Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Regulering af antitrombotisk og antikoagulerende behandling ved elektiv lumbalpunktur

Beskrivelse

Instruksen lægger sig op ad Diagnostisk lumbalpunktur og omhandler regulering af antitrombotisk og antikoagulerende behandling ved elektiv lumbalpunktur. Der tages udgangspunkt i den reviderede udgave af ”Retningslinjer for perioperativ regulering af antitrombotisk behandling 2016”, hvor en lumbalpunktur principielt sidestilles med de forhold, der gør sig gældende for neuroaksial blokade.

Generelle retningslinjer for pausering af antitrombotisk behandling fremgår af Tabel 22. For de hyppigst brugte præparater blandt den neurologiske patientgruppe gælder:

 

Præparat

Pause

ASA / Hjertemagnyl

Ingen pause

Clopidogrel / Plavix

7 dage

Rivaroxaban / Xarelto

2 dage ved Creatininclearance < 50 mL/min

3 dage ved Creatininclearance 30-50 mL/min

Apixaban / Eliquis

2 dage ved Creatininclearance < 50 mL/min

3 dage ved Creatininclearance 30-50 mL/min

 

Ovenstående præparater kan genoptages 6 timer efter proceduren

 

Perilumbal bridging af patienter i høj tromboserisiko

  1. 1. Clopidogrel pauseres 7 dage inden planlagt undersøgelse og erstattes med acetylsalicylsyre, alternativt dipyramidol ved intolerance.

  2. 2. Patienter i behandling med NOAK-præparater efter Tabel 22, men heparin-bridges ikke, på grund af den relativt hurtige elimination og hurtigt indsættende effekt ved genoptagelse af behandlingen.

  3. 3. Heparin-bridging for patienter i behandling med vitamin K-antagonister gennemføres ved høj tromboserisiko efter Tabel 19. Behandling med LMH i ambulant regi forestås af egen læge efter anvisning fra ordinerende læge i neurologisk afdeling (dosis/hyppighed/varighed).

 

VIGTIGT

Det understreges, at ovenstående alene er anbefalinger, og at det er den behandlingsansvarlige læge, der stiller indikationen for behandlingen samt planlægger ændringer i den antitrombotiske behandling under hensyntagen til såvel blødnings- som tromboserisiko.

 

 

Billede 3

 

Billede 2

Billede 1

 

Referencer

Retningslinjer for perioperativ regulering af antitrombotisk behandling, 2016. https://www.dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. www.DSTH.dk