Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – MR-teamet – Håndtering af Tjekskema: Kræft i hjernen

Beskrivelse

For at sikre, at de korrekte markører og kræftpakkekoder er påsat MR cerebrum i kræftpakkeforløb, er der oprettet et tjekskema i EasyViz med navnet Tjekskema: Kræft i hjernen.

Det er kun elektive eller subakutte henvisninger sendt til Billeddiagnostisk Afdeling, som Billeddiagnostisk Afdeling skal sætte et B-punkt på i kræftpakkeforløbet Kræft – hjerne.

Elektiv/subakut henvisning

Patienten henvises i første omgang til Neurologisk Afdeling.

Neurologisk Afdeling sender en henvisning til Billeddiagnostisk Afdeling til MR cerebrum i kræftpakkeforløb.

Neurologisk Afdeling starter pakkeforløbet ved at sætte A-koden for kræft i hjernen på (henvisningsdatoen for MR cerebrum):

Billede 1

Billeddiagnostisk Afdeling skal ændre startmarkøren fra intern henvisning til patient i igangværende pakkeforløb samt sætte B-koden for kræft i hjernen, jf. nedenfor

Neurologisk Afdeling sætter X-koden (AFB23X1), hvis MR-skanningssvaret viser, at kræft i hjernen kan afkræftes.

Hvis MR-skanningssvaret ikke kan afkræfte kræft i hjernen, henviser Neurologisk Afdeling patienten til Neurokirurgisk Afdeling.

Akut henvisning

Patienten henvises akut til Neurologisk Afdeling, typisk obs. for apopleksi.

Neurologisk Afdeling sender en henvisning til Billeddiagnostisk Afdeling til MR cerebrum i kræftpak.

Neurologisk Afdeling sætter A- og B-kode.

Patienten overflyttes til neurokirurgerne, som sætter C-punktet, når patologisvar foreligger.

På baggrund af patologisvaret henviser neurokirurgerne til Onkologisk Afdeling, som sætter F-punktet (strålebehandling).

Billeddiagnostisk afdeling har intet registreringsansvar i forbindelse med kræftpakkekoder for de akutte henvisninger.

Tjekskema: Kræft i hjernen

Der er opsat en automatik, således at alle undersøgelser med følgende standardundersøgelse går på Tjekskema: Kræft i hjernen i RIS.

Billede 9

Sådan findes de undersøgelser, hvor Billeddiagnostisk Afdeling skal rette markører

Gå i RIS og vælg Konference.

Billede 10

Tryk på pilen og vælg Tjekskema: Kræft i hjernen i rullemenuen.

Billede 11

Der skal rettes markører i PAS på alle dem, der står på tjekskemaet, og som er henvist fra Neurologisk Afdeling, jf. nedenfor.

Henvisninger på tjekskemaet, hvor Neurologisk Afdeling ikke er henvisende instans

Hvis der står nogle på tjekskemaet, hvor Neurologisk Afdeling ikke er henvisende instans, skal disse blot fjernes fra tjekskemaet. De er kommet på tjekskemaet, fordi der ved visitation er valgt standardundersøgelsen MR cerebrum pakkeforløb screening med i.v. kontrast, som egentlig kun er tiltænkt at skulle bruges på henvisninger fra Neurologisk Afdeling, obs. hjernetumor.

Henvisninger kan fjernes fra tjekskemaet på følgende måde:

Markér den pågældende undersøgelse og tryk på Konference:

Billede 6

Vælg Handlinger:

Billede 13

Markér linjen, hvor der står således:

Billede 14

Tryk på minus:

Billede 15

Tryk på OK:

Billede 16

Tryk på Gem og luk:

Billede 17

Tryk på Ja:

Billede 18

Markører generelt

Alle markører kan ses i PAS i AM,MAO. Her kan det også ses, hvem markøren er sat af. I markørbilledet ses alle markører på alle henvisninger.

Via HVF-billedet kan man trykke Shift + F11, og her ses kun de markører, som er sat af Billeddiagnostisk Afdeling på den pågældende henvisning.

