Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aftale mellem Patologiafdelingen og Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, Aalborg UH, vedrørende lungeoperationer inkl. frys samt imprint og thymektomi

 

Svartider (postoperativ MDT-konference)

 

Lungeoperationer + thymektomi:

Torsdag 2 uger efter operation

Mediastinoskopi med imprint:

Tidligst på 6. hverdag efter operation (via Lungemed. Afd.)

Pleurabiopsier + mediastinoskopi uden imprint:

Tidligst 4. hverdag efter operation (via Lungemed. Afd.)

 

 • • Det tilstræbes, at der foreligger skriftligt svar til den postoperative MDT-konference (dag angivet ovenfor). Hvis dette ikke er muligt, så mundtlig konklusion til konferencen og skriftligt svar før patientens svartid.

 • • Hvis der er behov for tidligere udmelding eller afklaring af problemstillinger aftales dette på præoperativ MDT-konference. Ønske om tidligere svar skrives i ”Svar senest”-feltet på rekvisitionen.

 

Lungefrys

 • • Frys aftales på MDT-konference, og i papirskemaet påføres, om det drejer sig om ”Frys tumor” og/eller ”Frys resektionsrand”.

 • • I Bookplan anføres ”+ frys” eller ”% frys” i Bemærkninger.

 • • Eventuelle sene frys (= modtagelse på Patologiafd. efter kl. 15) planlægges til mandag, tirsdag og torsdag.

 • • Det tilstræbes at planlægge operationer, hvor der forventes frys, som operation nr. 1 på operationsprogrammet.

 • • Modtagelsen på Patologiafdelingen adviseres om frys senest kl. 15.00 på (976)65300.

 • • Ved operation uden planlagt frys, kan der ved uventede fund under selve operation opstå behov for frys, og Patologiafdelingen adviseres i så fald hurtigst muligt herom.

 • • Ved aflysning af operation/frys adviseres Modtagelsen på Patologiafdelingen på (976)65300 hurtigst muligt.

 • • Materiale, der sendes til frys, skal rekvireres i prioritet Pakkeforløb med afkrydsning i Fryseundersøgelse.

 • • I rekvisitionen anføres om, der ønskes frys på tumor og/eller resektionsrand (og hvilken hvis flere).

 

Andet

 • • Brug tilstrækkeligt store spande, så præparatet også kan være deri efter oppumpning med formalin.

 • • Det tilstræbes at nedsætte antallet af frys ved kun at udføre frys på:

 • ➢ Bronchusresektionsrand ved centrale tumores

 • ➢ Selve tumor, hvor der ikke i forvejen er stillet en diagnose

 • ➢ Parenkymale resektionsrand på kileresektater ved kort afstand

 • • Suturmarkering af små/svært palpable tumores eller relevant område af parenkymal resektionsrand.

 • • Sørg for så god afstand som muligt til resektionsrand fra tumor; vævet skrumper ved fiksering, og staplerrækken inkl. lidt tilstødende væv må afklippes før udskæring.

 

Imprint (mistanke om lymfom)

 • • I Bookplan anføres i Bemærkninger, at materialet er til Imprint-undersøgelse.

 • • Mandag-torsdag kan imprint modtages frem til kl. 16.30, men gerne inden kl. 15.

 • ➢ Modtagelsen på Patologiafdelingen adviseres senest kl. 15.00 på (976)65300.

 

 • • Fredag skal imprint modtages senest kl. 13.00, da materialet ikke kan stå weekenden over.

 • ➢ Modtagelsen på Patologiafdelingen adviseres senest kl. 12.30 på (976)65300.

 • • Ved aflysning af operation adviseres Modtagelsen på Patologiafd. på (976)65300 hurtigst muligt.

 • • Vævet skal sendes ufikseret, og rekvisitionen skal markeres med ”Imprint” og ”obs. lymfom” (samt evt. andre differentialdiagnoser) – derved sikres, at der tages væv fra til flowcytometrisk analyse.

Thymektomi

 • • Modtagelsen på Patologiafdelingen adviseres mandag-fredag senest kl. 15.00 på (976)65300.

 • • Thymus opspændes på korkplade med præparatskitse i plastlomme.

 • • Thymus modtages ufikseret indtil kl. 15

 • • Efter kl. 15 lægges den opspændte thymus i formalin mhp. fremsendelse til Patologiafdelingen næstkommende hverdag. Sørg for at korkplade og thymus er godt dækket af formalin.