Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Oxytocin

 

Formål

At forebygge og behandle blødning som følge af uterusatoni efter præhospital fødsel.

 

Målgruppe – modtagelse

Læger ansat ved akutlægebiler i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse og virkemåde

Oxytocin medbringes i akutlægebilerne med henblik på forebyggelse og behandling af blødning som følge af uterusatoni efter præhospital fødsel.

 

Oxytocin markedsføres også under varemærket Syntocinon, hvorfor oxytocininfusion undertiden betegnes som et ”S-drop”.

 

Via stimulering af oxytocinreceptorer i myometriet øges tonus og kontraktioner i uterus.

 

Efter intramuskulær administration indtræder virkningen efter 2-5 minutter med en varighed på 30-60 minutter. Ved intravenøs infusion indtræder virkningen gradvist og varer ca. 20 minutter efter afsluttet infusion.

 

Fremgangsmåde

 

  1. 1. Efter at barnet er født gives der 10 IE oxytocin (sv.t. 1 mL á 10 IE/mL) som intramuskulær injektion. Gives både til behandling af blødning samt som profylakse.

 

  1. 2. Ved betydende blødning fortsættes med intravenøs infusion af oxytocin, idet 2 mL oxytocin á 10 IE/mL fortyndes med 18 mL isotont saltvand til samlet 20 mL oxytocin á 1 IE/mL:

 

  1. a. Der indledes med 10 IE, dvs. 10 mL af ovennævnte blanding, som indgives over mindst 10 minutter

  2. b. Der fortsættes med vedligeholdsinfusion på 4-8 IE/time, sv.t. 4-8 mL/time af ovennævnte blandting.

 

 

Forsigtighedsregler

Blodtryksfald og myokardieiskæmi er beskrevet ved hurtig intravenøs indgift. Ved kardiel sygdom eller hypovolæmt shock bør oxytocin derfor indgives med større forsigtighed end ovenfor beskrevet, bedst som titreret infusion.

 

Øvrige bivirkninger

Mest almindelige bivirkninger er bradykardi, takykardi, hovedpine, kvalme og opkastning. Arrytmier er beskrevet sjældent forekommende (0,1-1,0%).

 

Andre tiltag ved postpartum blødning

Uterusatoni kan endvidere søges behandlet med:

  • • Manuel kompression/kugling af uterus.

  • • Tømning af eventuelt fyldt urinblære.

 

Blodforsyningen til underkroppen kan begrænses med:

  • • Aortakompression.

 

Patienten bør desuden behandles med:

  • • Tranexamsyre.

  • • Om nødvendigt blodkomponentterapi.

 

Referencer

  • • Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik Guidelines (DASAIM endorceret)

https://www.dsog.dk/s/Postpartum-bldning-2019-Rev-fotografier.pdf