under flydende nitrogen. Sæt selve strået i et hjørne i flamingokarret.

 • • 4 brøndsbakken flyttes under mikroskopet hurtigst muligt.

 • • Tag strået med venstre hånd med den sorte spids væk fra en selv og put strået ned i TS i en hurtig bevægelse – 1 sek. Minutur startes.

HSV-strå

 • • Klip toppen af HSV-strået med Knivex strå-klipper, mens strået stadig er under flydende kvælstof.

 • • Tag inderrøret op og overfør hurtigt, men nænsomt, slæde med blastocysten til TS i en hurtig bevægelse – 1 sek. Minutur startes.

 1. 7. Det er MEGET VIGTIGT, at overførelsen fra flydende nitrogen til den 37 oC varme medie foretages så HURTIGT, som overhovedet muligt, idet ”warmings”hastigheden er yderst betydende for blastocysten/oocyttens overlevelse.

 2. 8. Vent 30 sek. og lad blastocysten selv falde af strået. Hvis dette ikke er sket efter 30 sek. bevæges strået forsigtigt frem og tilbage. Tag evt. en pipette og pust forsigtigt omkring blastocysten/oocytten eller skub til strået med pipetten.

 3. 9. (Sug aldrig blastocysten/oocytten op i pipetten for at løse den fra strået. Det er bedre, at blastocysten er i TS mere end 1 minut).

 4. 10. Efter 1 min i TS overflyttes blastocysten til DS.

 5. 11. 2 x 50 µl WS afpipetteres i 6 cm petriskålen under DS dråben (se tegning).

 6. 12. Efter 4 min flyttes blastocysten/oocytten til WS1 med så lidt medie som muligt.

 7. 13. Efter 4 min flyttes blastocysten/oocytten til WS2 med så lidt WS1 som muligt.

 8. 14. Efter 4 min flyttes blastocysten/oocytten til brønd 3 i 4-brøndsbakke, hvor den skylles inden den kommes i trans hullet (hul 4).

 

Billede 5