Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Subakutte hernier - henvisning mhp. forundersøgelse og fremrykkede operationer i Hobro

 

Beskrivelse

Henvisning af patienter til subakutte forundersøgelser med henblik på fremrykkede hernieoperationer i Hobro, Aalborg Universitetshospital

 

Akutte patienter med irreponibelt hernie, som får reponeret brokket af vagthavende på Aalborg Universitetshospital, visiteres til FU og operation i Dagkirurgisk Afsnit i Hobro, hvis patienten er smertefri, og der ikke er mistanke om iskæmi.

Det gælder for alle bugvægshernier: femorale, inguinale, umbilikale, ventrale, cikatricielle, parastomale.

 

Hvis der er tid i Modtagelsen/AMA til en uforstyrret samtale med pt. om operationen, fordele og risici, må kirurger, der selvstændigt opererer den type brok, som pt. frembyder, gerne udfylde operatørsamtale og sende henvisning direkte til operation i Hobro på vanlig vis.

 

Formål

At sikre sammenhæng, kvalitet og hurtig behandling i patientforløb for subakutte herniepatienter.

 

Henvisning til Hobro

  • • FMK skal være afstemt i Aalborg, da der kun er afsat 20 minutter i ambulatoriet i Hobro

  • • Der skal skrives fuld journal i Aalborg, når pt. kommer akut, samt skrives hvilken type hernie, det drejer sig om

  • • Henvisning skrives af vagthavende, som sender mail til kir.omvisitering-hobro@rn.dk

  • • Henvisning (mail) med overskriften ”subakut hernie” skal indeholde: Navn, cpr. samt hvilken type hernie

  • • Henvisning (mail) sendt senest torsdag kl. 23.59, vil blive booket til den efterfølgende tirsdag, dog afhængig af, om der er ledige tider

  • • Henvisning (mail) sendt mellem fredag og tirsdag, vil få tid tirsdag 8 dage

 

Subakutte tider i Ambulatoriet i Hobro

  • • Der er 3 subakutte tider om ugen

  • • Patienter med umbilikale, femorale og inguinale hernier vil (hvis muligt) blive set i BV ambulatoriet

  • • Patienter med ventrale, cikatricielle og parastomale hernier vil (hvis muligt) blive set af speciallæge

 

Ved diktering

Husk at skrive i notefeltet, at notatet skal bruges som henvisningsnotat til Hobro.