Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vejledning for genoplivning, voksne

 

Formål

Sikre korrekt behandling af voksne med hjertestop.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Alt præhospitalt personale i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Voksne: Fra puberteten (piger typisk 10-11 år og drenge 12-13 år) I praksis foretages hurtig vurdering og beslutning

Beskrivelse/virkemåde

Minimum af Hands off tid og høj kvalitets HLR er afgørende.

Indikation

Bevidstløse voksne uden normal vejrtrækning.

Kontraindikation
Lægmands sikre dødstegn

Livløs med ligpletter OG dødsstivhed OG hvor der ikke kan mistænkes hypotermi kontaktes akutlæge straks med henblik på at undlade genoplivning.

Behandling
Ambulancebehandlere laver BLS og når/hvis højere kompetence ankommer som 3. mand udføres ALS.
 

Billede 1216569038

Billede 1858997030

 

HLR:

 • • Kompressioner og ventilationer i forholdet 30:2

 • • Start med kompressioner, tryk sternum 5-6 cm ned, frekvens 100-120 tryk/min, fokus på fuld recoil.

 • • Udnyt feedback fra defibrillator.

 • • Skift person hvert 2. minut i forbindelse med rytmekontrol.

 

Stødbar rytme – VF/pVT:

 • • Rytmekontrol hvert 2. minut / 6 omgange HLR - husk pre-charge.

 • • Defibrillators forudindstillede energivalg følges.

 • • Der gives adrenalin og amiodaron jf. ERC guidelines.

 

Ikke stødbar rytme – Asystoli/Pulsløs elektrisk aktivitet (PEA):

 • • Rytmekontrol hvert 2. minut / 6 omgange HLR – husk pre-charge.

 • • Overvej pacing ved bradykardi og asystoli med P-takker (Ambulancebehandler: Kontakt akutlæge først)

 • • Der gives adrenalin jf. ERC guidelines.

 

IV anlægges tidligt i forløbet såfremt dette kan ske uden at kompromittere BLS.

Ved ROSC optages EKG 12, dette skal overføres til kardiologisk afdeling AUH og kardiologisk bagvagt AUH kontaktes telefonisk – uanset hvor i regionen hjertestoppet har fundet sted.

Undtaget herfra er oplagte ikke kardielle udløste hjertestop (eks.: kvælning, traume)

 

Monitoreret hjertestop - Tre på hinanden følgende stød:
 

Bevidner præhospitalt personale at pt. får hjertestop med stødbar rytme gives der op til 3 på hinanden følgende stød efter defibrillatorens forudindstillede energivalg (three-stacked-shocks). Rytmen vurderes før hvert stød, men der komprimeres ikke.

Opnås der ikke ROSC påbegyndes HLR herefter.

Der gives amiodaron 300 mg. umiddelbart efter 3. stød ved fortsat stødbar rytme. Efter 5. stød gives adrenalin 1 mg og amiodaron 150 mg.

 

Defibrillatorer:

Forudindstillede energivalg ved

 • • Zoll X-serie: 120 joule – 150 joule – 200 joule


Vurdering og dokumentation

Forløbet dokumenteres i PPJ. Hele hjertestopfanebladet skal udfyldes. Ambulancebehandler på primærambulance er ansvarlig for dette.

Data fra hjertestopfanebladet overføres automatisk til Dansk Hjertestopregister.

Hele hjertestopforløbet, der er registreret i monitoren, sendes til adressen; hjertestopforskning.

Husk navn og cpr. nr. på alt dokumentation, der sendes.

 

Særlige forhold

 • • Såfremt paramediciner/ALB ikke er disponeret med, rekvireres disse omgående via AMK.

 • • Ved ophør af udsigtsløs genoplivning på ikke bevidnet hjertestop (dødfundne) samt hvor der er mistanke om forbrydelse kontaktes politiet. Fokus på sporbevaring.

 • • Vurderes genoplivningsforsøget udsigtsløs skal akutlæge på akutlægebil kontaktes for mulig afslutning af behandlingen.

 

Referencer

ERC guidelines 2021