Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oprettelse af erstatnings-cpr-nummer, BDA Hjørring

 

Beskrivelse

Denne vejledning til oprettelse af erstatningscpr-nummer i Billeddiagnostisk Afsnit refererer til Regional Instruks for Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på hospitaler i Region Nordjylland (PRI 12351)

Oprettelse af erstatningscpr-nummer

Anvendes eksempelvis til udenlandske turister eller andre udlændinge, som opholder sig i Danmark og som ikke er blevet tildelt et dansk cpr-nummer. Det kan også anvendes i tilfælde, hvor de sidste 4 cifre er ukendte hos en borger med et officielt cpr-nummer.

Oprettelse af erstatnings-cpr-nummer forudsætter at fødselsdato, køn og fulde navn er kendt. Oprettelse kan kun ske, når der er adgang til PAS, derved sikres, at der ikke oprettes et erstatnings-cpr-nummer, som tidligere er anvendt.

Før oprettelse af eller anvendelse af erstatnings-cpr-numre i andre systemer end PAS, skal der altid være foretaget oprettelse i PAS eller kontrol af, om det pågældende nummer findes i forvejen i PAS:

  • • Dette for at sikre at erstatnings-cpr-nummeret ikke er oprettet og anvendt til anden patient

  • • Dette for at sikre sig viden om, hvorvidt der er foretaget udskiftning til officielt cpr-nummer eller andet erstatnings-cpr-nummer

 

Principper for oprettelse af erstatnings-cpr-nummer

1.- 6. ciffer

Fødselsdato

7. ciffer

0 hvis patienten er født i år 1900 – 1999

6 hvis patienten er født den 1.1.2000 eller derefter

8. ciffer

Forbogstav i patientens efternavn, (undlad Æ, Ø og Å, brug i stedet A og O)

9. ciffer

Forbogstav i patientens fornavn, (undlad Æ, Ø og Å, brug i stedet A og O)

10. ciffer

Lige tal for kvinder (0,2,4,6,8)

 

Ulige tal for mænd (1,3,5,7,9)

Eksempler: Kendt navn og fødselsdato - ukendt løbenummer

280456-0PJ2 - Pedersen,Jette (født 28.april 1956)

120309-0LK1 – Larsen,Kaj (født 12.marts 1909)

100309-6JM3 – Jensen,Magnus (født 10.marts 2009)