Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentationspraksis for Peermedarbejdere i F-ACT teams

Beskrivelse

Funktionsbeskrivelsen for Peermedarbejder findes på PersonaleNet.

Hvad skal dokumenteres og hvordan:

Peermedarbejderen skal dokumentere deres samtaler i patientjournalen i en selvstændig aktivitet

oprettet til formålet. Aktiviteten hedder ”peer-notat” og indeholder et fritekstfelt.

 

Det skal fremgå af den psykiatriske behandlingsplan, at peermedarbejderen er tilknyttet

patienten, og formålet hermed.

 

Peernotatet findes i overbliksbilledet REG Fælles i byggestenen ”Tværgående behandlere”, som tilgås via genvejstasten F7.

Notatet indgår ikke i Sundhedsjournalen.

 

Der dokumenteres ud fra følgende overskrifter:

 1. 1. Formålet med samtalen:

 2. 2. Forventningsafstemning og ønsker:

  • Hvad ønsker patienten, og hvad kan peermedarbejderen tilbyde:

  • Hvem kan peermedarbejderen ellers hjælpe patienten videre til:

 3. 3. Beskrivelse af hvordan patienten har det og dialog herom:

 4. 4. Indhold af samtalen:

  • Hvad var meningsfuldt for patienten at tale om?

  • Hvad fylder særligt meget for tiden for patienten?

  • Hvor mange procent fylder sygdommen lige nu for patienten?

  • Hvad er patientens næste skridt?

  • Hvad er næste fælles skridt?

  • Hvad tager patienten med fra samtalen i dag? 

Indsæt standardtekst i peer-notatet

Aktiviteten ’Peer-notat’ åbnes og i fritekstfeltet højreklikkes og vælges ’Indsæt standardtekst’

Billede 1

I dialogboksen søges på ’Peer-medarbejdere

dokumentation’.

Denne markeres og

der trykkes på OK.

 

Billede 2

Standardteksten er herefter indsat i tekstfeltet, hvorefter der kan dokumenteres

 

 

Billede 3

 

 

Jobrolle i OneSystem

Peermedarbejderen oprettes i OneSystem med jobrollen ”andre behandlere” og med adgang

til de kliniske systemer; patientjournalen og BookPlan.

 

Undervisning i brugen af den kliniske IT-arbejdsplads indeholder:

I-sikkerhed

GDPR-regler

Undervisning i patientjournalen:

  • • Grundlæggende forståelse for systemet

  • • Læsning – hvordan finder man oplysninger og hvad er relevant. Det kunne f.eks. være: psykiatrisk behandlingsplan, epikriser, journalnotater, øvrige samarbejdspartnere, patient oplysninger, plejeplan, sociale forhold, eksterne samarbejdsrelationer, samtykke modulet, kontaktpersoner og opgavelisten

  • • Dokumentation, hvor og hvordan, -journaliseringspligt

  • • Oprette brugerprofil

  • • BookPlan; Oplæring senere i forløbet, når man skal se egne patienter

Signatur i Outlook

 

Undervisningen afholdes i måneden for ansættelse og med opfølgningsundervisning efter

ca. 3 måneders ansættelse.