Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Subkutan kanyle – Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af subkutan kanyle hos voksne – Aalborg Universitetshospital

Indikation1

Fordele ved subkutan injektion1

Anlæggelse og pleje af subkutan kanyle1

Anlæggelse2

Injektionsteknik2

Observation og pleje2

Fjernelse og skift af subkutan kanyle3

Vær opmærksom på3

Komplikationer3

Dokumentation3

Definition af begreber3

Målgruppe – modtagelse3

Formål3

Referencer3

 

Indikation

 • • Anlægges hos patienter der ikke er i stand til, eller har svært ved at indtage medicin peroralt

 • • Ved patienter med kvalme og opkast

 • • Ved patienter med behov for hyppige injektioner flere gange i døgnet

 • • Ved mistanke om reduceret optagelse af peroral medicin

 

Fordele ved subkutan injektion

 • • Subkutane injektioner er mere skånsomme end intramuskulære injektioner, idet der anvendes tyndere nål og kortere indstik. Metoden er mindre smertefuldt, der er mindre risiko for nerveskade og hæmatomer og ingen risiko for fibrosedannelse i muskulaturen

 • • Kan anvendes til både bolus og kontinuerlig indgift af medicin eller væsker

 

Anlæggelse og pleje af subkutan kanyle

Der anvendes en subkutan kanyle ”tegnestift” med slange og injektionsstuds. Der anbefales brug af Neria Guard G27 med nålelængde på 6 mm, monteret med 60 cm slange og injektionsstuds. Indre volumen på slange er ca. 0,1 ml. Neria Guard infusionssæt har et sikkerhedssystem, der eliminerer risiko for stikskader. I mangel af ”tegnestift” kan ”sommerfugl” anvendes.

 

Kanylen placeres subkutant et sted på kroppen, som er let tilgængeligt, og hvor blodgennemstrømningen skønnes god. Kanylen lægges oftest øverst på overarm, abdomen eller ydersiden af låret.

Kanylen må ikke anlægges i ødematøse områder eller områder med behåring, udslæt eller infektion. Ligeledes bør man undgå thorax forflade ved kakektiske patienter grundet risiko for pneumothorax.


Anlæggelse

Håndhygiejne (2.1) skal foretages før anlæggelse samt før og efter al kontakt med den subkutane kanyle

 • • Huden desinficeres i et område på ca. 5 x 5 cm. Hudområdet desinficeres to gange med spritswabs indeholdende ethanol 70-85% og 0,5% klorhexidin. Lad huden lufttørre mellem de to påføringer, samt før huden perforeres.

 • • Før indstik forfyldes kanyle og slange med NaCl 0,9% eller den medicin, som skal gives første gang. Slangens kateterstuds monteres med en nålefri membran eller steril prop.

 • • Tag fat i vingerne på kanylen, fjern beskyttelsen på nålen og hold fast i huden

 • • ”Tegnestiftens” indstiksvinkel er 90 grader eller den kan justeres efter subkutis tykkelse. Efter anlæggelse sættes plasteret ved kanylens hoved godt fast på huden

 • • ”Sommerfuglen” anlægges med en indstiksvinkel på ca. 45 grader eller tilpasse subkutis tykkelse.

 • • Efterfølgende fikseres kanyle og slange (sammenrullet) med semipermeabel forbinding. Det sikres at indstiksstedet kan observeres

 

Injektionsteknik

 • • Kateterstuds eller den nålefri membran desinficeres mekanisk i min. 5 sek. før injektion af medicin eller væske.

 • • Injicer langsomt.

 • • Medicinen injiceres gennem nålefri membran eller efter aftagning af steril prop. Anvendes steril prop skal den skiftes efter hver medicinindgivelse. Skift altid nålefri membran, hvis den er blevet fjernet fra kateterstuds, hvis der er synlig forurening, hvis den er beskadiget, lækker, eller der er synligt blod i membranen. Der må ikke sættes prop på den nålefri membran, da det vil holde injektionsmembranen åben

 • • Ved ét præparat: Der skylles som udgangspunkt ikke med NaCl dog skylles efter indgift af lokalirriterende medicin, ex. Morfinpræparater, steroider.

