Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vejledning for behandling af feberkramper

 

Formål

At sikre høj kvalitet og ensartethed i undersøgelsen og behandlingen af børn med feberkramper.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Alt præhospitalt personale.

 

Definition af begreber

Feberkramper: Kramper ved temperatur >38 grader hos børn uden tegn på intrakraniel infektion eller anden påviselig intrakraniel årsag og som ikke tidligere har haft ikke-febrile kramper.

 

Beskrivelse/virkemåde

Forekommer typisk fra barnet er 6 måneder og til barnet er 5 år, dog set i spændet 3 mdr. til 6 år.

 

Feberkramper kan optræde når som helst i løbet af en febersygdom, som regel grundet en øvre luftvejsinfektion eller bivirkning til vaccination.

 

Kramperne er oftest generaliserede klonisk-toniske, men atoniske anfald ses også. 50% af tilfældene varer < 3-4 minutter og 90% < 10 minutter.

 

Anfaldene inddeles i:

  • • Simple: varighed < 15 minutter, kun et anfald pr 24 timer, generaliserede, ikke tidligere neurologiske problemer.

  • • Komplicerede: fokale med akut lammelse/talebesvær, anfald > 15 minutter, multiple anfald over 24 timer.


Behandling

Patienten undersøges og behandles jf. ABCDE princippet.

A: Når patient ikke kramper, kan der evt. suges maks. 10 sekunder ad gangen.

B: Under kramper iltmaske med reservoir 15 l/min, herefter iltbehandles efter sat. mål 94-98%

C: Pt. undersøges for dehydratio og der kan spørges ind til eks. diuresemængder.

D: Afkøl pt. ved at fjerne tøj/dyner. Ved kramper > 5 minutter forsøges kramperne brudt med midazolam / diazepam jf. medicininstruks. Undersøg for tegn på Encefalitis og Meningitis, eks. udbuling af fontanelle ved de mindste, nakkestivhed, petekkier, Kernig’s eller Brudzinsky’s tegn.

E: Undersøg top til tå for tegn på eks. traume/vold. Normal livlighed/øjenkontakt.

HUSK forældrene; Ca. 50% tror deres barn dør, første gang de ser feberkramper!

 

Vurdering og dokumentation

Undersøgelser, behandling og aftaler dokumenteres i PPJ.

 

Særlige forhold

Som udgangspunkt indlægges alle med 1. gangs feberkramper og alle med komplicerede anfald.

Simple anfald hvor forældrene tidligere har fået råd/vejledning i forbindelse med feberkramper, kan afsluttes efter kontakt til børnelæge/ALB.

Referencer

Instruks udgivet af Aalborg UH, Klinik ABK: Feberkramper ved børn - fælles instruks for plejepersonale og læger

 

Præhospital – Vejledning for behandling af kramper.