Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring til aspiration og efterfølgende vitrifikation af oocytter med Irvine medie

Formål

At sikre at klargøring til vitrifikation af oocytter med Irvine medie, sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter klargøring til aspiration og denudering af oocytter, der skal vitrificeres med Irvine medie. Utensilier og reagenser klargøres dagen inden selve aspirationen.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlige for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmetode

Klargøring af utensilier til aspiration:

 1. 1. Det på forhånd udfyldte dyrkningsskema med tilhørende labels markeres med en passende farve.

 2. 2. Der skal klargøres en asp-bakke pr. 4 forventede oocytter.

 3. 3. Labels med navn og CPR-nummer påklistres alle bakker på både bund og låg.

 4. 4. Asp-bakkerne nummereres fortløbende 1, 2, 3 osv. foroven på låget. Ud for hul nr. 1 (asp-hullet) noteres et A.

 5. 5. Ved skyl påklistres et flushingbæger med tilsvarende label og dags dato. Et flushingbæger kan bruges til flere patienter.

 6. 6. Der laves et centrifugeglas mærket med ”mHTF” pr. aspiration.

 

Klargøring af utensilier til denudering:

 1. 7. En 6 cm petriskål pr. 4 oocytter klargøres

 1. 8. Skålene skal forsynes med patientlabel på både låg og bund. Patientlabel på låg skal sidde over midten.

 

Klargøring af utensilier til vitrifikation:

 1. 9. Der laves et centrifugeglas mærket med ”MHM”.

 

Ophælding og afpipettering af reagenser til aspirationsbakker:

Udføres i sterilbænk

 1. 10. mHTF sættes i varmeskab. Noter på flasken, hvornår den er sat i varmeskab. Er der anmodet om skyl på en eller flere patienter, kan det være nødvendigt med mere end en flaske. Det vurderes ud fra antal planlagte aspirationer.

 1. 11. Centrifugeglassene til aspirationerne fyldes med mHTF skyllemedie.

 2. 12. I asp-bakkerne afpipetteres 500 µl CSCM dyrkningsmedie i hul 1, 2, 3 og 4, samt 2 ml i midten af bakken.

 3. 13. Alle huller overlejres med 500 µl olie.

 4. 14. Asp-bakker stilles i CO2 inkubator til ækvilibrering.

 5. 15. I varmeskabet lægges 2 poser med rundbundede reagensglas pr. aspiration, svarende til forventede antal follikler pr. patient.

 6. 16. Pr. aspiration med skyl, skal 4 stk. sterile sprøjter (10 ml) i varmeskabet. Der anvendes 5 stk. sterile sprøjter (10 ml), hvis det er til PGT patienter.

 7. 17. Kontroller at der står varmeblokke til alle aspirationer i varmeskabet. Desuden skal der være mindst en ekstra pose med rundbundede glas i varmeskabet.

 

Ophældning og afpippetering af medier til denuderingskåle:

Udføres i sterilbænk

 1. 18. I denuderingsskålen afpipetters 3 dråber med 40 µl cumulase over stregen.

 1. 19. Under stregen afpipetteres 8-12 dråber med ca. 25 µl CSCM dyrkningsmedie.

 2. 20. Dråberne overlejres med ca. 6,5 ml olie.

 3. 21. Denuderingsskåle stilles i standard CO2 inkubator til ækvilibrering.