Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningsslinje for anvendelse af ”blå meddelelsesseddel

i forbindelse med ambulante lægekontroller/konsultationer i Hæmatologisk Afd.

Beskrivelse

 

Den ”blå meddelelsesseddel” anvendes som meddelelsesseddel mellem læger og sygeplejersker.

 

Dette dokument beskriver brugen af denne meddelelsesseddel, så der sikres ensartethed i brugen og dermed mindre risiko for fejl.

Det er vigtigt at fremhæve, at ”den blå meddelelsesseddel” ikke er et ordinationsark, men en huskeseddel.

 

Sygeplejerskerne i ambulatoriet er sygdomsopdelte i 3 teams (1. Akut leukæmi og myeloproliferative sygdomme, 2. Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og 3. Myelomatose).

Sygeplejersken som servicerer lægesporene (ambulantsygeplejersken) kan være en sygeplejerske fra alle teams.

Komplicerede udleveringer bør som udgangspunkt overdrages til en sygeplejerske fra det pågældende team, også selvom det fx betyder ventetid for patienten. (Det mest rationelle ville være, hvis sådanne udleveringer bookes i Bookplan, så der er afsat tid og en sygeplejerske til opgaven).

 

”Den blå meddelelsesseddel” anvendes til at give meddelelser vedrørende:

Blod- og trombocyttransfusioner, som ordineres i journalen af lægen

Venesectio, som ordineres i journalen af lægen

Andre relevante oplysninger til sygeplejersken

Hvilken medicin, der skal udleveres

 

Der anføres altid dato på den ”blå meddelelsesseddel”. (I Myelomatoseteamet gemmer man den ”blå meddelelsesseddel” i kurmappen bag kurskemaerne og kan genanvende den. I så fald er det vigtigt, at der er mulighed for at anføre dato for genanvendelsen).

 

Ved medicinudlevering anføres desuden præparatnavn, styrke og ordination.


Medicinen skal være ordineret i FMK før udlevering og sygeplejerskerne skal signere i FMK, når det udleveres.

 

Ved udleveringer, hvor der foreligger tilhørende kurskema, skal dette udleveres sammen med den ”blå meddelelsesseddel” og sygeplejersken signerer ligeledes herpå.

 

De ”blå meddelelsessedler” gemmes i bilagsmappen

”Den blå meddelelsesseddel” scannes og arkiveres af sekretær i mappe i OnBase.