Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Planlægning af sectioforløb, hvor der planlægges med dato – opgaver for sygeplejerske, jordemoder, SSA

Beskrivelse

Elektivt sectio, med booket dato kan planlægges ved:

 • • Absolut indikation

 • • Relativ indikation

 

Se instruksen Gravid med sectioønske, 2. samtale: Fødeplanskonsultation

 

Gest. Uge 36 eller ved diagnosticering af indikation for sectio (f.eks. ved mislykket vendingsforsøg)

Lægen optager journal, orienterer den gravide om operation og eventuelle risici, henter informeret samtykke samt udfærdiger operatørsamtalen i EPJ.

 

Sygeplejerske/jordemoder i Obstetrisk ambulatorie:

 • • Booker tid til sectio

 • • Booker anæstesitilsyn til d.d. (samme dag som fremmødet til journaloptagelsen)

 • • Booker tid til opfølgende sectio telefonsamtale med sygeplejerske/SSA i Afsnit 504. Bookes i ”504 Sygeplejerske.amb” som; telefonkontakt – sectiosamtale (1-2 uger før sectio). Samtalen er med baggrund i ”Sectio-skole film”. Er sendt til den gravide som link sammen med indkaldelsesbrevet med sectiodato/eller indsættes i det skriftlige vejledningsmateriale. (afklares nærmere)

 • • Gennemgår videre forløb med den gravide, herunder:

  • • Udleverer relevante pjecer (listes op, når titler er helt på plads)

  • • Indhenter telefon-nr. med information om, at tidspunktet for sectio telefonsamtalen er vejledende. (kan variere max en ½ time på begge sider af tidspunktet)

  • • Dokumenterer kort i EPJ om besøget, udleveret materialer, og videre plan.

 

1-2 uger før planlagte sectio

Sygeplejerske/SSA i afsnit 504:

 • • Orienterer sig dagligt (på hverdage) i bookingsystemet – 504 Sygeplejerske.amb. Er der booket sectio telefonsamtaler udføres disse, så vidt muligt på planlagte kl. slet (max ½ time til hver side)

 • • Dokumenterer kort i EPJ om samtalen, evt. aftaler og videre forløb.

 

Covid-19 podning

I forbindelse med samtalen planlægges med den gravide, at hun booker tid til Covid-19 podning. Podningen skal foretages 72 timer før planlagte dato for sectio med henblik på at have podesvar på dagen.

 

På dagen for sectio

Sygeplejerske/SSA i afsnit 504:

 • • Klargøre den gravide til operation, som vanligt og i samarbejde med jordemoder.

 • • Dokumenterer i EPJ om klargøring og givet præ-medicin.

 

Målgruppe – modtagelse

Gravide der skal have lavet elektivt sectio, og hvor der planlægges dato forud herfor.

 

Formål

At sygeplejerske/jordemoder i Obstetrisk Ambulatorium og sygeplejerske/SSA i Afsnit 504 har en skriftlig vejledning indeholdende opgaver i forbindelse med klargøring af den gravide til sectio.

 

Referencer

Sectio Antea eller ønske om Sectio – 1. samtale med obstetriker samt forløb hos Fødeplan-team

 

Gravid med sectioønske, 2. samtale: Fødeplanskonsultation

 

Elektivt sectio