Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Warming af oocytter og blastocyster med Irvine medie

 

Formål

At sikre at warming med Irvine medie sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter warming med Irvine medie af oocytter/blastocyster vitrificeret med Irvine, KitaZato eller tilsvarende vitrifikationsmedie i Cryotech-strå eller HSV strå.

Oocytter skal restituere i 1-2 timer efter warming før de kan insemineres vha. ICSI.

 

 

Ansvar
Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensiler

Reagenser

ESCO flowbænk

 

Nikon Mikroskop SMZ1500

 

Omvendt mikroskop (Nikon, TE2000-S)

 

 

Cryotubes

250 µm pipette

100 µl pipettespids + pipette

6 cm petriskål

Stopur

Pincet

Flamingokar med stålindsats og flydende nitrogen

4-brøndsbakke til TS

4-brøndsbakke til transferering med CSCM dyrkningsmedie i brønd 3 og 4

CSCM dyrkningsmedie

Irvine Warming kit:

TS (Thawing solution)

DS (Dilution solution)

WS (Washing solution)

 

 

 

 

Fremgangsmåde

 1. 1. Medier er afpipetteret dagen inden jf. SOP ’Klargøring til warming med Irvine medie’. Der anvendes 1,0 ml TS, 100 µl DS og 200 µl WS per strå.

 2. 2. Alle medier blandes godt inden de afpipetteres.

 3. 3. Flamingokarret fyldes med flydende nitrogen og strået tages op af fryseren. Vær opmærksom på, at nitrogen fordamper hurtigt pga. metalholderen. CPR-nr. og cyklus ID på strå og yderrør skal kontrolleres af to bioanalytikere.

 4. 4. Klargør en pipette.

 5. 5. Afpipetter 1,0 ml TS i en 4-brøndsbakke og lad den stå 15 min. i bordinkubatoren inden brug.

 6. 6. DS blandes godt med en pipette og 50 µl DS afsættes i en 6 cm petriskål.

Cryotec strå

 • • Tag strået ud af visotuben, check CPR-nr. og fjern yderrørret fra strået under flydende nitrogen. Sæt selve strået i et hjørne i flamingokarret.

 • • 4-brøndsbakken flyttes under mikroskopet hurtigst muligt.

 • • Tag strået med venstre hånd med den sorte spids væk fra en selv og put strået ned i TS i en hurtig bevægelse – 1 sek. Minutur startes.

HSV-strå

 • • Klip toppen af HSV-strået med Knivex strå-klipper, mens strået stadig er under flydende kvælstof.

 • • Tag inderrøret op og overfør hurtigt, men nænsomt, slæde med blastocysten til TS i en hurtig bevægelse – 1 sek. Minutur startes.

 1. 7. Det er MEGET VIGTIGT, at overførelsen fra flydende nitrogen til det 37oC varme medie foretages så HURTIGT, som overhovedet muligt, idet warming hastigheden er altafgørende for blastocysten/oocyttens overlevelse.

 2. 8. Vent 30 sek. og lad blastocysten/oocytten selv falde af strået. Hvis dette ikke er sket efter 30 sek., bevæges strået forsigtigt frem og tilbage. Tag evt. en pipette og pust forsigtigt omkring blastocysten/oocytten eller skub til strået med pipetten.

Sug aldrig blastocysten/oocytten op i pipetten for at løsne den fra strået. Det er bedre, at blastocysten/oocytten er i TS mere end 1 min.

 1. 9. Efter 1 min. i TS flyttes blastocysten/oocytten til DS.

 2. 10. 2 x 50 µl WS afpipetteres i 6 cm petriskålen under DS dråben (se tegning).

 3. 11. Efter 4 min. flyttes blastocysten/oocytten til WS1 med så lidt medie som muligt.

 4. 12. Efter 4 min. flyttes blastocysten/oocytten til WS2 med så lidt WS1 som muligt.

 5. 13. Efter 4 min. flyttes blastocysten/oocytten til brønd 3 i 4-brøndsbakken, hvor den skylles inden den kommes i trans hullet (brønd 4).

 

 

Billede 5

 

Risikovurdering

 • • Temperaturen af TS er kritisk og den skal være 37°C for at sikre de bedste vilkår for blastocysten. Ifølge producenten skal medierne tages ud mindst 30 min. før anvendelse, men da TS ikke opnår den korrekte temperatur, tages mediet ud dagen inden og placeres ved 37°C. Mediet bruges og i tilfælde af overskud af medie kasseres dette.