Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG skulder liggende

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

 

Standardoptagelser

AP- og Y-billede

 

 

Positionering

AP: Patienten ligger i seng/båre/leje. Den lille detektor skubbes ind under aktuelle skulder. Modsatte side løftes ca. 45 grader, så aktuelle skulder ligger skrå på detektorpladen. Der lægges skum pude bag patientens ryg, så stillingen fastholdes. Armen holdes ind mod maven i ”slyngeposition”.

 

AP Y-billede: Detektorpladen bliver under aktuelle skulder. Aktuelle side løftes nu 45 grader, så den dårlige skulder kommer væk fra detektorpladen. Arm fortsat i ”slyngeposition” – evt. føres albue lidt bagud.

 

 

Centrering

AP: Centrer på det ”bløde sted” under og medialt for caput humeri.

 

AP Y-billede: Centrering midt på armen lige under caput. Evt. kippes røret 15 grader caudo-cranielt.

 

Billedkriterier

AP: AC- led og 10-15 cm af humerus skal medfotograferes.

 

AP Y-billede: Scapula i profil skal ligne et Y. Caput humeris øverste kant skal kunne ses i ”gaflen på y-et”, så man kan vurdere en evt. luksationsretning. Bunden af scapula skal være med.

 

Husk højre/venstre markering.