Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentsamlinger i Psykiatrien - oversigt over Psykiatriens PRI

 

Beskrivelse

Dette overbliksdokument er udarbejdet med henblik på at understøtte fremsøgningen af relevante PRI-dokumenter i PRI-systemet. Overblikket er struktureret efter Psykiatriens sygdomsområder samt væsentlige opgaver i Psykiatrien.

 

Overblikket afspejler desuden Psykiatriens dokumentsamlinger i PRI. Hvert punkt i overblikket (numrene) betegner således også en dokumentsamling, som rummer relevante politikker, retningslinjer og instrukser på det pågældende område. Find dokumentsamlingerne her, hvor der under ”Områdets links” er et rødt link ”Dokumentsamlinger i Psykiatrien”. Eller ved at tilgå dem i PRI, under ”Min side”.

 

Overblikket er dynamisk og vil løbende blive opdateret, når nye dokumenter kommer til og andre bliver arkiveret. Giv gerne besked til PRI-redaktør Vibeke Stavad (vibeke.stavad@rn.dk), hvis du har kendskab til dokumenter, som bør tilføjes eller fjernes fra dokumentsamlingerne.

 

Denne oversigt indeholder ikke rent administrative retningslinjer og instrukser. De findes i Psykiatriens administrative håndbog på PersonaleNet.

 

 

A: Børn og Ungepsykiatri - diagnosespecifikke instrukser

B: Voksen - diagnosespecifikke instrukser

C: Tværgående dokumentsamlinger (klinisk relevante procedurer osv)

D: Tværgående procedure dokumenter (klinisk relevante procedurer)

1. Organiske psykiske lidelser

13. Organiske psykiske lidelser

26. Medicinering

35. Internt samarbejde

2. Misbrug

14. Misbrug

27. Non-farmakologisk behandling

36. Eksternt samarbejde

3. Skizofreni og andre psykoser

15. Skizofreni og andre psykoser

28. Forebyggelse og behandling af somatisk sygdom

37. Forløbsbeskrivelser

4. Affektive sindslidelser – unipolar depression

16. Affektive sindslidelser – unipolar depression

29. Tvang

38. Dokumentation

5. Affektive sindslidelser – bipolar affektiv sindslidelse

17. Affektive sindslidelser – bipolar affektiv sindslidelse

30. Retspsykiatri

39. Forskning

6. Angst

18. Angst

31. Patient- og pårørende samarbejde

40. Kvalitet og patientsikkerhed

7. OCD

19. OCD

32. Sikkerhed

41. Klager og patientforsikringssager

8. Spiseforstyrrelse

20. Spiseforstyrrelse

33. Dødsfald

42. Beredskabsplaner

9. Personlighedsforstyrrelse

21. Personlighedsforstyrrelse

34. Behandling under indlæggelse

43. Apparatur og teknologi

10. Mental retardering

22. Mental retardering

 

44. Hygiejne

11. Psykisk udviklingsforstyrrelse/autismespektret

23. Psykisk udviklingsforstyrrelse/autismespektret

 

45. Diagnostik og behandling – generisk

12. ADHD

24. ADHD

 

46. Transport

 

25. PTSD

 

50. Psykiatriens PRI-dokumenter i forhold til Covid-19

 

 

 

51. Fysio- og ergoterapi

 

 

 

60. IT-retningslinjer

 

 

 

 

A: Børn og Ungepsykiatri - diagnosespecifikke instrukser

 

 1. 1. Organiske psykiske lidelser

 

 1. 2. Misbrug

BU:

 

 1. 3. Skizofreni og andre psykoser

BU:

 

 1. 4. Affektive sindslidelser – unipolar depression

 

BU:

 

 1. 5. Affektive sindslidelser – bipolar affektiv sindslidelse

   

 1. 6. Angst

BU:

 

 1. 7. OCD

BU:

 

 1. 8. Spiseforstyrrelse

 

 

BU:

 

 1. 9. Personlighedsforstyrrelse

   

 1. 10. Mental retardering

   

 1. 11. Psykisk udviklingsforstyrrelse/ autismespektret

 

BU:

 

 1. 12. ADHD

 

BU:

 

 

B: Voksen - diagnose For at få et samlet og dermed overskueligt overblik over Psykiatriens PRI-dokumenter, er For at få et samlet og dermed overskueligt overblik over Psykiatriens PRI-dokumenter, er specifikke instrukser

 

 1. 13. Organiske psykiske lidelser

 

 1. 14. Misbrug

 1. 15. Skizofreni og andre psykoser

 

 1. 16. Affektive sindslidelser – unipolar depression


Syd:

 

 1. 17. Affektive sindslidelser – bipolar affektiv sindslidelse

 

 1. 18. Angst

 1. 19. OCD

 

Syd:

 

 1. 20. Spiseforstyrrelse

 

 1. 21. Personlighedsforstyrrelse

 

 

 1. 22. Mental retardering

 1. 23. Psykisk udviklingsforstyrrelse/ autismespektret

 1. 24. ADHD

 1. 25. PTSD

 

 

C: Tværgående dokumentsamlinger: (klinisk relevante procedurer osv)

 

 1. 26. Medicinering (inkl. FMK, medicinafstemning osv)


 

Syd:

 

Nord:

 

BU:

 

 1. 27. Non-farmakologisk behandling (herunder ECT, genoptræning, rehabilitering og vurdering)

Syd:

 

 

Nord:

 

BU:

 

 1. 28. Forebyggelse og behandling af somatisk sygdom (hjertestop, KRAM, smerter, ernæring, prøvesvar osv.)

 

Nord:

 

BU:

 

 1. 29. Tvang (Psykiatrilov osv)

Syd:

 

Nord:

 1. 30. Retspsykiatri

 

Syd:

 

 1. 31. Patient- og pårørende samarbejde (informeret samtykke, tolk, skriftlig information osv)

Syd:

Nord:

 

BU:

 1. 32. Sikkerhed (risikovurderinger osv)


 

Nord:


B/U

 

 1. 33. Dødsfald

 1. 34. Behandling under indlæggelse (særlige instrukser, der knytter sig til indlæggelse)


Syd:


 

Nord:

BU:

 

D: Tværgående ”procedure- dokumenter” (klinisk relevante procedurer)

 1. 35. Internt samarbejde (vagtinstrukser, interne henvisningsprocedurer, samarbejdsaftaler, snitfladebeskrivelser osv)

 

Syd:

 


Nord:


 

BU:

 

 1. 36. Eksternt samarbejde (herunder henvisning, epikrise, målgruppeafgrænsning)

Syd:


 

BU:

 1. 37. Forløbsbeskrivelser


 

 1. 38. Dokumentation (patientjournal, registrering osv)Syd:

Nord:

BU:

 

 

 1. 39. Forskning (beskrivelser af krav, procedurer osv. ifm. klinisk forskning)

Syd:

 

 1. 40. Kvalitet og pt-sikkerhed (databaser, uth osv. inkl. regler)

 

Syd:

 

 

 1. 41. Klager og patientforsikringssager

 

 1. 42. Beredskabsplaner

 

Nord:

 

 1. 43. Apparatur og teknologi

 

Syd:

 

 1. 44. Hygiejne

 

Syd:

 

Nord:

 

 1. 45. Diagnostik og behandling – generisk

   

 1. 46. Transport

Syd:

 

50. Psykiatriens PRI-dokumenter i forhold til COVID-19

 

51. Fysio- og ergoterapi

 

 

60. IT retningslinjer

Generelt: