Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spinalvæskeundersøgelse

 

Infektionsmedicinsk Afdeling 7 øst

Spinalvæskeundersøgelse

Glas nr.

Analyse

Mængde CSV

Laboratorium/følgeseddel

1

Kontrolglas

1 ml. = 20 dråber

Sendes med til KMA påført label med CPR og dato

2

Mikroskopi, D+R

1 ml

Bestilles i KMA (spinalvæske, dyrkning og resistens) bringes over akut (i vagten efter forudgående telefonisk aftale med KMA-læge)

OBS! Ved mistanke om infektion sendes altid 3 glas samlet til KMA (glas 1 + 2 + yderligere 1 glas)

3a

Celletal inkl. diff, albumin, glukose

1-2 ml*

 

Klinisk Biokemisk afd. Bestilles i Labka (Matrialetype: Csv. Under profiler: lumbalpunktur Csv-us). SKAL bringes over akut hvis ikke bioanalytiker tager den med retur.

HUSK at få lab til at tage blodsukker inden for 30 min.

3b

som 3a + gulfarvning

 

2 ml*

Som 3a. Ved mistanke om subarachnoidalblødning bestilles i Labka Csv-hæmoglo.deriv gruppe. OBS! Umiddelbart efter prøvetagningen pakkes prøven i stanniol.

4

Spinal-protein elektroforese (Oligoklonale bånd + IgG-index)

2 ml*

Klinisk Biokemisk afd. Bestilles i LABKA (Csv-Proteintype gruppe). Er incl. blodprøve (P-protein), som lab skal tage, når de kommer til glucose

5

Borrelia antistoffer (IgG + IgM)

0,5 ml-1 ml

KMA, bestilles i LABKA (csv-borrel). Er incl. blodprøve (Borrel), som lab skal tage, når de kommer til glucose.

6

Enterovirus PCR

0,5 ml

SSI, virus, blanket nr. 2. Analyse nr. 230

7

Viruspakken (Herpes simplex virus PCR + Enterovirus PCR + Varizella Zoster PCR)

1 ml

Bestilles i KMA (Materiale: spinalvæske, undersøgelse: meningitis/encefalitisudredning DNA/RNA).

8

Encephalitis test ved sygdomsvarighed > 7 dage eller ved stærk klinisk mistanke:

Herpes simplex virus PCR + intrathekal IgG (antistof) + Varicella zoster virus PCR + intrathekal IgG (antistof)

3 ml (2 ml)

SSI, bestilles i LABKA (encephalitis HSV+VZV-CSV). Er incl. blodprøve (Encephalitis HSV + VZV), som lab skal tage, når de kommer til glucose.

9

Cytomegalovirus PCR

0,5 ml

SSI, bestilles i LABKA (Csv-cytomegalovirus (DNA)).

10

Epstein-Barr virus PCR

0,5 ml (min.)

SSI, bestilles i LABKA (Epstein-Barr virus (DNA)).

11

Toxoplasmose PCR

1 ml

SSI, bestilles i LABKA (Toxoplasma gondii (DNA)).

12

JC virus (Polyomavirus) PCR

0,5 ml (min.)

SSI, bestilles i LABKA (JC polyomavirus).

13

Cryptococ antigen

2 ml (1ml)

SSI, svampe og parasitter, blanket nr. 11. Analyse nr. 058

14

Cryptococ mikroskopi

1 ml

Kan ikke bestilles i KMA, skal aftales telefonisk med KMA-læge

15

Tuberkulose PCR, mik. + dyrkning

Min. 5 og gerne 10 ml

SSI, bakterier, blanket nr. 1. Analyse nr. 145

16

Syfilis intrathekal syntese

3 ml

SSI, bestilles i LABKA (OBS! Materialetype: blod. Søgning: Pt-syfilis fuld test (intrathekal). Er incl. blodprøve (standard test syfilis), som lab skal tage, når de kommer til glucose.

17

Tumorceller (Skal sendes til patologerne straks. Udenfor alm. dagarbejdstid i køleskab)

10 ml

Patologisk afd. PATO-WEB, Cytologi.

18

Meningitis, pneumo/menigokok PCR

1 ml

SSI, bakterier, blanket nr. 1. Analyse nr. 108

19

Autoimmun encephalitis antistoffer

2 ml

Klinisk Immunologisk afd. OUH. Bestilles i LABKA (Csv-encephalitis Ab gruppe). Klinisk Biokemisk afd. sender prøven videre.

20

Human Herpes Virus (HHV) 6A + 6B +7 PCR

2 ml

SSI, virus, blanket nr. 2. Analyse nr. 279

21

Tick-borne encephalitis (TBE)

0,5 ml og/eller 1 ml serum

CSV til SSI, virus, blanket nr. 2. Analyse nr. 679

Serum til SSI, virus, blanket nr. 2. Analyse nr. 227 (evt. PCR 679)

22

Mikrobiom 16s/18s

2-3 ml

SSI, bakterier, blanket nr. 1. Analyse nr. 1008

23

Paraneoplastisk syndrom

2 ml

Klinisk Immunologisk afd. OUH. Bestilles i LABKA (Csv-paraneoplas – skriv para i søgeord). Husk! Medfølgende blod (p-paraneoplas). Klinisk Biokemisk afd. sender prøven videre.

 

Husk: I forbindelse med spinalvæskeundersøgelsen skal der altid tages blodglucose (kan tages fra 1 time før til ½ time efter undersøgelsen) Bestilles automatisk i Labka, når der bestilles Celletal, men bioanalytiker skal bestilles som haste via Columna Opgavesystemet, hvor der noteres ”Bl.pr. efter lumbalpunktur”.

Redigeret september 2022 – findes i PRI: Purulent meningitis behandling hos voksne, samfundserhvervet, Bilag

Overlæge Jacob Bodilsen og Sygeplejerske Kristine Toft Petersen