Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – EasyViz/RIS – Tjek om undersøgelser ligger fejlagtigt til diktat og verificering

Beskrivelse

Der er risiko for, at undersøgelser fejlagtigt bliver lagt til diktat, hvor de i stedet skulle have været lagt til verificering eller lagt til verificering, hvor de i stedet skulle have været lagt til diktat. Dette dokument beskriver en arbejdsgang, som kan minimere andelen af undersøgelser, som ligger forkert.

Arbejdsgang

Gå i RIS under Beskrivelse.

Billede 1

 

I profil skal der stå Tilmeldte, Alle, og i Rum skal der stå Røntgenafdeling Aalborg Sygehus.

Billede 13

Der tjekkes både dem, der ligger til diktat og verificering, jf. nedenfor.

Diktat

I kolonnen Handling skrives ”dik”.

Tryk på pilen i kolonnen ”Dikteret af”, indtil der eventuelt kommer undersøgelser frem, hvor der står et navn i kolonnen ”Dikteret af”.

Billede 2

Det er kun undersøgelser, hvor der i kolonnen ”Bakke” står Thorax – Akut Lungecancer, hvor der må stå et navn i kolonnen ”Dikteret af”.

Billede 3

Det kan også dreje sig om en undersøgelse, hvor der skal dikteres et tillæg, eller hvor der har været lavet en frasebeskrivelse, men hvor der ønskes en rigtig beskrivelse. Sidstnævnte med frasebeskrivelser er typisk henvist fra Lungemedicinsk Afdeling

Alle undersøgelser med et navn i kolonnen ”Dikteret af”, med undtagelse af dem, hvor der i kolonnen ”Bakke” står Thorax – Akut Lungecancer, åbnes med kiggeadgang.

Markér undersøgelsen, så den bliver blå og tryk på kiggeadgang (Alt + Å).

Billede 4

Hvis der ikke står noget om, at der skal dikteres et tillæg eller lignende, skal undersøgelsen flyttes til verificering på følgende måde:

Tryk på Redigér.

Billede 5

Tryk på Handlinger.

Billede 6

Vælg enten et verificeringsspor, hvis undersøgelsen mangler at blive godkendt, eller fjern den fra diktat-sporet, hvis der allerede er en endelig beskrivelse, og der ikke skal dikteres et tillæg.

Verificering

I kolonnen Handling skrives ”ver”

Billede 8

Tryk på pilen i kolonnen ”Dikteret af”, indtil der eventuelt kommer undersøgelser frem, hvor der ikke står et navn i kolonnen Dikteret af.

Billede 10

Markér undersøgelsen, så den bliver blå og tryk på kiggeadgang (Alt + Å).

Billede 11

Tryk på beskrivelsesfanen.

Billede 12

Hvis der kun står ”Skrevet af (+lægenavn), skal undersøgelsen lægges tilbage til diktat.

Billede 15

Der skal stå både ”Fortolket og skrevet af (+lægenavn) for, at den dukker op til pågældende læge til godkendelse.

Billede 14

Hvis der kun står ”Skrevet af (+lægenavn), skal undersøgelsen lægges tilbage til diktat på følgende måde:

Tryk på Redigér.

Billede 7

Tryk på Handlinger.

Billede 9

Vælg et diktat-spor.

Generel note

Husk at skrive i generel note, hvorfor undersøgelsen er flyttet, f.eks. ”Denne er fundet på et diktat-spor, men da der er dikteret en beskrivelse, lægges den til verificering”.

Målgruppe – modtagelse

Målgruppen er sekretærer på Billeddiagnostisk Afdeling, som skal tjekke, om der fejlagtigt er lagt undersøgelser på diktat- eller verificeringsspor.

Formål

Formålet er at sikre, at der ikke ligger undersøgelser på diktat- eller verificeringsspor, som hører til et andet sted.

Problemstilling

Hvis der ligger undersøgelser på forkerte spor, kan det betyde, at de bliver overset.