Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klinisk farmaceutisk service på Sengeafsnit for Lindrende Behandling, Farsø, Aalborg Universitetshospital

 

 

Beskrivelse

Følgende klinisk farmaceutiske serviceydelser er indført på Sengeafsnit for Lindrende Behandling, Farsø, Aalborg Universitetshospital:

 • • Medicinservice model 3 – Ordinationsgennemgang

 • • Undervisning ved farmakonom ved medicinservice model 3

 • • Udarbejdelse af forbrugsrapporter efter aftale

 

For en mere detaljeret beskrivelse af de kliniske farmaceutiske serviceydelser henvises til instruks ”Klinisk farmaceutisk service på sygehusafsnit i Region Nordjylland https://pri.rn.dk/Sider/23955.aspx

 

I forbindelse med udførelse af klinisk farmaceutiske serviceydelser må kliniske farmaceuter og farmakonomer foretage specificerede handlinger i medicinmodulet og på FMK jf. nedenstående. Øvrige ændringer foretages efter aftale med en læge og dokumenteres i journalen.

 

Farmakonomer er oprettet i medicinmodulet på samme måde som sygeplejersker. Sygeplejeordinationerne skal godkendes af en læge.

 

Farmakonomer opretter/seponerer/redigerer/pauserer ordinationer i medicinmodulet jf. nedenstående aftale.

 

Farmakonomer har udelukkende kiggeadgang til FMK, og må ikke foretage aktive ændringer på FMK.

 

Rettigheder

 

Farmaceut,

support til

Medicinservice model 3

Farmakonom,

Medicinservice model 3

Dokumentation/

IT-logning

Adgang til kliniske systemer

 

 

 

 

 

Clinical Suite

 • Patientjournaler

 • Oprettelse af farmacinotat

 • Kumulerede svar (LABKA)

 • E-breve/TSM (hvor samtykke er indhentet)

 

X

X

Bruger-id

Clinical Suite

 • Patientlister

X

X

Bruger-id

Medicinmodulet

X

X

Navn og titel

Fælles Medicinkort (FMK)

X

X

Digital signatur

Pausering af ordinationer i medicinmodulet

 

 

 

 

Pausering af ordinationer i forbindelse med analogsubstitution

 

X

 

Navn og titel

 

Redigering af dosis/styrke/administrationstidspunkter

Sovetabletter flyttes til nat

 

X

 

Navn og titel

 

Simvastatin, lovastatin og pravastatin flyttes til nat

 

X

 

Navn og titel

 

Langtidsbehandling med trimethoprim og nitrofurantoin flyttes til nat

 

X

 

Navn og titel

 

Alendronat flyttes til kl. 06.00

 

X

 

Navn og titel

 

 

Doseringstidspunkt for calcium, magnesium, aluminium, jern, fluoroquinoloner og tetracykliner må ændres, så interaktioner undgås

 

 

X

Navn og titel

Folinsyre ved methotrexatbehandling
Såfremt folinsyre er ordineret på samme ugedag som Methotrexat, flyttes folinsyredagen til en dag efter Methotrexatdagen. Dette for at nedsætte risikoen for gastrointestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes

 

 

X

Navn og titel

Antibiotika p.o. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP:

p.o. x 2 ændres til kl. 8, 20
p.o. x 3 ændres til kl. 8, 16, 22
p.o. x 4 ændres til kl. 6, 12, 18, 22

 

 

X

Navn og titel

Antibiotika i.v. doseringstidspunkter jf. anbefaling fra specialistgruppe JP:

i.v. x 2 ændres til kl. 6, 18
i.v. x 3 ændres til kl. 6, 14, 22
i.v. x 4 ændres til kl. 6, 12, 18, 23.59

 

 

X

Navn og titel

Administrationsansvar/brug af patientens egen medicin

 

 

 

Rette/tilføje administrationsansvar samt registrere brug af patientens egen medicin efter dialog med plejepersonalet

 

X

Navn og titel

Ændring af præparat/substitution

 

 

 

 

Analogsubstitution for følgende lægemiddelgrupper jf. gældende analogsubstitutionsskema:

 • Protonpumpehæmmere (PPI)

 • Calcium

 • Jern

 • ACE-hæmmere

 • Calciumantagonister

 • Angiotensin II-antagonister

 

Endvidere:

 • Klysma (laksantia) med lokalvirkning i rectum til klysma på standardsortiment (tjek at der er givet pn, før der rettes for pn-ordinationer)

 • Tbl. med modif. udl. Panodil 665 mg 2 stk x 3 til tbl. Paracetamol 1 g x 4 endvidere 2 stk x 2 til tbl. Paracetamol 1 g x 3

 

I ordinationsbemærkningen på analogordinationen skrives fx: "Analogsubstitueres fra Lansoprazol 15 mg under indlæggelse".

 

OBS! Analogsubstitution udføres ikke hos patienter, som har CAVE inden for lægemiddelgruppen eller hvor der er undtagelser ift. analogsubstitution

 

 

X

Navn og titel

 

Synonymsubstitution i medicinmodulet iht. afsnittets standardsortiment/rekommanderede lægemidler

 

X

Navn og titel

Synonymsubstitution, som ikke kan foretages ved generisk substitution. Fx

Isodur depotkapsler 60 mg til Fem-Mono Retard depottabletter 60 mg

eller

Metoprolol GEA til Metoprololsuccinat

 

Substitutionen foretages på samme måde som analogsubstitution

 

X

Navn og titel

Oprettelse af administrationsvejledninger i medicinmodulet

 

Oprette administrationsvejledninger for at afhjælpe sortimentsproblemer i stedet for omordination. Der kan oprettes adm.vejledninger med dispenseringsvejledning til plejepersonale, således at dispensering inden for sortiment bliver muligt

 

X

Navn og titel

Formidling af interventioner

 

 

 

 

Farmakonomer må screene FMK mht. at identificere, hvilke patienter, der er i behandling med dosisdispenseret medicin. Farmakonomer opretter farmacinotat i EPJ med information om, at patienten får dosisdispenseret medicin

 

X

Farmacinotat

Interventioner som fremkommer ved ordinationsgennemgang i forbindelse med medicinservice model 3 dokumenteres via farmakonomnotat, som afleveres til plejepersonale/læge

 

X

Farmakonomnotat

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale på Sengeafsnit for Lindrende Behandling, Farsø, Aalborg Universitetshospital.

 

Formål

Instruktionen har til formål at definere hvilke delegerede opgaver og rettigheder kliniske farmaceuter og farmakonomer har på Sengeafsnit for Lindrende Behandling, Farsø, Aalborg Universitetshospital, i forbindelse med klinisk farmaceutisk service.