Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG thorax obs pneumothorax

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

Stående PA med fuld inspiration + lat. med fuld inspiration.

 

Billederne vises til radiolog. Der skal evt. tages PA med eksspiration.

 

Positionering

PA: Patienten står med front mod detektorpladen. Armene omkring detektorpladen, så scapula bliver mest muligt frigjort af lungefelterne. Skuldrene skal være afslappet og presset frem mod detektorpladen.

Billedet eksponeres i dyb inspiration, og mens patienten holder vejret.

 

Lat.: Patienten står med venstre side mod detektorpladen.

Let fremadbøjet med hænderne på bøjlen, så armene er løftet væk fra lungefelterne.

Billedet eksponeres i dyb inspiration, og mens patienten holder vejret.

 

Centrering

PA: Centrer ved scapulas nedre kant.

Lat.: Centrer ved scapulas nedre kant.

 

Billedkriterier

PA: Det skal tilstræbes minimum at kunne tælle 10 costae, og opadtil skal man kunne se ca. halvdelen af 7. cervikalhvirvel.

Begge lungefelter skal fremstilles, og hemithorax skal være symmetrisk på begge sider (under hensyntagen til skoliose og øvrig asymmetri). Patienten er lige, hvis afstanden er ens fra sternum til clavicula på begge sider, samt at spinosus ligger midt i trachea.

Scapula skal så vidt muligt være væk fra lungefeltet.

Lat.billede: Begge lungefelter skal fremstilles fra apex til sinus phrenico-costalis. De 2 hemithorax ligger over hinanden uden rotation, men med en smule forstørrelse af den thoraxhalvdel, som er længst væk fra detektorpladen. Humerus er løftet væk fra lungefeltet.

 

Husk højre/venstre markering.

 

Billede 1

Billede 2