Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktionsbeskrivelse for Mammascreening superbruger

 

Organisation: Diagnostisk afdeling, Regionshospital Nordjylland.

 

 

Afsnit:

 

Billeddiagnostisk afsnit Frederikshavn

 

 

Stilling:

 

 

Ansvarlig mammascreenings-radiograf/Sygeplejerske

 

Ansættes af:

 

 

Afsnitsledelsen

 

Refererer til:

 

 

Afsnitsledelsen

 

Funktion og ansvar:

 

 

Generelt:

 

Superbruger har som hovedfunktion:

 

 • • Ansvar at sikre sig, at parametre er indstillet korrekt i protokollerne og i samarbejde med afsnittets radiologer og leverandør(er).

 

 • • At være med til at sikre en billedkvalitet, der lever op til de gældende retningslinjer/guidelines, herunder være med til at videreudvikle og iværksætte nye undersøgelser. Der afsættes som minimum fast 1 dag/kvartal til dette arbejde.

 

 • • I forbindelse med nedbrud eller mistanke om fejl ved systemerne, er mamma screenings-superbrugeren medansvarlig for, at dette straks videregives til teknisk afdeling og /eller leverandør(er).

 

 • • Mammascreenings superbrugeren har, ud fra tildelte ressourcer, ansvaret for at undervise/oplære kollegaer i nyt apparatur, nye protokoller, ændringer af betydning og andre ting, der har relevans for den daglige drift på mammascreening systemerne.

 

 • • Gennemføre plenum undervisning mindst 3 gange årligt.

 

 • • Medvirke til at sikre optimal planlægning og udnyttelse af mammascreenings systemerne i tværfagligt samarbejde med sekretærer og afsnitsledelsen samt rådgive afsnitsledelsen ved spørgsmål omhandlende mammascreenings systemer.

 

 

 

Specifikt:

 

Superbrugeren har formelt ansvarsområde i forhold til:

 

 • • Varetagelse af en række administrative funktioner, herunder på uddelegeret ansvar at planlægge og gennemføre PGMU kvalitetssikring.

 

 • • Det overordnede ansvar for, at alle personaler, der udfører mammascreening, til enhver tid har ajourførte logbøger og har et uddannelsesniveau svarende til European Guidelines.

 

 • • Yderligere kvalitetssikring kan aftales mellem mammascreenings superbrugeren, udviklingsansvarlige i afsnittet, den for systemet faglige ansvarlige overlæge samt afsnitsledelsen.

 

 • • Holder sig orienteret om kurser og videreuddannelse inden for specialet og derigennem løbende efteruddanne sig og holde sig ajour om udviklingen.

 

 

Kompetencer:

 

 

Kvalifikationer:

 

 

 • • Uddannet og autoriseret radiograf/røntgensygeplejerske.

 

 • • Skal have udført og godkendt minimum 200 mammografier under supervision.

 • • Har opnået certifikat ifht. European Guidelines vedr. mammascreening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revideret d. 13. oktober 2020