Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vitrifikation af oocytter med Irvine medie

 

Formål

At sikre ensartet vitrifikation af oocytter efter aspiration og denudering i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Nedfrysning af oocytter kan i specielle tilfælde være en mulighed. Oocytterne skal denuderes inden de vitrificeres (se forskriften ”ICSI”). Det er vigtigt, at alle cumuluscellerne fjernes. Kun MII oocytter vitrificeres. Der efterstræbes, at oocytterne nedfryses inden for 1-2 timer efter aspiration (ca. 38 timer efter hCG).

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Flowbænk

Stereomikroskop (Nikon SMZ1500)

Minutur

250 µm pipette

100 µl pipettespids + pipette

Petriskål 6 cm

Pincet

Flamingokasse med flydende nitrogen

Cryotech strå

Visiotube

Irvine vitrification freeze kit

MHM medie

CSCM dyrkningsmedie

 

 

 

Klargøring af bakker

 1. 1. En 6 cm petriskål pr. strå mærket med Patient ID

 2. 2. Placering til hver strå udvælges og registreres således:

  1. 2.1. Ved hjælp af oversigtsskemaerne (sidder i mapperne: Mortek fryser, A – D) findes en ledig placering i Mortek N2-fryseren. Oversigtskemaet udfyldes med navn, CPR-nummer, dato for frys og prioritet (farvekode er fortrykt). For at minimere risiko for fejl, må der kun være en farve for hver patient i hver boks.

  2. 2.2. Placering og farvekode noteres på dyrkningsskemaskemaet for oocytter.

  3. 2.3. I Formatex registreres, at oocytterne vitrificeres, samt deres placering i fryser, farvekode og priotet (tilfældig prioritet)

 

Strå og visiotube mærkes med id:

 1. 3. Strået mærkes med frysefast label påført patientens CPR-nummer og evt. med nummer O1,O2…

 1. 4. Farvet visiotube mærkes med patientens navn, CPR-nummer, dato for vitrifikation, hul nummer og prioritetsnummer.

Flamingokasse fyldes med flydende kvælstof og placeres på et rullebord, så det kan flyttes hen til Lafbænk

Visiotubes placeres i flamingokasse med kvælstof, sørg for at der er kvælstof i tuben under hele processen.

 

Fremgangsmåde

 1. 5. Der arbejdes i kold bænk.

 1. 6. Medie tages ud af køleskabet mindst 30 min. før brug.

 2. 7. Alle medier skal have opnået stuetemperatur (22-27 grader) inden brug.

 3. 8. Mediet blandes grundigt. Der afpippeteres 70 µl af ES og VS i cryotubes pr. strå. På pakken noteres dato for åbning samt hvor mange der er brugt.

 4. 9. Afpipetter 20 µl MHM medie (se tegning).

 5. 10. 2 ocytter afsættes med 250 µm denuderingspipette i MHM medie og lad dem ligge uforstyrret i 1 minut.

 6. 11. Afpipetter tre 20 µl ES dråber i petriskålen (se tegning – afsæt dråberne tæt, men uden at de rører hinanden).

 7. 12. Efter 1 minut laves der bro til ES1 med pipettespidsen.

 8. 13. Efter 2 minutter laves der bro til ES2 med pipettespidsen.

 9. 14. Overfør oocytterne efter 2 minutter til ES3 med så lidt medie som muligt og lad dem ligge uforstyrret i 10 minutter.

 10. 15. Lige inden de 10 minutter er gået, afpipetteres 50 µl VS medie i petriskål nedenfor ES3 dråben (se tegning).

 11. 16. En ny 250 µm denuderingspipette tages i brug for at undgå olie i resten af proceduren.

 12. 17. Overfør oocytterne efter 10 minutter til VS med så lidt medie som muligt.

 13. 18. Skyl pipetten og flyt derefter ooccytterne til et nyt sted i dråben.

 14. 19. Efter 60 sekunder i VS loades oocytterne på strået på følgende måde:

 15. 20. Sug oocytterne op i spidsen af pipetten.

 16. 21. Oocytterne afsættes på strået, som holdes vandret. Den sorte spids vender væk fra en selv.

 17. 22. VS suges af, så oocytterne ligger i så lidt medie som muligt. Drej evt. strået til lodret stilling for nemmere at suge medie fra.

 18. 23. Strået overføres med det samme til karet med flydende nitrogen og strået bevæges frem og tilbage med kraftige bevægelser for oocytten nedkøles hurtigt.

 19. 24. Strået og yderrøret samles og puttes i visiotuben under flydende nitrogen ved hjælp af pincet.

 

Loading skal ske indenfor 50 sek. Samlet skal proceduren i VS skal ske indenfor max 110 sek.

 

H:\My Pictures\Irvine fryse tø medier\09102020 vitrifikation af oocytter.png