Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT – Kontrastinjektion i Centralt venekateter, CVK

 

Der bruges som udgangspunkt ikke CVK til kontrastinjektion med motorsprøjte, da de CVK-kathetre, der anvendes i Thisted ikke er godkendt til dette fra forhandleren.

 

Hvis det ikke er muligt at anlægge perifert venekateter, dvs. anæstesien heller ikke lykkes med dette, kan patientens eventuelle CVK dog benyttes.

Denne beslutning skal tages i samråd med en læge.

Det er lægen, der har ansvaret for injektionen i CVK, da de ikke er godkendt til kontrastindgift.

 

Brug af CVK forudsætter at personalet er bekendt med CVK og ved præcis, hvilket ben på CVK´et, der skal anvendes !!

Benyt altid ”benet” med størst lumen til kontrastindgift, fordi dette munder ud distalt på kateteret.

Brug gerne anæstesien til hjælp.

 

Inden anvendelse af CVK´et kontrolleres dette ved, at man kan aspirere blod og uhindret injicere minimum 10 ml fysiologisk saltvand.

Hvis man ikke kan dette, må CVK´et ikke benyttes, og en tomskanning eller alternativ billeddiagnostik kan blive nødvendig.

Hvis aspiration af blod, og uhindret injektion af fysiologisk saltvand er mulig, tages dette som udtryk for korrekt intraluminal placering.

 

Plejepersonalet på BDA må gerne injicere kontrasten.

 

 

Flowraten sættes ned til 1,5 ml/s og PSI sættes ned til 150.

 

Der anvendes den sædvanlige kontrast koncentration, det sædvanlige kontrast volumen og det sædvanlige delay i henhold til den aktuelle protokol.