Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse med transportabel sug – VitalAire – gældende for alle hospitaler i Region Nordjylland.

Beskrivelse

Bestillingen udføres af plejepersonale på udskrivende afsnit ud fra følgende vejledning;

 • • Sikre en lægeordination, som beskriver årsag til ordination, forventelig varighed samt opfølgende kontrol på hospitalet eksempelvis 3mdr eller 6 mdr.

 • • Stillingtagen til størrelse af sugekateter – fremgår under bestilling på Vitalaires hjemmeside

 • • Afklare leveringsdato, muligt leveringstidspunkt i hjemmet, kontaktperson i hjemmet inkl. kontaktoplysninger. Oplysninger skal udfyldes i forbindelse med bestilling.

 • • Sug samt sugekateter bestilles på Vital Aires hjemmeside https://vitalaire.dk/ - Region Nordjylland- bestilling til patienter. Bestillingsformular udfyldes og sendes

 • • Transportable sug udlånes uden egenbetaling for borgeren. Region Nordjylland betaler dagsleje til leverandøren. Derfor vigtigt at afmelde ved ophørt behov på VitalAires hjemmeside https://vitalaire.dk/

 

Vitalaire varetager følgende service:

 

 • • VitalAire står for levering af sug, tilbehør til sug, vedligeholdelse af apparatur samt afhentning af sug efter endt brug ved borgere. VitalAire leverer sugekateter samt relevant tilbehør ved bestilling.

 • • Det transportable sug bliver leveret samme dag i borgerens hjem eller så hurtigt som muligt. Der skal ikke være depot af transportable sug på hospitalerne i Regionen.

 • • Oplæring i proceduren for sugning udføres på hospitalet

 • • Oplæring i indstilling samt brug af det transportable sug udføres af VitalAire i borgerens eget hjem.

 • • VitalAire tager opfølgende kontakt til borger hver 3 mdr. Ved ophørt ordination eller tvivl om fortsat behov for sugning kontakter VitalAire ordinerende afsnit på hospitalet mhp. At afklare om behandlingen skal fortsætte hos borger.

 

Seponering af sug

Ved ophør af indikation for brug af transportabel sug seponeres sug af læge og afmeldes på Vitalaires hjemmeside https://vitalaire.dk/

 

Definition af begreber

VitalAire – Region Nordjylland har indgået en leveringsaftale med VitalAire ift. transportable sug.

VitalAire service tlf: 44923544 https://vitalaire.dk/

 

Accu-Aide 7314 QSU – produktnavnet på det transportable sug (Intermitterende sug af luftvejssekret)

Medela-Vario 18 (Kontinuerligt sug af ventrikel/mavetarmsaft)

Medela-Clario (Intermitterende sug af luftvejssekret til neonatale børn)

 

Produktvejledninger på de 3 pumper findes på Vitalaires hjemmeside.

Målgruppe – modtagelse

Udskrivelse med transportable sug er aktuelt for borgere i eget hjem med behov for:

 • • Intermitterende sug af luftvejssekret

 • • Kontinuerligt sug af ventrikel/mavetarmsaft.

 • • Intermitterende sug af luftvejssekret til neonatale børn

 

Undtaget er udskrevne borgere tilknyttet Respirationscenter Vest, Aarhus Universitetshospital.

Respirationscenter-vest

 

Formål

At sikre korrekt bestilling af transportabel sug til udskrevne borgere i eget hjem.

Referencer

Produktvejledninger på de 3 pumper findes på Vitalaires hjemmeside - https://vitalaire.dk/