Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overlevering af psykiatriske patienter mellem regioner

Beskrivelse

Procedure

Den afgivende psykiatriske afdeling har behandlingsansvaret indtil en anden afdeling/region har bekræftet at have overtaget patienten og behandlingsansvaret.

 

Afgivende afdeling

Afgivende behandler beder ved henvisning modtagende afdeling om:

  • • Tidspunkt for 1. planlagte kontakt

  • • Orientering når 1. kontakt er etableret

  • • Orientering hvis patienten udebliver fra 1. kontakt

  • • Kontaktoplysninger på modtagende behandler (afgivende behandler oplyser ved henvisningen egne kontaktoplysninger)

 

Afgivende behandler orienterer patienten om fortsat at rette henvendelse til afgivende afdeling ved behov for kontakt indtil første kontakt er etableret i modtagende afdeling.

 

Afgivende afdeling afslutter først endeligt, når patienten er overdraget og er set ved 1. kontakt i modtagende afdeling.

 

Afgivende afdeling kan maksimalt have ansvaret for patienten 30 dage fra henvisningsdatoen til anden region. Afgivende afdeling er altid forpligtet til at informere den modtagende region, såfremt man bliver vidne om, at patienten allerede er flyttet.

 

Modtagende afdeling

Modtagende behandler orienterer afgivende afdeling jf. anmodningerne i henvisningen, og giver første tid inden 30 dage fra henvisningsdatoen.

 

Ved udeblivelse

Ved manglende fremmøde hos modtagende afdeling konfereres med afgivende afdeling om realistisk plan og handlemuligheder, herunder vurdering af behov for indlæggelse. Der lægges plan for hvordan patienten kan/ skal kontaktes vedr. ny tid og hvor mange gange.

 

Hvis det herefter ikke lykkes at etablere kontakt til patienten, orienteres egen læge (evt. ny) ved epikrise fra afgivende afdeling med oplysninger om mislykket forsøg på kontakt.

Målgruppe – modtagelse

Faggrupper for hvem instruksen er relevant

Afdelingsledelser, ledende overlæger og behandlingsansvarlige læger.

 

Patientgruppe

Patienter med psykisk sygdom.

Formål

At sikre at afgivende hospitalsafdeling har det fulde behandlingsansvar indtil afdeling i anden region har overtaget ansvaret, eller der ikke kan opnås kontakt efter nedenstående procedurer.