Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Planlægning af elektivt sectioforløb, når den gravide går i fødsel - opgaver for sygeplejerske, jordemoder og SSA

Beskrivelse

Elektivt sectio, når kvinden går i fødsel kan planlægges ved:

 • • Absolut indikation

 • • Relativ indikation

Hvis indikationen tillader det.

 

Se instruksen: Gravid med sectioønske, 2. samtale: Fødeplanskonsultation

 

Gestationsuge 36 eller ved diagnosticering af indikation for sectio (f.eks. ved mislykket vendingsforsøg)

Lægen optager journal, orienterer den gravide om operation og eventuelle risici, henter informeret samtykke samt udfærdiger operatørsamtalen i EPJ.

 

Sygeplejerske/jordemoder i Obstetrisk Ambulatorium:

 • • Booker anæstesitilsyn til d.d. (samme dag som fremmødet til journaloptagelsen).

 

 • • Booker tid til opfølgende sectio-telefonsamtale med sygeplejerske i afsnit 504. Bookes i ”504 Spl.amb” som; Telefonkontakt – sectiosamtale (1-2 uger før termin).

Samtalen er med baggrund i informationsvideoen ”Information om planlagt kejsersnit”. Filmen tilgås

via hospitalets hjemmeside under graviditet og fødsel;

https://rhnordjylland.rn.dk/undersoegelse.og.behandling/graviditet-og-foedsel

Den gravide informeres om, hvor informationsvideo findes på siden og at den skal være set inden

ovenstående planlagte samtale

 

 

 • • Booker tid til telefonsamtale med sygeplejerske/SSA i afsnit 504, til når den gravide er i uge 40+6. (Sygeplejersken/SSA i afsnit 504 har til opgave at kontakte den gravide, hvis ikke hun har født mhp. at aftale dato og tid for sectio, se nedenfor).

Telefonsamtalen bookes i 504 Spl.amb som; Telefonkontakt – samtale uge 40+6.

 

Obs! hvis den gravide er i uge 40+6 på en fredag eller lørdag, bookes telefontiden om torsdagen (uge 40+4 eller 40+5)

 

 • • Gennemgår videre forløb med den gravide, herunder:

   • • Udleverer relevante pjecer (listes op, når titler er helt på plads).

   • • Indhenter telefonnr. med information om, at tidspunktet for sectio-telefonsamtalen samt uge 40+6 samtalen er vejledende (kan variere max. en halv time på begge sider af tidspunktet).

   • • Dokumenterer kort i EPJ om besøget, udleveret materialer og videre plan.

 

  1. 1-2 uger før termin

Sygeplejerske/SSA i afsnit 504:

 • • Orienterer sig dagligt (på hverdage) i bookingsystemet – 504, Spl. Amb. Er der booket sectio-telefonsamtaler udføres disse så vidt muligt på planlagte tidspunkt (max. en halv time til hver side).

 

 • • Dokumenterer kort i EPJ om samtalen, evt. aftaler og videre forløb.

 

Gestationsuge 40+6, den gravide er ikke gået i fødsel

Sygeplejerske/SSA i afsnit 504:

Orienterer sig dagligt (hverdage og søndage). Er der booket 40+6 telefonsamtale gøres følgende:

 

 • • Obstetrisk sekretær kontaktes på tlf.nr 42548 med henblik på at planlægge dato og mødetid for sectio. Planlægges til efterfølgende hverdag (når den gravide er 41+0).

Hvis telefonsamtalen er booket på en søndag, hvor der ikke er sekretær til stede, booker spl./SSA selv sectio til mandag, hvor den gravide er 41+0. Dette gøres ved at kontakte buffer på Gyn-OP på tlf. nr. 40694, som booker sectioet. Mødetid aftales ud fra OP-programmet.

 

 • • Den gravide kontaktes med dato og mødetid.

 

 • • Fødegangen kontaktes på tlf.nr. 40686 og informeres om dato og mødetid.

 

 

 • • Buffer på Gyn-OP kontaktes på tlf.nr. 40694 og informeres om dato og mødetid.

 

 • • Sygeplejerske i Gyn.Dagafsnit kontaktes på tlf.nr. 40714 og informeres om, at der er sat et sectio på programmet.

 

Covid-19 podning

Hvis det er muligt, planlægges det med den gravide, at hun podes for Covid-19 dagen før indgrebet. Dette aftales med kvinden i forbindelse med, at hun kontaktes af sygeplejerske og gives dato og mødetid for sectio.

Kvinden skal selv bestille tid til podning i teltet, og her sige det er ift. operation næste dag, mhp. svar inden for 24 timer.

Hvis ikke det lader sig gøre for den gravide at blive podet dagen forinden sectio, podes hun ved ankomst i afsnit 504, på sectio-dagen.

Prøven markeres med rød prik (svar inden for 24 timer) og der skrives i bemærkning, at kvinden er gravid.

 

På dagen for sectio

Sygeplejerske/SSA i Afsnit 504:

 • • Klargør den gravide til operation som vanligt og i samarbejde med jordemoder.

Dokumenterer i EPJ om klargøring og givet præ.medicin.

 

Målgruppe – modtagelse

Gravid som skal have lavet sectio, når hun går i fødsel.

 

Formål

At sygeplejerske/jordemoder i Obst. Amb og sygeplejerske/SSA har en skriftlig vejledning indeholdende opgaver i forbindelse med klargøring af den gravide til sectio.

 

Referencer