Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til indtegning af palliativ strålebehandling

 

Visitation

Indikation for strålebehandlingen (smerter/dyspnøe/funktionstab/blødning/sår)?

Hvad er den forventede restlevetid?

Tidligere strålebehandling (lokalisation, dosis og tidspunkt)? -Effekt af tidligere strålebehandling?

Behov for smertestillende før terapi CT-skanning og strålebehandling?

Er der potentielle interaktioner med aktuel medicinsk /onkologisk behandling der skal pauseres og i så fald hvor længe?

 

Effekt

Tid til smertelindring: Fra få uger til 12 uger. Ofte ca. 4 uger.

Tid til blødningskontrol: Få dage til en uge.

Tid til tumorskrump ved bløddelstumor: 2-3 måneder.

 

Bivirkninger

Bivirkninger til strålebehandling kan være 14 dage forskudt i forhold til selve strålebehandlingen, hvorfor der kan ses forværring af bivirkninger op til ca. 14 dage efter afsluttet behandling.

Ved behov for prednisolon skal der lægges en udtrapningsplan.

 

Akutte

Helhjerne:

 • • Kvalme, hovedpine, svimmelhed, neurologiske udfald, kramper, hårtab

Lunger/mediastinum:

 • • Tør hoste, dyspnøe, hudpåvirkning, smerter, dysfagi

Knogler:

 • • Forværring af smerter

 • • Afhængig af lokalisation, tænk på organerne nær target (diare, kvalme, dysuri, pollakisuri)

Columna:

 • • Smerter, dysfagi, dyspnøe, diare

Truende hudgennembrud/sår:

 • • Forværring af sår, blødning, hudpåvirkning, smerter

Blødning:

 • • Forværring af blødning, smerter

 • • Afhængig af lokalisation, tænk på organer nær target (diare, dysuri, pollakisuri, dyspnøe, hoste, dysfagi)

 

Kroniske

Som regel lægges der ikke så meget vægt på kroniske bivirkninger i forbindelse med palliativ strålebehandling, da overlevelse ofte er relativ kort og sandsynligheden for kroniske bivirkninger derfor er sparsom. Dog tænk på lokalisation og organer nær target (hårtab, mentale ændringer, dysuri, nyrerne osv.).

 

Forberedelse

Patienten lejres efter lokalisation og CT-skannes uden kontrast.

 

Smertelindrende strålebehandling: Smertevoldende område skal kobbertrådsmarkeres i forbindelse med CT-skanningen.

Sår/truende hud gennembrud: Kobbertrådsmarkering af target og 1 cm bolus på i forbindelse med CT-skanning.

 

Indtegning

Ved palliativ strålebehandling skal fokus på indtegning være patientens symptomer, hvorfor det ikke nødvendigvis er hele tumoren eller alle tumorerne, der bør indtegnes som target.

Husk at se efter om der ligger en nylig CT-skanning med kontrast eller MR, der kan anvendes som støtte til indtegningen.

 

Target

Helhjerne:

Brain indtegnes af radiografer. Indtegnes til og med forarmen magnum. Hvis Brain er accepteret da kopier til CTV.

 

Lunger/mediastinum:

Indtegning af CTV er ikke nødvendigvis hele tumoren, hvis den er meget stor. F.eks. ved indvækst i bronkierne vil det være den del af tumor, der bliver symptomgivende og dermed GTV. Læs evt. lungemedicinernes notat, hvis der er er lavet bronkoskopi for nylig.

 

Knogler:

GTV ud fra terapi CT vejledt af kobbertrådsmarkeringen og diagnostiske skanninger.

 

Columna (tværsnit):

Indtegning af vertebra der er symptomgivende eller vertebra med indvækst i spinalkanalen.

 

Truende hudgennembrud/sår: Vejlede af kobbertrådsmarkeringen.

 

Blødning: Hele hulorganet fx blæren. Ved blødning fra bronkierne, evt. vejledning af en bronkoskopi.

 

Organs at risk (OAR)

Som udgangspunkt er der ikke behov for indtegning af ret mange OAR med mindre der er tale om genbestråling.

 

Lunger/mediastinum: Medulla spinalis

Columna: Medulla spinalis

Abdomen: Nyrerne

 

Marginer

Margin fra target (GTV) til feltgrænsen. Kan være nødvendig af modificere fx tæt på nyrerne eller i lungen

Helhjerne: 1,5 cm eller fri luft. Trukket ind for lens

Lunger/mediastinum: Target – felt: 15 mm

Knogler: Target – felt: 15 mm

Columna: Target – felt: 15 mm

Bløddel: Target – felt: 15 mm

Truende hudgennembrud/sår: Ved direkte opsætning med elektroner minimum 1 cm fra objektiv afgrænsning af tumor

Blødning: Target – felt: 15 mm

 

Dosis og fraktionering

Helhjerne:

 • • 20 Gy/4f/5. Ved PS 3 er der sjældent indikation for helhjernebestråling, men det kan drøftes på speciallæge niveau.

 • • 30 Gy/10f/5 ved udvalgte patienter med forventet lang overlevelse fx tidlig mamma cancer eller non småcellet lunge cancer med EGFR eller ALK mutation.

Lunger/mediastinum:

 • • 20 Gy/4f/5. Der er sjældent indikation for strålebehandling ved PS 3, men det skal drøftes på speciallæge niveau.

 • • OBS i pulm team inkluderes til PARAT protokollen, hvor der randomiseres mellem standard fraktionering og 30 Gy/10f/5. Studiets primære formål er forskel i bivirkninger i de to arme, ikke selve effekt af strålebehandlingen.

Knogler (smertelindrende):

 • • 8 Gy/1f/5, kan evt. gentages ved manglende effekt

Columna (tværsnit/truende tværsnit/postoperativ efter tværsnit):

 • • 20 Gy/4f/5

Bløddel:

 • • 20 Gy/4f/5. Denne fraktionering foretrækkes når der ønskes tumorskrumpning

Truende hudgennembrud/sår:

 • • 20 Gy/4f/5 (OBS bolus)

Blødning:

 • • 20 Gy/4f/5 (OBS evt. bolus afhængig af lokalisation af blødning)

 • • 8-10 Gy/1f/5 kan overvejes ved kort forventet restlevetid

 

Constraints

GTV/CTV: Dmin > 85%

Body: Dmax<110%