Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Varetagelse af børneanæstesi og -intensiv terapi

Nærværende instruks omhandler de patienter, som er afgrænset af Sundhedsstyrelsens nuværende specialeplan, altså børn <10 år. Herunder tages også hensyn til resultaterne fra det store europæiske APRICOT studie (1), der har givet anledning til revision af anbefalinger for anæstesi til børn (2). Centralisering af aktiviteterne er påkrævet, hvis vi skal leve op til kravene indeholdt i højt specialiseret funktion.

Slutmålet for fagområdet er, at der på NAU defineres et tværfagligt børneanæstesiafsnit, der håndterer anæstesi- og intensivydelser til alle børn uanset stamspeciale. Af logistiske årsager er det imidlertid ikke muligt at udrulle denne plan fuldt ud, hvorfor det nedenfor beskrives, hvordan AaUH i en overgangsperiode vil sikre, at processen igangsættes, og at der initialt fokuseres på de aldersgrupper og forløb, som henhører under regions- og højt specialiseret funktion og/eller er defineret i de europæiske anbefalinger (1,2).

Børneanæstesifunktionen varetages af speciallæger med daglig funktion ved anæstesiafsnittet på matrikel Nord. Afsnittet har ansvar for uddannelse af speciallæger i børneanæstesi samt for HU-læge kompetencen til børneanæstesi.

Afsnittet har døgnbemandet vagtfunktion med børneanæstesiologer (tlf. 62910), der dækker såvel anæstesi som intensiv terapi.

Afgrænsning

  • • Anæstesi til børn <3 år

  • • Anæstesi til børn (0-10 år) som undergår større kirurgi, uanset ASA score

  • • Anæstesi til børn (0-10 år) og ASA >3

  • • Intensiv terapi til børn <10 år, som hovedregel dog op til 15 år

  • • Anæstesiafsnittet på matrikel Nord vil derudover yde assistance på anmodning, f.eks. ved traumemodtagelse, forventet (eller uventet) vanskelig børneluftvej, anlæggelse af centralt venekateter etc.

Logistik

  • • Planlægning af kirurgiske indgreb, hvor den anæstesiologiske håndtering henhører under ovenstående foretages i et samarbejde mellem det kirurgiske speciale og børneanæstesien. Akut aktivitet i såvel dag- som vagttid håndteres ad hoc i samarbejde mellem det involverede anæstesiafsnit og børneanæstesi bagvagten

  • • Logistikken omkring det præ-operative anæstesiologiske tilsyn er endnu ikke udredt, hvorfor konkret plan ikke i skrivende stund kan formuleres. Som hovedregel ses barnet præ-operativt af det anæstesiafsnit, der er tilknyttet det kirurgiske speciale. Der er startet en proces, der skal optimere den præoperative forberedelse for børn med ASA >3 til større kirurgi, idet en tværfaglig tilgang vil være gavnlig for denne patientgruppe

Referencer

  1. 1. Habre W et al. Incidence of severe critical events in paediatric anaesthesia (APRICOT): a prospective multicentre observational study in 261 hospitals in Europe. Lancet Respir Med. 2017 May;5(5):412-425. doi: 10.1016/S2213-2600(17)30116-9. Epub 2017 Mar 28

  2. 2. https://www.safetots.org/