Der må ikke bruges de aktuelle klokkeslæt på de markører, som vi sætter manuelt, da dette kan resultere i fejl.

Sådan rettes markører

Startmarkør samt B-punkt

Gå i HVF og tryk Shift + F11.

Henvisningen er født med markøren AFZ01A2 (intern henvisning).

Billede 2

Markøren skal rettes til AFV01A2 (patient i igangværende pakkeforløb).

Billede 7

Ovenover AFV01A2 skal B-koden (AFB23B) sættes på. Datoen skal være undersøgelsesdatoen (MR cerebrum), og klokkeslættet skal være 0000.

Billede 20

Udsættelse af tid i pakkeforløb, som ikke skyldes Billeddiagnostisk Afdeling

Patienten afholder ferie

Hvis patienten afholder ferie i en periode, hvor vi faktisk kunne tilbyde en tid, skal der også registreres markørpar AFV02L1 og AFV02L2 (også selvom der ikke nødvendigvis er booket en tid til patienten endnu). Registreringen er vigtig at huske, da den bruges for at se, hvad en eventuel overskridelse af pakkeforløbstider kan skyldes:

Eksempel:

Billede 24

Henvisningen er modtaget 28.10.20.

I henvisningen står der, at patienten afholder ferie i uge 45 (02.11.20 – 08.11.20).

Patienten kunne have fået en tid 03.11.20, som patienten ikke kan komme til på grund af ferie. Derfor sættes AFV02L1 på den 03.11.20. AFV02L2 sættes på den dato, hvor patienten igen er ventede fra, altså 09.11.20 (også selvom der ikke kan findes en tid 09.11.20, men f.eks. først 10.11.20, som i eksemplet her).

B-punktet sættes på datoen for den tid, patienten får den 10.11.20.

Patienten aflyser/udebliver

Såfremt patienten aflyser/udebliver, aflyses tiden på sædvanlig vis i Bookplan, og patienten bookes til ny tid.

Markørparret AFV02L1 og AFV02L2 sættes på, og AFB23B ændres til den nye dato, patienten har fået tid + klokkeslæt 0000:

Billede 22

AFV01A2 = Henvisningsdato og klokkeslæt.

AFV02L1 = Patientens oprindelige undersøgelsesdato.

AFB23B = Patientens nye undersøgelsesdato.

AFV02L2 = Patientens nye undersøgelsesdato.

Aflyser/udebliver patienten igen, ændres AFB23B til den nye tilbudte tid, og det samme gør sig gældende med AFV02L2.

Billede 23

Patienten ønsker ikke undersøgelsen

Hvis patienten slet ikke ønsker undersøgelsen foretaget, sendes der et KOR-notat til Neurologisk Afdeling om dette – Se PRI-dokumentet Sekretær - PAS – Korrespondancenotater (KOR) og forespørgselsnotater (FSP).

Henvisende instans aflyser undersøgelsen

Hvis henvisende instans aflyser undersøgelsen, skal undersøgelsen aflyses i Bookplan.

Dernæst aflyses den i HVF med AU + dato (d.d.).

Markørbilledet skal ikke rettes. Markøren AFZ01A9 (henvisning annulleret) kommer automatisk på.

Forløbslabel

Alle henvisninger i kræftpakkeforløbet skal have forløbslabelen Kræft – hjerne. Har de ikke det, vil MR cerebrum foretaget på Billeddiagnostisk Afdeling ikke være at finde i Clinical Suite under kræftpakkeforløbet.

Hedder forløbslabelen Billeddiagnostisk forløb, skal en sekretær på Neurologisk Afdeling kontaktes for at ændre forløbslabelen til Kræft – hjerne.

Billede 19

Når alle markører er rettet

Efter at markørbilledet er rettet til i PAS, går man ind i RIS på Tjekskema: Kræft i hjernen og dobbeltklikker på den undersøgelse, man netop har rettet markører på.

Tryk på Konfereret, og henvisningen forsvinder fra tjekskemaet.

Billede 12