 • • Ved flere præparater: Flere injektioner må gerne gives efter hinanden i samme nål, hvis de er blandbare. Skyl med sterilt NaCl 0,9% efter indgift i af medicin - mængde jf. forskrift for den pågældende subkutane kanyle. Det kan ved behov for administration af flere medikamenter, være en fordel at anlægge en subkutan kanyle til hvert præparat. Derved er det ikke nødvendigt at skylle efter med NaCl, hvilket sikre bedre optagelse af den indgivne medicin.

 • • Når medicin er injiceret, lukkes kateterstuds med den nålefri membran eller ny steril prop

 • • Der bør ikke gives mere end 2-4 ml. ved en enkelt injektion. Ved større mængder afventes 10-15 min inden indgift af næste injektion, eller der kan anlægges en ekstra kanyle.

 • • Infunderes der væske, må infusionsvæsken højest være tilkoblet patienten i 24 timer. Er infusionsvæsken tilsat et lægemiddel, skal infusion påbegyndes umiddelbart efter opblanding og anvendes i det fra producenten fastsatte tidsrum, dog højest 24 timer

 

Oversigt over lægemidler der kan administreres i samme kanyle/særskilt kanyle - se PRI Instruks: Subcutan medicinering hos patienter med behov for palliation


Observation og pleje

Indstiksstedet observeres ved hver injektion eller mindst én gang i døgnet. Ved rødme, større hævelse, sivning, pus og ved tilbageløb i slangen skiftes kanylen og anlægges et andet sted på kroppen. Noget medicin er mere lokalirriterende end andet, hvilket kan give anledning til hyppigere skift. Hvis indstiksstedet er reaktionsløst, må kanylen ligge samme sted i 3-5 dage afhængig af producent.

 

Ved brusebad dækkes kanylen af et vandtæt plaster.

 

Fjernelse og skift af subkutan kanyle

Håndhygiejne (2.1) skal foretages før anlæggelse samt før og efter al kontakt med den subkutane kanyle

Den subkutane kanyle skiftes hver 3. dag

 • • Det semipermeable plaster fjernes forsigtigt

 • • Kanylen trækkes langsomt ud af huden. Hvis der er sivning fra indstikssted, påsættes en forbinding

 • • Kasser den subkutane kanyle i kanylebøtte. Anvendes en subkutan kanyle med sikkerhedssystem lukkes beskyttelseshætten omkring nålen

 

Vær opmærksom på

Der ses en hurtig virkning med en længerevarende effekt ved subkutan indgift af medicin, end ved iv indgift. Absorptionen er lidt langsommere (5-15 min.) end ved intramuskulær indgift

 

Komplikationer

Infektion og abscesdannelse er ekstremt sjældent forekommende, når retningslinje for anlæggelse injektion og skift af kanyle følges. Der kan sjældent ses en hævelse evt. med rødme, hvor nålen har siddet. Hævelsen svinder oftest hurtigt.

 

Dokumentation

Placering af den subkutane kanyle noteres i EPJ i Dokumentation, Invasive og Non-invasive adgange, subkutan kanyle. Anlægges der flere kanyler noteres det, hvilket medikament den enkelte kanyle er forfyldt med.

Det dokumenters, at der dagligt er taget stilling til fortsat anvendelse af den subkutane kanyle.

 

Definition af begreber

Subkutan kanyle: En kort kanyle der anlægges, så den kun når ind i det subkutane væv.

Subkutan kanyle – Tegnestift: Består af en kort tynd kanyle, fastgjort på en cirkulær plade der kæber til huden. I forlængelse af kanylen er monteret en 60-110 cm lang slange med injektionsstuds

Subkutan kanyle – Sommerfugl: Består af en kort kanyle knyttet til en slange med injektionsstuds. Nålen er flankeret af to gummi vinger, deraf navnet sommerfugl.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med klinisk behov for medicin indgivet subkutant. Se indikation.

 

Formål

At beskrive principper for anlæggelse, pleje og seponering/skift af den subkutane kanyle

 

Referencer

Intravaskulære katetre (5.1)

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af intravaskulære katetre

Håndhygiejne 2.1