Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for UL- samt MR-skanning af frivillig med henblik på undersøgelses- og sekvensoptimering

 

Ved behov for arbejde med sekvensoptimering, eksempelvis ved applikation, kvalitetsforbedring, afprøvning af nye sekvenser, kan der skannes på en frivillig radiograf/læge på afdelingen.

Der skannes på fiktivt navn og cpr. nr.

Sekvenserne arkiveres ikke i PACS.

Der må alene skannes i forhold til ovennævnte og IKKE efter mistanke om sygdom hos en ansat. Dette må kun gøres hvis der foreligger en regulær henvisning fra speciallæge.

Hvis radiograferne mener at kunne se noget usædvanligt på skanningen kontaktes relevant ansvarlig speciale radiolog som ser de skannede sekvenser igennem. Den frivillige orienteres om at en radiolog er kontaktet. Finder radiologen at der er grund til at gå videre med en udredning af det tilfældige fund, anbefaler radiologen den frivillige til at tage kontakt til ledende overlæge i radiologien som sammen med den skannede sørger for en plan for det videre forløb.

Den frivillige skal underskrive vedhæftede samtykke erklæring som lægges i personalemappen i e-Doc.

 

Samtykke erklæring ved frivillig UL/MR skanning.

Jeg (navn & cpr) er indforstået med at min skanning er frivillig og jeg kan til enhver tid afbryde skanningen. Jeg er indforstået med at der alene skannes i forhold til sekvensoptimering, generel kvalitetsudvikling og -forbedring og at billedmaterialet ikke ses igennem af en radiolog efterfølgende. Billederne arkiveres ikke i PACS og kan således ikke genfindes til eventuelt senere brug.

 

Navn:

 

CPR:

 

Anatomi skannet:

 

Dato:

 

Underskrift: __________________________________________________

 

 

 

 

160920

Lægefaglig konsulent Hanna Järnum Lilholt

MR udviklingsradiograf Louise Bach