Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vejledning for behandling af kramper

Formål

Sikre korrekt undersøgelse og behandling af patienter med kramper.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Præhospitalt personale.

 

Definition af begreber

Generaliserede kramper: Unormal elektrisk aktivitet i hele hjernen - bevidsthedspåvirket og krampe i hele kroppen.

 

Fokale kramper: Unormal elektrisk aktivitet i et afgrænset område af hjernen - symptomer afhængig af hvilket område der er ramt. Kan udvikle sig til generaliseret krampeanfald.

 

Indikation

Patienter med kramper.

 

Behandling

Patienten undersøges, vurderes og behandles jf. ABCDE princippet.

Patienten beskyttes mod yderligere traume under kramperne.

 • • A: Luftvejene er ofte vanskelige at holde frie ved kramper pga. stive kæber. Hvis muligt kan man for forsøge at holde frie luftveje ved hjælp af eksempelvis kæbeløft, sug, tungeholder og NPA afhængig af behov og kompetence. Hvis muligt lejres pt. i sideleje.

 • • B: Under pågående kramper behandles med ilt på maske med reservoir 15l/min. Det er ikke muligt at ventilere patienten under et generaliseret krampeanfald. Efter ophør af kramper tilstræbes en saturation på 94-98.

 • • C: Overvej om kramperne kan skyldes hypoperfusion af hjernen grundet eksempelvis hypotension eller arytmi. Palper radialis og anlæg IV adgang hvis muligt.

 • • D: Forsøg at bryde kramperne med midazolam eller diazepam jf. medicininstruks og egne kompetencer.

 • • E: Ved patienter der ikke vågner op efter et krampeanfald, overvej hypoglykæmi og mål derfor blodsukker. Andre udløsende årsager til kramper kan være meningokok, eklampsi, hypertermi, hovedtraumer o.lign.

 

Hvis der er tale om kramper hos barn se også: Præhospital - Vejledning for behandling af feberkramper

 

Overvejelse vedr. medicinsk behandling

 • • Har krampeanfaldet varet mindre end 5 min. kan medicinsk behandling afventes.

 • • Har kramperne varet mere end 5 min. gives medicinsk behandling, jf. instruks.

 • • Ved nyt krampeanfald uden at patienten er vågnet mellem anfaldene, giv straks medicinsk behandling, jf. instruks

 

Vurdering og dokumentation

Forløbet dokumenteres i PPJ jf. gældende retningslinje.

Patienter der kramper er pr. definition kritiske, og revurderes derfor minimum hvert 5. minut.

 

Særlige forhold

Akutlægebil skal kontaktes telefonisk ved:

 • • Patienter med vedvarende GCS ≤9

 • • Simple fokale anfald uden bevidsthedspåvirkning: Kontakt ALB for rådgivning.

 • • Patienter med status epilepticus.

 • • Patienter, som har krampet i mere end 5 min. efter relevant behandling.

 • • Gravide med kramper: Tilkald akutlægebil. 

 

Andre særlige forhold:

 • • Øget opmærksomhed ved ældre og svækkede patienter, hvis respiration hurtigere bliver påvirket af benzodiazepin.

 • • Kramper hvor primær udløsende årsag ikke er neurologisk betinget (fx iltmangel, hjertestop, blødningsshock, hypoglykæmi) behandles ved at korrigere den udløsende årsag.

 • • Særlig opmærksomhed på forveksling af symptomer på epilepsi og følger af traumer mod hovedet, samt på bevidstløse kendte epileptikere uden kramper hvor epilepsi stadig kan være udløsende årsag til bevidstløsheden.

 

Referencer

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/neurologi/symptomer-og-tegn/kramper/

 

Præhospital - Vejledning for behandling af feberkramper