Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentationspraksis for Peermedarbejdere i F-ACT teams

Beskrivelse

Funktionsbeskrivelsen for Peermedarbejder findes på PersonaleNet.

Hvad skal dokumenteres og hvordan:

Peermedarbejderen skal dokumentere deres samtaler i patientjournalen i et selvstændigt

notat oprettet til formålet. Notatypen hedder ”Peernotat” og indeholder et fritekstfelt.

 

Det skal fremgå af den psykiatriske behandlingsplan, at peermedarbejderen er tilknyttet

patienten, og formålet hermed. Det er også gennem den psykiatriske behandlingsplan

og behandlingskonferencer samt kontaktpersonalet, at peermedarbejderen indsamler relevante

oplysninger om patienten.

 

Peernotatet findes under oversigten af tilgængelige notater og kan læses sammen med

”Kontinuationer og øvrige notater” både på faneoverblik og i det samlede notat pdf-visning.

Notatet indgår ikke i Sundhedsjournalen.

 

Notatet er et fritekstfelt, der som minimum skal indeholde:

 • • Formålet med samtalen, som skal understøtte det beskrevne formål med peerinddragelse i den psykiatriske behandlingsplan

 • • Beskrivelse af hvordan patienten har det og dialog herom

 • • Indhold af samtalen. Hvad blev der talt om. Hvad ville patienten gerne tale om, hvis der var noget specifikt

 • • Forventningsafstemning og ønsker. Hvad ønsker patienten, og hvad kan peermedarbejderen tilbyde og hvem kan peermedarbejderen ellers hjælpe patienten videre til

 • • Aftaler fremover og til næste gang

 

Jobrolle i OneSystem

Peermedarbejderen oprettes i OneSystem med jobrollen ”andre behandlere” og med adgang

til de kliniske systemer; patientjournalen og BookPlan.

 

Undervisning i brugen af den kliniske arbejdsplads skal indeholde:

I-sikkerhed

GDPR-regler

Undervisning i patientjournalen:

  • • Grundlæggende forståelse for systemet

  • • Læsning – hvordan finder man oplysninger og hvad er relevant. Det kunne f.eks. være: psykiatrisk behandlingsplan, epikriser, journalnotater, øvrige samarbejdspartnere, patient oplysninger, plejeplan, sociale forhold, eksterne samarbejdsrelationer, samtykke modulet, kontaktpersoner og opgavelisten

  • • Dokumentation, hvor og hvordan, -journaliseringspligt

  • • Oprette brugerprofil

  • • BookPlan; Oplæring senere i forløbet, når man skal se egne patienter

Signatur i Outlook

 

Undervisningen afholdes i måneden for ansættelse og med opfølgningsundervisning efter

ca. 3 måneders ansættelse.