Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordination og kompetencebeskrivelse for diabetessygeplejersker

Kompetencebeskrivelse for diabetessygeplejersker

Diabetessygeplejersker ansat i Diabetesteamet i Afdelingen for Børn og Unge, Regionshospital Nordjylland har uddelegeret kompetence til at varetaget følgende opgaver:

 

 • • Dosisreduktion og øgning af fast insulin.

 • • Ændring af insulintype, som familien er bekendt med og har i hjemmet.

F.eks. ved overgang fra pumpe til langtidsvirkende og hurtigt virkende insulin.

 • • Behandling af akut opståede tilstande, herunder:

  • • NovoRapid efter behov

  • • Vurdering af om tilstanden kræver indlæggelse eller hyppig telefonkontakt

  • • Akut/subakut ambulatoriekonsultation ved læge og/eller sygeplejerske
    


Sygeplejerskerne er forpligtede til i alle tilfælde, gennem sin vejledning, at sikre sig, at forældre/patient er bekendt med:

 • • Forventet virkning af pågældende ændring.

 • • Nødvendige forholdsregler i forbindelse med insulinændringer.

 • • Kontrol af blodglukose og blodketoner.

 • • Observation af symptomer på høj/lavt blodglukose.

 • • Hvilke kontaktpersoner der kan kontaktes i tilfælde af ændringer i tilstanden.

 

Det er sygeplejerskernes ret og pligt:

 • • At søge bistand hos en læge ved tvivlstilfælde.

 • • At føre alle ændringer i patientjournalen.

 • • At eventuelle ændringer af insulin bliver attesteret af diabeteslæge, evt. ved at anføre initialer på den læge, der har været spurgt til råds.