Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrol af ernæringssonde – tolkning af PH-værdi

 

PH-måling skal fortages mindst 30 minutter efter et måltid – ellers er der risiko for falske PH-værdier.

  • • Oppegående patienter kan indtage 50 ml juice før PH-kontrol, hvis der er usikkerhed om hvorvidt sonden ligger i mavesækken. Æble/appelsinjuice har ph værdi på 3-4, så det forventes at målingen vil være 5 eller lavere.

 

PH fra 1-5 viser at sonden sandsynligvis er velplaceret i ventriklen og kan anvendes til sondeernæringsindgift.

 

PH fra 6-14 viser at sonden ikke er velplaceret og må derfor ikke anvendes.

  • • Ved PH > 6 gentages proceduren efter 30 minutter, inden der ordineres røntgen kontrol mhp. afklaring af sondens beliggenhed. Dette skyldes at PH kan ændre sig ifm. indtag af væske og fødevarer.
    Obs: Ved behandling med protonpumpehæmmer kan PH.værdien overstige 6, og sonden kan derfor anvendes, hvis ikke PH-værdien er forandret fra tidligere målinger.

 

Ved problemer med udtrækning af aspirat kan følgende tiltag afprøves

  • • Vend patienten på venstre side.

  • • Sprøjt 20-30 ml luft i sonden og vent ca.15 minutter med at aspirere igen.

  • • Giv evt. mundpleje imens, da det stimulerer mavesyreproduktionen.

  • • Brug aldrig vand, da det kan ændre PH-værdien i ventriklen.