Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bevissikring på traumestuen

Beskrivelse

I Akutmodtagelsen og/eller på traumestuen kan modtages patienter der har været udsat for (grov) vold i form af f.eks. slag, snit, stik eller skud. Politiet kan i den forbindelse anmode om at tøj og effekter sikres, som f.eks. våben, smykker og/eller mobiltelefon.

Politiets involvering kræver, at dokumentation for hændelsen indsamles på en måde, der gør, at det kan anvendes som bevis i en retssag. Denne disciplin kaldes bevissikring. Det er vigtigt, at der kan indsamles beviser - og personalet skal, så vidt muligt, undgå at ødelægge disse beviser og sikre de optimale rammer for, at politiet kan gøre sit arbejde. Denne bevissikring/sporsikring varetages af sygeplejersken i Akutmodtagelsen.

 

Det må indskærpes at livreddende og stabiliserende behandling altid går forud for sporsikring for politiet.

Metode

  1. 1. Når patientens tøj klippes af, undgår sygeplejersken at klippe der hvor der i forvejen er skade på tøjet, f.eks. skudhul eller hul fra knivstik.

  2. 2. Poser til sporsikring findes i skabet på stue 9 eller i skabet på traumestuen.

  3. 3. Hvis afsnittets patientindtag og arbejdspres tillader, kan forløbskoordinatoren udpege en ekstra sygeplejerske til traumestuen, der kan stå for bevissikringen.

  4. 4. Hvis der er tid til at sporsikre samtidig med behandlingen af patienten, pakkes tøjet enkeltvis i sporsikrings-poser. Alternativt samles alle genstande og beklædning i tøjsækken på traumestuen og når patienten har forladt traumestuen starter sygeplejersken med at sporsikre.

  5. 5. Der skiftes handsker efter hver effekt er pakket i pose. Hvis det vurderes uden helbredsmæssig risiko for patienten, kan denne selv tage tøjet af ligge det i pose.

  6. 6. Hver beklædningsdel pakkes i hver sin pose, hvor dato, patientens data og sygeplejerskens navn påføres hver enkelt pose. Posen lukkes efter anvisningen.

  7. 7. Hvis der er tale om stor mængde sporsikrede effekter og tøj kan disse samles i stor blå affaldspose og deponeres i medicinrummet eller i kernen, indtil det afhentes af politiet.

  8. 8. Det noteres i EPJ hvilke genstande, der er sporsikret for politiet.

Formål

At sygeplejersken, på politiet anmodning, kan foretage korrekt sporsikring af tøj og effekter til brug i efterforskning/retssag.

Referencer

Speciallæge i Retsmedicin, Ph.d, Postgraduat klinisk lektor, Marianne Cathrine Rohde.