Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring til aspiration og efterfølgende vitrifikation af oocytter med Irvine medie

Formål

At sikre at klargøring til vitrifikation af oocytter med Irvine medie, sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter klargøring til aspiration og denudering af oocytter der skal vitrificeres med Irvine medie.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlige for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmetode

 

Klargøring af utensilier til aspiration:

 • • Det på forhånd udfyldte dyrkningsskema med tilhørende labels, markeres med en passende farve.

 • • Der skal klargøres én asp-bakke pr. 4 forventede oocytter.

 • • Labels med navn og cpr. nr. påklistres alle bakker på både bund og låg

 • • Asp-bakkerne nummereres fortløbende 1, 2, 3 osv. foroven på låget. Ud for hul nr. 1 (asp-hullet) noteres et A.

 • • Ved skyl påklistres et flushingbæger med tilsvarende label og dags dato. Et flushingbæger kan bruges til flere patienter.

 • • Der laves et centrifugeglas mærket med ”Follicle flush” pr. aspiration.

 

Klargøring af utensilier til denudering:

 • • Én 6 cm petriskål pr. 4 oocytter

 • • Skålene skal forsynes med patientlabel på både låg og bund. Patientlabel på låg skal sidde over midten.

Klargøring af utensilier til vitrifikation:

 • • Der laves et centrifugeglas mærket med ”Gamete buffer”

 

Ophældning og afpipettering af reagenser til aspirationsbakker:

Udføres i sterilbænk

 • • Follicle flush sættes i varmeskab. Noter på flasken, hvornår den er sat i varmeskab, hvis der er anmodet om skyl på én eller flere patienter, kan det være nødvendigt med mere end én flaske. Det vurderes ud fra antal planlagte aspirationer.

 • • Centrifugeglassene til aspirationerne fyldes med Follicle flush medie.

 • • I asp-bakkerne afpipetteres 500 µl fertilitseringsmedie i hul 1,2 og 3, samt 2 ml i midten af bakken

 • • I hul 4 afpipetteres 500 µl cleavage medie.

 • • Alle huller overlejres med 500 µl olie

 • • Asp-bakker stilles i standard inkubator til ækvilibrering

 • • I varmeskabet lægges pr. aspiration poser med rundbundede reagensglas, svarende til forventedeantal follikler per patient

 • • Pr. aspiration med skyl, skal der 4 stk. sterile sprøjter (10 ml) i varmeskabet

 • • Kontroller at der står varmeblokke til alle aspirationer i varmeskabet. Desuden skal der være mindst én ekstra pose med rundbundede glas i varmeskabet.

 

Ophældning og afpippetering af medier til denuderingskåle:

Udføres i sterilbænk

 • • I denuderingsskålen afpipetters 3 dråber med 40 µl cumulase over stregen.

 • • Under stregen afpipetteres 8-12 dråber med ca. 25 µl fertiliseringsmedie

 • • Dråberne overlejres med ca. 6,5 ml olie

 • • Denuderingsskåle stilles i standard inkubator til ækvilibrering