Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital Vejledning for intubation med Airtraq

Formål

Luftvejshåndtering ved hjælp af intubation med Airtraq® på voksne, med verificeret hjertestop.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Paramedicinere i Region Nordjylland, der har bestået kursusdag i intubation med Airtraq.

 

Beskrivelse/virkemåde

På patienter med hjertestop er der stor risiko for aspiration i forbindelse med HLR. Ligeledes kan det på nogle patienter være vanskeligt at holde en fri luftvej ved maskeventilation.

Intubation er den eneste 100% sikre luftvej.

 

Indikation

Voksne med verificeret hjertestop hvor ventilation med maske eller Igel ikke er sufficient.

Voksne med verificeret hjertestop hvor det af hensyn til den samlede tid på skadestedet er hensigtsmæssigt at benytte Airtraq i stedet for Igel.

 

Kontraindikation

Der må maksimalt foretages 2 forsøg på intubation med Airtraq.

 

Behandling

Optimal lejring af patienten sikres. HLR kan pauseres i det øjeblik tuben placeres.

Hvis 1. forsøg med airtraq mislykkes, udføres HLR i minimum 2 minutter inden 2. forsøg med airtraq.

Vælg den korrekte tubestørrelse; Kvinder: Tube 7,5 - Mænd: Tube 7,5.

Tøm herefter cuffen for luft med en 10 ml. sprøjte.

 

Billede 7

 

Skub forsigtigt tuben ned indtil den ses at passere stemmelæberne og videre ned til at 22cm mærket ca. flugter mundvigen.

 

Billede 6

 

 

Billede 5

 

Cuffen fyldes med luft indtil den er tæt, max 10 ml. luft og fikseres grundigt ved brug af Thomas™ Tube Holder. Husk at notere tubens placering ved mundvigen i centimeter. Såfremt cuffen kan fyldes med mere end 10 ml. luft, er tuben fejlplaceret.

 

Korrekt placering af tuben verificeres ved kontinuerlig måling med kapnograf samt ved stetoskopi over begge lungefelter og over epigastriet/ventriklen og/eller at thorax hæver sig symmetrisk på begge sider ved ventilation med kraftige pust i ballon.

 

Hvis tuben er korrekt placeret, høres der ens ventilationslyde over begge lungefelter og ingen lyd over epigastriet/ventriklen. Kraftig boblen over ventriklen under ventilation er tegn på at tuben er placeret i oesophagus.

 

Herefter udføres HLR jf. ERC guidelines for intuberet patient. Standard kontinuerlige kompressioner med 10 ventilationer/minut.

 

Sker der efter intubation uventede ting f.eks. manglende CO2 visning på kapnografen, SAT fald trods rigtig placeret SAT-måler eller maven vokser, SKAL tuben fjernes igen og patienten maskeventileres.

 

Tubens placering og fiksering kontrolleres ofte og regelmæssigt.

 

Enhver forflytning af en intuberet patient er livsfarlig, idet tuben meget let displaceres, specielt hvis hovedet bøjes bagover. Efter forflytning af intuberet patient skal der derfor ALTID foretages ny kontrol af placeringen med stetoskopi samt verificering af CO2 visning på kapnograf.

 

Vurdering og dokumentation

Intubation og kontrol dokumenteres i PPJ.

Dokumenteres desuden i Assign: Indrapportering ->kompetenceregistrering.

 

Referencer

”Traumatologi”

”Den Akutte Patient”

Genoplivnings instruks European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015

Guidelines for hjerte-lunge-redning 2015, Dansk Råd for Genoplivning

Materielinstruks vedr. Airtraq® vers. 3.0

Videoklip med intubation med Airtraq® www.airtraq.com

 

Billede 1