Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering og skrivning af tilsyn

Beskrivelse

Tilsyn/assistancer rekvireres via henvisning i Webpas og lægger sig i Elektronisk Visitation i Clinical Suite.

Visitationens opgaver

 • • Sekretæren i visitationen printer tilsynshenvisningen og lægger den i bakken på rygsekretærkontoret (kontor 2), hvor bagvagten henter den

   • ➢ Undtaget er dog henvisninger til rygfagområdet, som sendes til visitation i området

 • • I Elektronisk Visitation vælges status ”Tilsyn færdigbehandlet” og ”Gem

 • • Fremfind HVF’et i PAS, dette afsluttes med henv. status ”AH” og afsluttet dato ”dags dato

Registrering af tilsyn/assistance

Når notatet for et tilsyn/en assistance skal skrives, er det vigtigt, at besøget registreres i PAS.

PAS:

 • • Gå i IN,APK

 • • Angiv assistance/procedure afdeling ”8001 531

 • • Vælg relevant kontakt + gå i PRO

 • • Udfyld procedureregistrering med dato, klokkeslæt, planlagt/akut (oftest akut), lægekode, procedurekode samt eventuel kontakttype (se skema nedenfor)

Billede 2

 

Eksempler på procedurekoder:

ZZ0149

Klinisk undersøgelse

BWTT11D

Tilsyn ved ortopædkirurgi

ZZ0190

Tværfaglig konference

ZZV000

Vurdering af prøvesvar

 

 

Kontakttyper:

Tilsyn til en indlæggelse eller akut-ambulant (fx skadestuebesøg)

Kontakttype ikke relevant, indlæggelsen/den akut-ambulante er i sig selv fremmøde

Tilsyn til en ambulant indskrivning

Kontakttype

 • ✓ ALCA00 (fysisk fremmøde) anvendes når der har været direkte kontakt med patient (feltet er forudfyldt med denne)

 • ✓ ALCA99L (procedure uden patientkontakt) anvendes fx ved vurdering af røntgenbilleder eller konference mv.

 

 

Skrivning af tilsyn/assistance i Clinical Suite

Når patienten ikke er indlagt på egen afdeling og ikke tilknyttet din enhed anvendes ”Nødadgang til patient” i Clinical Suite til skrivning af tilsyns-/assistancenotat.

 • • Tryk shift + F6 og tast patientens CPR.nr.

 • • Vælg standardbegrundelse ”Tilsyn eller assistance fra anden afdeling” i rullemenuen og klik ”OK”

Billede 1

 • • Vælg relevant kontakt

 • • Tryk Ctrl. + Alt + N

 • • Vælg ”Tilsynsnotat” + læge

 • •  Angiv dato og klokkeslæt samt tilsynsafdeling (kan eventuelt søges frem via luppen)

Billede 4

 • • Skriv notat og tryk ”Ok

Formål

At sikre smidighed og sikkerhed i opgaveløsning.