Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegering af medicinsk behandling til sygeplejersker i Urologisk Ambulatorium, Thisted-afsnit


Beskrivelse

Sygeplejerskerne anvender medicinmodulet og Det Fælles Medicinkort, FMK i deres arbejde indenfor rammeordinationer eller individuel uddelegering fra læge.

Det kræver at sygeplejerskerne er oprettet som Lægens medhjælp i FMK.

 

Når sygeplejerskerne foretager en delegeret opgave, arbejder hun som Lægens medhjælp. Når lægen har fundet indikation for behandling eller ændring noteres det altid, som notat i patientjournalen.

Sygeplejersken kan herefter oprette ordination i FMK, hvis lægen ikke har gjort det.

Det er sygeplejerskens ansvar at arbejde indenfor rammerne, men det er lægen, der har det fulde ansvar for behandlingen.

 

Sygeplejersker, der arbejder som Lægens medhjælp i FMK, får følgende rettigheder:

 

Hun kan oprette FMK ordinationer ud fra delegerede standardordinationer/pakker gældende for Urologisk Ambulatorium efter aftale med lægen. Alle standardordinationer/Pakker er udarbejdet af den medicinansvarlige læge for ambulatoriet i Thisted.

 

Hun kan redigere på FMK efter aftale med lægen.

 

Hun kan seponere på FMK efter aftale med lægen.

 

Hun skal dokumentere udlevering/indgift af medicin (effektueringer)

 

Hun kan printe medicinkort/lister.

 

 

Der er 2 typer af rammedelegationer:

Behandling af den enkelte patient.

 

Her skal lægen tage stilling til behandling af den enkelte patient. Sygeplejersken kan arbejde i medicinmodulet og FMK med ordinationen.

 

Behandling af en defineret patientgruppe.

Her kan behandlingen indenfor de givne rammer iværksættes uden forudgående stillingtagen af lægen.

For Urologisk Ambulatoriums vedkommende drejer det sig om:

 

Opstart af T. Kalk 400 mg og D-vitaminbehandling x 2 dagligt. Behandling til patienter med med cancer prostata.

 

Det kan være T Pivmecillinam 400 mg 30 min før undersøgelse + hver 8 time. Behandling DD + 1 døgn. Behandling til patienter ved urodynamisk undersøgelse med positivt urinstix uden symptomer.

 

Det kan være Caps. Omnic 0,4 mg x 1 dagligt i 3 dage før kateterseponer ved Patienter til LUTS udredning med kateterseponering.

 

 

Det kan være T. Ciprofloxalin 500 mg før og 6 timer efter flexcystoskopi ved patienter i kontrolforløb hos flexsygeplejerskerne. Patienterne er tidligere vurderet af læge pga. gentagne UVI efter undersøgelsen.

 

Sygeplejerskerne i Urologisk Ambulatorium, der arbejder som Lægens medhjælp og har kompetencerne indenfor delegering af medicin har:

 

- 2 års erfaring /oplæring i Urologisk Ambulatorium.

 

  • Oplært i anvendelse af ambulatoriets standardordinationer og pakker.

 

 

  • Lægen opretter sygeplejersken som Lægens medhjælp, hvis lægen vurderer, hun er kompetent hertil.

 

Sygeplejerskes ajourføring af FMK

 

Efter oprettelse eller ændring af lægemiddelordinationer på FMK i forbindelse med ambulant kontakt kan sygeplejersken ajourføre patientens FMK. Hun ajourfører udelukkende egne handlinger på FMK

 

Sygeplejersken må foretage ajourføring af patientens FMK når:

 

FMK tidligere har være ajourført og der ikke har været ændringer i patientens medicin siden sidste ajourføring.

 

FMK viser den aktuelle medicin.

 

Sygeplejersken må ikke ajourføre FMK, hvis hun er i tvivl om korrektheden af FMK og hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt. En læge skal i så fald korrigere og ajourføre.

 

Patienten kan medgives en udskrift af medicinlisten fra FMK efter medicinen er ajourført.

 

Definition af begreber

Lægens medhjælp: Funktionalitet på FMK, der giver sygeplejersker mulighed for aktivt at udføre handlinger på FMK på vegne af en læge, svarende til dennes rettigheder.

 

Delegering: ved delegering overdrager lægen til andre faggrupper at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler til grupper af patienter med velbeskrevne sygdomme eller symptomer.
 

Rammeordination/standardordination: Et ledelsesgodkendt regime af medicinske præparater, som er hyppigt anvendt i det ambulante urologiske område.

 

Defineret patientgruppe: Patienter, der behandles i Urologisk Ambulatorium, Afsnit Thisted.

 

FMK: Fælles Medicin Kort. FMK giver et overblik over patienten aktuelle medicinering.

 

Medicinering – Anvendelse af Fælles Medicin Kort (FMK)

https://pri.rn.dk/Sider/22261.aspx#a_Toc534803589

 

 

Medicinering – delegering i forbindelse med medicineringsprocesser.

https://pri.rn.dk/Sider/22513.aspx