Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vejledning for genoplivning, børn

Formål

Sikre korrekt behandling af børn med hjertestop.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Alt præhospitalt personale i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Børn: Op til puberteten (piger typisk 10-11 år og drenge 12-13 år). I praksis foretages hurtig vurdering og beslutning.

 

Beskrivelse/virkemåde

Minimum af Hands off tid og høj kvalitets HLR er afgørende.

 

Indikation

Bevidstløse uden normal vejrtrækning

Respiratoriske og cirkulatoriske påvirket barn < 1 år med hjertefrekvens < 60/min, hvor barnet ikke responderer på ventilation.

 

Kontraindikation
Lægmands sikre dødstegn.
 

Behandling

 

Ambulancebehandlere laver BLS og når/hvis højere kompetence ankommer som 3. mand udføres ALS.

 

HLR:

 • • Start med 5 indblæsninger.

 • • Herefter kompressioner og ventilationer i forholdet 15:2

 • • Tryk sternum 4-5 cm ned, frekvens 100-120 tryk/min, fuld recoil.

 • • Anvend precharge og tilstræb maks 5 sekunders hands-off tid.

 • • Skift person hvert 2. minut i forbindelse med rytmekontrol.

 

Stødbar rytme – VF/pVT:

 • • Rytmekontrol hvert 2. minut.

 • • Der afgives stød 4 J/Kg og HLR genoptages straks uden at vurdere rytmen.

 • • Der gives adrenalin og amiodaron jf. ERC guidelines.

 • • Overvej eskalerende støddosis (max 8 j/kg – max 200 j) ved refraktær VF/pVT (≥ 6 stød)

 

Ikke stødbar rytme – Asystoli/Pulsløs Elektrisk Aktivitet (PEA):

 • • Rytmekontrol hvert 2. minut.

 • • Der gives adrenalin jf. ERC guidelines.

 

Bradycardia børn < 1 år:

 • Skyldes oftest hypoksi, acidosis og/eller svær hypotension. Giv 100% ilt og påbegynd ventilation hvis nødvendigt. Hvis ingen respons på ventilation påbegyndes HLR.

 

 

Billede 2Billede 581281286

 

Billede 1
 

 

Genoplivning af nyfødte ved fødslen:

 

Meget få nyfødte børn vil ved ukomplicerede fødsler have behov for genoplivning, og af dem vil ca. 90% respondere på maskeventilation alene. Bemærk at nyfødte initialt har en saturation på 60%, der først normaliseres gradvist over minimum 10 minutter.

 • Aftør den nyfødte og pak ind i tæppe. Børn født før uge 32 aftørres ikke.

 • Vurder livstegn i højst 10 sekunder.

 • Maskeventilation med atmosfærisk luft hvis:

  • Ingen vejrtrækning

  • Unormal vejrtrækning

  • Hjertefrekvens < 100/minut

 • Maskeventilation skal ikke forsinkes af sugning, med mindre der er eks. tykt fostervand eller blod i luftvejene.

 • Hovedet holdes i neutral position.

 • Indled med 5 udfoldelses ventilationer for at udfolde lungerne. Hver ventilation gives over 2-3 sekunder, mens det observeres at brystkassen hæver sig.

 • Revurder barnet.

 • Ved fortsat indikation gentages de 5 udfoldelsesventilationer. Hvis lungerne ikke bliver udfoldet har HLR begrænset effekt.

 • Revurder barnet.

 • Hvis hjertefrekvensen < 60/minut påbegyndes brystkompressioner med 2-tommelfinger teknik på den nederste 1/3 af sternum. Trykdybde ca. 1/3 af den anteriore-posteriore diameter.

 • Der foretages HLR i forholdet 3:1 svarende til 90 kompressioner og 30 ventilationer i minuttet. Hjertefrekvensen kontrolleres hvert halve minut.

 • Hvis hjertefrekvensen er mellem 60 og 100/minut eller unormal respiration ventileres barnet med atmosfærisk luft og en frekvens på 30/minut svarende til at hver ventilation gives over ca. 1 sekund.

 • Stødpads skal ikke påsættes nyfødte, men EKG monitorering og pulsoxymetri etableres hurtigst muligt.

 


Vurdering og dokumentation
Forløbet dokumenteres i PPJ. Hele hjertestopfanebladet skal udfyldes. Ambulancebehandler på primærambulance er ansvarlig for dette.

Data fra hjertestopfanebladet overføres automatisk til Dansk Hjertestopregister.

Hele hjertestopforløbet, der er registreret i monitoren, sendes til adressen; hjertestopforskning.

Husk navn og CPR.nr. på alt dokumentation der sendes.

 

Særlige forhold

 • • Får barnet ROSC kontaktes bagvagten i børnemodtagelsen Aalborg Universitetshospital med henblik på videre behandling og visitation.

 • • Såfremt paramediciner/ALB ikke er disponeret med, rekvireres disse omgående via AMK.

 

Nedenstående visitationsvejledning bør oplyses til HEMS, men det er til enhver tid HEMS lægens afgørelse hvilket sygehus barnet transporteres til.

 • • Ved opnåelse af ROSC køres barnet til børnemodtagelsen eller børneintensiv, Aalborg Universitetshospital, Nord.

 • • Hvis der ikke opnås ROSC kontakter akutlæge kardiologisk bagvagt, som visiterer til eventuel eCPR.

 • >20 kg barn afleveres i kard lab rum 5, Aalborg UH, Syd (som de voksne).

 • <20 kg barn afleveres på central OP, Aalborg UH, Syd.

 

Referencer

ERC guidelines for resuscitation 2015