Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vitrifikation af oocytter med Irvine medie

 

Formål

At sikre ensartet vitrification med Irvine medie af oocytter efter aspiration og denudering i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Nedfrysning af oocytter kan i specielle tilfælde være en mulighed. Oocytterne skal denuderes inden de vitrificeres. Se sop: ”ICSI-Insemination og medieskift”. Det er vigtigt, at alle celler kommer af. Kun M2 oocytter vitrificeres. Der efterstræbes, at oocytterne nedfryses inden for 1-2 timer efter aspiration (ca. 38 timer efter HCG).

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Lafbænk

Stereomikroskop (Nikon SMZ1500)

Minut-ur

180 µl pipette

100 µl pipettespids + pipette

Petriskål 6 cm

Pincet

Flamingokasse med flydende nitrogen

Cryotech strå

Visiotube

Irvine vitrification freeze kit

Gamete buffer (H)

Fertiliseringsmedie

 

 

Klargøring af bakker

 1. 1. En petriskål 6 cm pr. strå mærket med Patient ID

 2. 2. Placering til hver strå udvælges og registreres således:

  1. 2.1. Ved hjælp af oversigtsskemaerne (sidder i mapperne: Mortek fryser, A – D) findes en ledig placering i Mortek N2-fryseren. Oversigtskemaet udfyldes med navn, CPR-nr, dato for frys og prioritet (farvekode er fortrykt). For at minimere risiko for fejl, må der kun være en farve for hver patient i hver box

  2. 2.2. Placering og farvekode noteres på dyrkningsskemaskemaet for oocytter.

  3. 2.3. I Formatex registreres at oocytterne vitrificeres, samt deres placering i fryser, farvekode og priotet (tilfældig prioritet)

 

Strå og visiotube mærkes med id:

 1. 3. Strået mærkes med frysefast label påført patientens personnummer og evt. med nummer O1,O2…

 1. 4. Farvet visiotube mærkes med patientens navn, personnummer, dato for vitrification, hul nummer og prioritetsnummer.

Flamingokasse fyldes med flydende kvælstof og placeres på et rullebord, så det kan flyttes hen til Lafbænk

Visiotubes placeres i flamingokasse med kvælstof, sørg for at der er kvælstof i tuben under hele processen.

 

Fremgangsmåde

 1. 5. Der arbejdes i kold bænk.

 1. 6. Medie tages ud af køleskabet min 30 min før brug. Mediet skal have opnået stuetemperatur (22-27 grader) inden brug. Mediet blandes grundigt. Der afpippeteres 70 µl af ES og VS i cryotubes pr. oocyt der skal vitrificeres. På pakken noteres dato for åbning samt hvor mange der er brugt.

 2. 7. Afpipetter 20 µl gamete buffer (se tegning).

 3. 8. Oocyt afsættes med 180 µl denuderingspipette i gamete buffer og lad den ligge uforstyrret i 1 minut.

 4. 9. Afpipetter tre 20 µl ES dråber i petriskålen (se tegning – afsæt dråberne tæt, men uden at de rører hinanden).

 5. 10. Efter 1 minut laves der bro til ES1 med pipettespidsen.

 6. 11. Efter 2 minutter laves der bro til ES2 med pipettespidsen.

 7. 12. Overfør oocytten efter 2 minutter til ES3 med så lidt medie som muligt og lad den ligge uforstyrret i 10 minutter.

 8. 13. Lige inden de 10 minutter er gået, afpipetteres 50 µl VS medie i petriskål nedenfor ES3 dråben(se tegning).

 9. 14. Ny 180 µl denuderingspipette tages i brug for at undgå olie i resten af proceduren.

 10. 15. Overfør oocytten efter 10 minutter til VS med så lidt medie som muligt.

 11. 16. Skyl pipetten og flyt derefter ooccytten til et nyt sted i dråben.

 12. 17. Efter 60 sekunder i VS loades oocytten på strået på følgende måde:

 13. 18. Sug oocytten op i spidsen af pipetten.

 14. 19. Oocytten afsættes på strået, som holdes vandret. Den sorte spids vender væk fra en selv.

 15. 20. VS suges af, så oocytten ligger i så lidt medie som muligt. Drej evt. strået til lodret stilling for nemmere at suge medie fra.

 16. 21. Strået overføres med det samme til karet med flydende nitrogen og strået bevæges frem og tilbage med kraftige bevægelser for oocytten nedkøles hurtigt.

 17. 22. Strået og yderrøret samles og puttes i visiotuben under flydende nitrogen ved hjælp af pincet.

 

Loading skal ske indenfor 50 sek. Samlet skal proceduren i VS skal ske indenfor max 110 sek.

 

H:\My Pictures\Irvine fryse tø medier\09102020 vitrifikation af oocytter.png