Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – MR-teamet – Håndtering af Tjekskema: Kræft i hjernen

Beskrivelse

For at sikre, at de korrekte markører er påsat MR cerebrum i kræftpakkeforløb, er der oprettet et tjekskema i EasyViz med navnet Tjekskema: Kræft i hjernen.

Det er kun elektive eller subakutte henvisninger sendt til Billeddiagnostisk Afdeling, som Billeddiagnostisk Afdeling skal sætte et B-punkt på i kræftpakkeforløbet Kræft – Hjerne.

Desuden skal der påsættes ventetidsmarkører (AFV02L1 og AFV02L2), hvis patienten udskyder sin skanningstid.

Elektiv/subakut henvisning

Patienten henvises i første omgang til Neurologisk Afdeling.

Neurologisk Afdeling sender en henvisning til Billeddiagnostisk Afdeling til MR cerebrum i kræftpakkeforløb.

Neurologisk Afdeling starter pakkeforløbet ved at sætte A-koden (AFB23A) for kræft i hjernen på (henvisningsdatoen for MR cerebrum):

 

Billeddiagnostisk Afdeling skal sætte markøren for første fremmøde i kræftpakkeforløbet på (AFB23B).

Neurologisk Afdeling sætter X-koden (AFB23X1), hvis MR-skanningssvaret viser, at kræft i hjernen kan afkræftes.

Hvis MR-skanningssvaret ikke kan afkræfte kræft i hjernen, henviser Neurologisk Afdeling patienten til Neurokirurgisk Afdeling.

Akut henvisning

Billeddiagnostisk afdeling har intet registreringsansvar i forbindelse med kræftpakkekoder for de akutte henvisninger, så nedenstående angående akutte henvisninger er blot til information.

Patienten henvises akut til Neurologisk Afdeling, typisk obs. for apopleksi.

Neurologisk Afdeling sender en henvisning til Billeddiagnostisk Afdeling til MR cerebrum i kræftpakke.

Neurologisk Afdeling sætter markøren AFB23A og AFB23B.

Patienten overflyttes til neurokirurgerne, som sætter C-punktet, når patologisvar foreligger.

På baggrund af patologisvaret henviser neurokirurgerne til Onkologisk Afdeling, som sætter F-punktet (strålebehandling).

Tjekskema: Kræft i hjernen

Der er opsat en automatik, således at alle undersøgelser med følgende standardundersøgelse går på Tjekskema: Kræft i hjernen i RIS.

Billede 9

Sådan findes de undersøgelser, hvor Billeddiagnostisk Afdeling skal sætte markør

Gå i RIS og vælg Konference.

Billede 10

Tryk på pilen og vælg Tjekskema: Kræft i hjernen i rullemenuen.

Billede 11

Der skal påsættes markør i NordEPJ på dem, der står på tjekskemaet, og som er henvist fra Neurologisk Afdeling, jf. nedenfor.

Henvisninger på tjekskemaet, hvor Neurologisk Afdeling ikke er henvisende instans

Hvis der står undersøgelser på tjekskemaet, hvor Neurologisk Afdeling ikke er henvisende instans, skal disse blot fjernes fra tjekskemaet. De er kommet på tjekskemaet, fordi der ved visitation er valgt standardundersøgelsen MR cerebrum pakkeforløb screening med i.v. kontrast, som egentlig kun er tiltænkt at skulle bruges på henvisninger fra Neurologisk Afdeling, obs. hjernetumor.

Henvisninger kan fjernes fra tjekskemaet på følgende måde:

Markér den pågældende undersøgelse og tryk på Konference:

Billede 6

Vælg Handlinger:

Billede 13

Markér linjen, hvor der står således:

Billede 14

Tryk på minus:

Billede 15

Tryk på OK:

Billede 16

Tryk på Gem og luk:

Billede 17

Tryk på Ja:

Billede 18

Sådan påsættes markør

Der kan først påsættes markører, når beskrivelsen er endelig, og svaret er gået i NordEPJ.

NordEPJ

Gå i NordEPJ.

Indtast patientens CPR-nummer.

Billede 4

 

Vælg ”Person og forløb”.

Billede 5

 

Vælg ”Kontakter”.

Billede 1

Vær sikker på, at der står ”Vis alle” i denne boks.

Billede 2

 

Højreklik på linjen ud for F’et under overskriften ”Kræft – Hjerne”.

 

Billede 7

 

Tryk på ”Rediger”.

Billede 8

 

B-punkt (AFB23B)

Det kan være nødvendigt at skrive ”afb”, hvorefter der kommer en linje frem ”<Søg blandt alle markører>”. Tryk på denne linje.

 

Billede 21

 

Derefter kan resten af markør-teksten ”23b” skrives, tryk på linjen med markøren AFB23B Kræft i hjernen: udredning start, første fremmøde og tryk på pilen til højre.

 

Billede 25

 

Det næste billede er udfyldt med d.d. og klokkeslæt.

Billede 26

Dato ændres til datoen for MR-skanningen, og tidspunktet er MR-skanningens starttidspunkt.

Når disse oplysninger er ændret, trykkes OK.

Billede 27

Nu er B-punktet sat på – der trykkes OK (med mindre der i generel note i RIS er skrevet, at patienten har udskudt sin tid – se nærmere nedenfor under overskriften ” Registrering af ventetidsmarkører, hvis patienten har udskudt sin tid”).

Billede 28

 

Registrering af ventetidsmarkører, hvis patienten har udskudt sin tid

Hvis det er noteret i generel note i RIS, at patienten har ændret sin tid til et senere tidspunkt, skal der – udover AFB23B – registreres ventetidsmarkører (AFV02L1 og AFV02L2). Dette er vigtigt for at kunne se, at ventetiden ikke skyldes Billeddiagnostisk Afdeling. Opstartsdatoen for registrering af ventetidsmarkører er 01.09.22.

AFV02L1 – Ikke ventende, patientens ønske, start registreres på den dato og klokkeslæt, hvor patienten havde en tid.

AFV02L2 – Ikke ventende, patientens ønske, slut registreres på den dato og klokkeslæt, hvor patienten har fået en ny tid.

 

Når alle markører er rettet

Efter at markørbilledet er rettet til i PAS, går man ind i RIS på Tjekskema: Kræft i hjernen og dobbeltklikker på den undersøgelse, man netop har rettet markører på.

Tryk på Konfereret, og henvisningen forsvinder fra tjekskemaet.

Billede 12