Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring til warming med Irvine medie

 

Formål

At sikre at klargøring til warming af vitrificerede oocytter/blastocyster, sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter klargøring til warming af oocytter/blastocyster efter vitrification med Irvine medie og andre tilsvarende vitrifikationsmedier. Klargøring udføres dagen før planlagt transferering.

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlige for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmetode

 Klargøring af utensilier:

  1. 1. Patientens dyrkningsskema findes frem og det kontrolleres, at der forefindes underskrevet samtykke fra de relevante parter i forhold til optøning og tilbagelægning af nedfrosset embryon.

  2. 2. Der skal laves en 6 cm petriskål, en 4 brøndsbakke til TS og en 4 brøndsbakke med CSCM dyrkningsmedie.

  3. 3. Alle skåle og bakker forsynes med patientlabels på både bund og låg.

  4. 4. 4 brøndsbakken mærkes foroven med ”Fer”, hul 3 mærkes med ”S”, og hul 4 (transfereringshullet) mærkes med en firkant.

H:\My Pictures\Schematics\Klargøring\FER.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Ophælding og afpipettering af medier:

  1. 5. Der fyldes 500 µl CSCM dyrkningsmedie i hul 3 og 4 i den ene 4 brøndsbakke.

  1. 6. Bakken stilles til ækvilibrering i CO2 inkubator natten over.

  2. 7. Det vurderes, hvor meget warming medie (TS, DS og WS) der skal bruges og medierne overføres til en tætlukket kryovial.

  3. 8. TS placeres i bordinkubatoren (37°C) og DS og WS ved stuetemperatur. Alle medier står natten over.