Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Titel Øverst på formularen

 

Præhospital – Håndtering af patienter med Akut koronart syndrom (AKS)

 

 

Formål

At sikre patienter med akut koronart syndrom (AKS) faglig korrekt præhospital behandling svarende til nationale og internationale rekommandationer.

 

Målgrupper og anvendelsesområde

Præhospitalt personale i Region Nordjylland (ambulancebehandlere, paramedicinere og læger ved akutlægebiler).

Anvendes ved alle patientkontakter præhospitalt, hvor der konstateres akut koronart syndrom.

 

Definition af begreber

Akut koronart syndrom (AKS) omfatter:

 

 • • STEMI (ST-elevations-myocardieinfarkt).

 • • Ustabil angina (UAP).

 • • Non-STEMI.

 

Beskrivelse

Patienter med brystsmerter, herunder;

 • • pludselig opstået eller vedvarende brystsmerter indenfor de sidste 12 timer.

 • • pludselig opstået åndenød indenfor de sidste 12 timer uden kendt lungesygdom.

 • • klinisk mistanke om blodprop i hjertet, hvor der foreligger ST-forandringer tydende på AKS

 

skal have optaget EKG 12, som skal sendes til Kardiologisk afdeling AUH, hvor de vurderer, om patienten er kandidat til PCI-behandling.

Vurderes patienten at være kandidat til PCI-behandling, påsættes stødpads without real CPR HELP.

 

Kardiologisk afdeling ringer tilbage indenfor 5 min. med henblik på visitation af patienten. Hvis kardiologisk afdeling ikke ringer tilbage efter 5 minutter, tages telefonisk kontakt til afdelingen på 97664503.

 

Kontaktoplysning på kardiologisk bagvagt m.v. kan ses her: Logistik vedr. transporterede STEMI (Region Nordjylland) (rn.dk) (træder i kraft efter verificeret STEMI, eller ved klinks uafklaret og tiltagende dårlig patient).

 

Normal EKG 12 uden tegn på iskæmi skal ikke sendes til kardiologisk vurdering.

 

Ved mistanke om AKS behandles straks med:

 • • Ilt på næsekateter ved saturation < 90%.

 • • Nitroglycerin spray, jf. præhospital medicininstruks vedr. Nitroglycerin/Glyceryltrinitrat.

(CAVE! PDE-5 hæmmer såsom Viagra®, Levitra® < 24 timer, Cialis® < 48 timer)

 

 • • Acetylsalicylsyre, jf. præhospital medicininstruks vedr. Acetylsalicylsyre PO.

 • • Fentanyl til smertefrihed.

 

Hvis Kardiologisk afdeling visiterer til PCI på grund af STEMI suppleres med:

 • • 2 store iv-adgange i alt.

 • • Heparin 10.000 IE i.v.

 • • Stødpads påsættes (without real CPR HELP)

 

Non-STEMI/ustabil angina pectoris behandles efter samme algoritme dog uden indgift af heparin.

Er der ikke kompetence til stede i ambulancen til at give heparin i.v. kontaktes nærmeste paramediciner eller læge på akutlægebil med henblik på rendevouz.

 

Dokumentation

Patientforløbet dokumenteres i Præhospital Patient Journal (PPJ).

 

Alle persondata slettes fra arkivet i monitor efter endt tur.

 

Referencer

Dansk Cardiologisk Selskabs reviderede retningslinjer for behandling af AKS 2020 (https://nbv.cardio.dk/aks).

ERC guidelines 2015.

Præhospital medicininstruks vedr. Heparin: Præhospital - Heparin

Præhospital medicininstruks vedr. Acetylsalicylsyre PO: Præhospital - Acetylsalicylsyre PO

Præhospital medicininstruks vedr. Nitroglycerin/Glyceryltrinitrat: Præhospital - Glycerytrinitrat

Præhospital medicininstruks vedr. Fentanyl: Præhospital – Fentanyl IM/IV