Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsbeskrivelse – CT-skanninger (Infiltratkontrol)

 

Fremskrivning

Fremskrives til d. 2. lørdag i måneden

Billede 6

Dato: Fremskrivningsdato

Art: 55

Rum: KO for Kontrolskanning +

AA – Aalborg

TH – Thisted

FA – Farsø

HO – Hobro

FR – Frederikshavn

HJ – Hjørring

 

Håndtering af svar

Læs beskrivelsen/konklusionen:

Progression

CT-svaret vises til den læge som er med i visitationsrullet den pågældende uge (se nedenstående eksempel)

DA Visationsrul

 

Uge

Læge

41

HKJ/RB

42

BK/LIB

43

NBH/GH

44

AY/NA

45

AR/HKJ

46

RB/BK

47

LIB/NBH

48

GH/AY

49

NA/AR

50

HKJ/RB

51

BK/LIB

52

NBH/GH


 

 

Lægen tager stilling til om CT-scanningen skal hænges op på ALK. Dette kan gøres med nedenstående tekst:

Pt. går i CT kontrolskanningsforløb. Seneste CT beskrevet med nytilkommen infiltrat/progression. Bedes venligst vurderet på ALK.

HU læge, 1. Reservelæge/lh

Noter på ”Fri tekst”, at CT er hængt op på ALK, og hvilken dato:

Billede 10

Det er vigtigt, at du bruger fri tekst-linjen til alle informationer, da den kommer med på din liste. Det gør bemærkningslinjen ikke.

Efter ALK bruges standardbrev, hvis patienten skal fortsætte i kontrolforløb.

En gang om ugen laves en liste til lægerne i visitationsrullet

  1. 1. Åbn opgavelisten

  2. 2. Åbn ”klippeværktøj”

  3. 3. Marker med klippeværktøjet og kopier ind i Word (liggende med smalle margener)

Billede 5

 

 

 

  1. 4. Print dokumentet. Noter brugernavn og dato øverst

  2. 5. Læg dokumentet i bakken tilhørende de to læger i ugens visitationsrul.

Aftalen er nu med lægerne i visitationsrullet, at de tager listen, tjekker svarene, markerer som set, og på linjen efter ”se svar” angives hvornår pt. skal scannes igen, f.eks. 3 mdr. og på linjen efter ”komplet” skrives hvilken skabelon der skal benyttes, f.eks. skabelon 1 (Pt. skal til en ny kontrolscanning), 2 (pt. skal tilbydes tid til forundersøgelse og bronkoskopi), 3 (pt. skal afsluttes) eller skabelon F (fritekst, lægen dikterer et brev til pt.).

Se nedenstående eksempel:

Billede 15

 

Eksempler over skabeloner:

 

Billede 16

Billede 17

 

 

Billede 18

 

Billede 19

 

 

 

 

 

 

 

Afsendelse af svar

Du laver en 90-tid dags dato, bruger lægens brugerkode, koder med ZZV000, og indsætter standardfrase:

303= Pt. skal tilbydes ny CT-scanning

304= Pt. skal tilbydes forundersøgelse + bronkoskopi

305= Pt. afsluttes

306= Fritekst (lægen dikterer et brev)

 

Hvis pt. skal skannes igen åbnes WEBPAS, den gamle henvisning findes frem og genbruges – husk at ændre ønsket skanningstidspunkt

Pt. fremskrives med en 55-tid

 

Opfølgning på skanninger og svar

AM,KAL – udfyld dato og art, tryk enter:

Billede 4

Der fremkommer nu en liste med de patienter, som står på den valgte dato

For at printe listen: Tryk F6, og udfyld ”udskriv fri tekst” og ”antal blanke linjer” – tryk enter

Billede 9

Det er vigtigt, at listerne tømmes helt hver måned, så alle patienter er mødt til skanning og har fået svar

Hvis skanningstidspunkt flytter sig, så flyt pt. til den rette månedsliste