Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordinationer

 

Beskrivelse

Sygeplejersker i kirurgisk sengeafsnit kan efter oplæring administrere nedenstående procedure/ lægemidler uden forudgående lægelig ordination. Vurderingen for det samlede behandlingsbehov beror på sygeplejerskens faglige skøn og den patientoplevede tilstand. Sygeplejersker, der iværksætter behandlingen, har ansvaret for den konkrete ordination. Det er sygeplejerskens ansvar ved afvigelser fra standardforløb eller ved tvivlsspørgsmål at kontakte læge.

 

Administrationen/proceduren skal dokumenteres i EPJ.

 

Den ledende overlæge har ansvar for, at opgaver, der kan delegeres er beskrevet og godkendt, at plejepersonalet/medhjælpen er instrueret og oplært, at der føres relevant tilsyn med udførelsen af opgaverne, at der foreligger dokumentation for ovenstående.

Nedstående beskriver, rammeordinationer der vedr. Akut Højrisiko Abdominal patienter (AHA patienter) og kirurgiske patienter.

 

Opgaver der kan delegeres;

 

 

Definition af begreber

Rammeordinationer: Bliver brugt til at give sygeplejersker ret til at udføre handlinger, der ellers er forbeholdt læger. Lægen overdrager til andre faggrupper/sygeplejersker, at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler eller udvalgte procedure til en gruppe af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer. Det skal være tydeligt hvad, der kan ordineres, hvem der kan ordinere og hvilke patienter/grupper der kan ordineres til. (1+2)

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker og læger på kirurgisk sengeafsnit, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Formål

At sikre, at der foreligger rammedelegationer, hvor der sker delegeret sundhedsfaglig virksomhed.

At understøtte mulighederne for rationelle opgaveflytninger i sundhedsvæsenet.

Referencer

 

Vejledning om autoriserede sundhedspersonales benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) § 18 lovbekendtgørelse nr. 1350, 2008.

 

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. §17 lovbekendtgørelse nr. 1350. 2009.