Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapeutisk intervention til patienter med lymfødem

 

Patientgruppe

Patienter, der har behandlingskrævende lymfødem. For OE kræver det en omkredsforøgelse på mindst 2 cm, og UE mindst 3 cm. Der tages hensyn til dominant hånd. Der er ingen faste mål for ansigt, genitalier eller truncus.
Dertil skal patienten være generet af sit lymfødem.

Ambulant behandling

Patienterne henvises fra sygehus afsnit og ambulatorier. De indkaldes til undersøgelse og dernæst opstart af behandling. Behandlingen varetages af fysioterapeuter, som er uddannet lymfødemterapeuter.

Fysioterapeutisk intervention indeholder følgende

 • • Fysioterapeuten orienterer sig i EPJ og hos tværfaglige samarbejdspartnere om relevante oplysninger.

 • • Anamnese – Tidligere sygdomme og funktionsevne, smerter, ADL, jobsituation, fritidsaktiviteter, psykiske ressourcer, evt. kontroller og/eller yderligere udredning

 • • Inspektion – Lymfødemets omfang og placering, erysipelas, stråleskader, fungis

 • • Palpation – Ømheder, temperatur, lymfeknuder, viskositet

 • • Funktionsevne – Ledbevægelighed, pareser, ADL

 • • Specifik undersøgelse – Omfangsmåling ved lymfødem i OE og/eller UE, pitting, stemmers tegn

 • • Kontraindikationer – Akut DVT i området, akutte inflammationer, alvorlig arteriosklerose eller andre iskæmiske vaskulære tilstande, ubehandlet dårligt hjerte, ubehandlede sår, erysipelas og malignitet

 • • Patienten informeres om hvilke behandlingsmuligheder, der er, hvad det kræver og omfatter samt varighed af forløbet. I samarbejde med patienten bliver der taget stilling til det fremtidige forløb

 • • Selvhæftende langstræksbandage pålægges 1-3 gange ugentligt (ikke weekend eller helligdage), indtil lymfødemet er stabilt

 • • Patienten instrueres i god hudpleje

 • • Patienten instrueres i selvdrænage og aktive individuelle øvelser til hjemmebrug

 • • Hurtigst muligt ansøges der via patientens hjemkommune om bevilling om kompressionsærme eller -strømpe.

 • • Der kan ved vurdering anvendes Lympha Press, kinesiotape og/eller manuel behandling

 • • Patienten afsluttes, når lymfødemet er stabilt, og terapeut har set og evt. instrueret patienten i af- og påtagning af modtaget kompressionsmateriale

Dokumentation

Dokumentation for interventionen udføres dagligt i EPJ under den kliniske oversigt for Fysio- og Ergoterapi og i form af SKS registrering.

Definition af begreber

 • • Lymfødem – Ophobning af proteinrig lymfevæske, som følge af lymfestase. Lymfødem kan kun transporteres væk via lymfesystemet.

 • • Selvhæftende langstræksbandage – Kompressionsbandage i to lag. Arbejder aktivt i 4 døgn, og kan sidde på i op til 5-6 døgn. Bandagen giver et lavt hviletryk og et højt arbejdstryk.

 • • Øvelser med bandage – Påvirker effekten af kompressionsbandagen, og medfører endnu en forbedring af trykforholdene og transporten af lymfevæsken, samt øger cirkulationen i kredsløbet.

 • • Hudpleje – Hudens beskyttende barriere skal bevares så intakt som muligt, da infektioner eller sår kan forværre et lymfødem. Evt. samarbejde med læge eller sårsygeplejerske kan være nødvendigt.

 • • Lympha Press – Multikammer kompressionspumpe.

 • • Kinesiotape – Elastisk sportstape.

 • • Manuel behandling – Blødgøring af fibrøst væv.

Formål

Beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med behandling af patienter med lymfødem på Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn og Hjørring med henblik på:

 • • At reducere og stabilisere lymfødemet, patienten får færre gener i form af træt- og tunghedsfornemmelse samt smerter, forebygge hudproblemer og at patienten er i stand til at udføre hjemmeøvelser samt hudpleje

 • • At fysioterapeuterne kender til indhold i rammer og fremgangsmåden for behandling af patienter med lymfødem

 • • At fremme kvaliteten og ensartetheden i behandlingen

 • • At sikre at patienten er instrueret og vejledt i behandlingen

 • • At sikre at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet, og opnår højest mulig funktionsevne i forhold til at mestre sædvanlige aktiviteter og deltagelse i hverdagen

Referencer

 1. 1. M, Földi, E, Földi, S.Kubik. Lehrbuch der Lymphologie 7.auflage Urban& Fischer Verlag München

 2. 2. M, Földi, R. Strössenreuther. Foundations of Manual Lymph Drainage 3.edition, Urban& Fischer Verlag München

 3. 3. Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling - https://lymfoedembehandling.dk/fagligt/lymfodembehandling

 4. 4. Selvhæftende langstræksbandage

https://www.3mdanmark.dk/3M/da_DK/company-ndc/all-3m-products/~/Produkter/Health-Care/FUZE-Medical/Hud-og-s%C3%A5rbehandling/Selvkl%C3%A6bende-bandager/Coban-selvh%C3%A6ftende-bandage-/?N=5002385+8707795+8707798+8711017+8711098+8725427+8744893&rt=r3

 1. 5. Lympha Press

https://www.apodan.dk/produkter/dynamisk-kompression/multikammer-kompressionspumper/lympha-press-multikammer-pumper/