Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – MR-teamet – Håndtering af Tjekskema: Kræft i hjernen

Beskrivelse

For at sikre, at de korrekte markører og kræftpakkekoder er påsat MR cerebrum i kræftpakkeforløb, er der oprettet et tjekskema i EasyViz med navnet Tjekskema: Kræft i hjernen.

Det er kun elektive eller subakutte henvisninger sendt til Billeddiagnostisk Afdeling, som Billeddiagnostisk Afdeling skal sætte et B-punkt på i kræftpakkeforløbet Kræft – Hjerne.

Elektiv/subakut henvisning

Patienten henvises i første omgang til Neurologisk Afdeling.

Neurologisk Afdeling sender en henvisning til Billeddiagnostisk Afdeling til MR cerebrum i kræftpakkeforløb.

Neurologisk Afdeling starter pakkeforløbet ved at sætte A-koden for kræft i hjernen på (henvisningsdatoen for MR cerebrum):

Billede 1

Billeddiagnostisk Afdeling skal ændre startmarkøren fra intern henvisning til patient i igangværende pakkeforløb samt sætte B-koden for kræft i hjernen (AFB23B). Det skal ligeledes sikres, at forløbslabelen hedder Kræft - Hjerne jf. nedenfor.

Neurologisk Afdeling sætter X-koden (AFB23X1), hvis MR-skanningssvaret viser, at kræft i hjernen kan afkræftes.

Hvis MR-skanningssvaret ikke kan afkræfte kræft i hjernen, henviser Neurologisk Afdeling patienten til Neurokirurgisk Afdeling.

Akut henvisning

Patienten henvises akut til Neurologisk Afdeling, typisk obs. for apopleksi.

Neurologisk Afdeling sender en henvisning til Billeddiagnostisk Afdeling til MR cerebrum i kræftpakke.

Neurologisk Afdeling sætter markøren AFB23A og AFB23B.

Patienten overflyttes til neurokirurgerne, som sætter C-punktet, når patologisvar foreligger.

På baggrund af patologisvaret henviser neurokirurgerne til Onkologisk Afdeling, som sætter F-punktet (strålebehandling).

Billeddiagnostisk afdeling har intet registreringsansvar i forbindelse med kræftpakkekoder for de akutte henvisninger.

Tjekskema: Kræft i hjernen

Der er opsat en automatik, således at alle undersøgelser med følgende standardundersøgelse går på Tjekskema: Kræft i hjernen i RIS.

Billede 9

Sådan findes de undersøgelser, hvor Billeddiagnostisk Afdeling skal rette markører

Gå i RIS og vælg Konference.

Billede 10

Tryk på pilen og vælg Tjekskema: Kræft i hjernen i rullemenuen.

Billede 11

Der skal rettes/påsættes markører i PAS samt eventuelt ændres forløbslabel på alle dem, der står på tjekskemaet, og som er henvist fra Neurologisk Afdeling, jf. nedenfor.

Henvisninger på tjekskemaet, hvor Neurologisk Afdeling ikke er henvisende instans

Hvis der står undersøgelser på tjekskemaet, hvor Neurologisk Afdeling ikke er henvisende instans, skal disse blot fjernes fra tjekskemaet. De er kommet på tjekskemaet, fordi der ved visitation er valgt standardundersøgelsen MR cerebrum pakkeforløb screening med i.v. kontrast, som egentlig kun er tiltænkt at skulle bruges på henvisninger fra Neurologisk Afdeling, obs. hjernetumor.

Henvisninger kan fjernes fra tjekskemaet på følgende måde:

Markér den pågældende undersøgelse og tryk på Konference:

Billede 6

Vælg Handlinger:

Billede 13

Markér linjen, hvor der står således:

Billede 14

Tryk på minus:

Billede 15

Tryk på OK:

Billede 16

Tryk på Gem og luk:

Billede 17

Tryk på Ja:

Billede 18

Markører generelt

Alle markører kan ses i PAS i AM,MAO. Her kan det også ses, hvem markøren er sat af. I markørbilledet ses alle markører på alle henvisninger.

Via HVF-billedet kan man trykke Shift + F11, og her ses kun de markører, som er sat af Billeddiagnostisk Afdeling på den pågældende henvisning.

Sådan rettes og påsættes markører

Startmarkør samt B-punkt

Gå i PAS i HE,HVF.

Hvis undersøgelsen allerede er registreret på KTP-listen, vil den være afsluttet med AH i Henv. status og en dato:

Billede 35

Billede 36

Før der kan laves rettelser, skal datoen slettes (HUSK at sætte AH + dato på igen efter rettelserne. Datoen er undersøgelsesdatoen).

 

Tryk Shift + F11.

Henvisningen er født med markøren AFZ01A2 (intern henvisning).

Billede 27

Markøren skal rettes til AFV01A2 (patient i igangværende pakkeforløb) og klokkeslættet skal ligge efter tidspunktet for markøren AFB23A, som neurologerne har sat. Dette kan ses i AM,MAO.

Billede 32

Ovenover AFV01A2 skal B-koden (AFB23B) sættes på. Datoen skal være undersøgelsesdatoen (MR cerebrum), og klokkeslættet skal være undersøgelsens starttidspunkt.

Billede 33

Eksempel før vores registreringer/rettelser:

Billede 28

Korrekt markørbillede (AM,MAO) efter vores registreringer/rettelser:

Billede 34

Vær dog opmærksom på, at der godt kan være en masse forskellige andre markører fra andre henvisninger flettet ind her, som gør det lidt mere uoverskueligt at kigge på. Rækkefølgen af disse 5 markører skal dog altid være sådan.

Udsættelse af tid i pakkeforløb, som ikke skyldes Billeddiagnostisk Afdeling

Patienten afholder ferie

Hvis patienten afholder ferie i en periode, hvor vi faktisk kunne tilbyde en tid, skal der også registreres markørpar AFV02L1 og AFV02L2 (også selvom der ikke nødvendigvis er booket en tid til patienten endnu). Registreringen er vigtig at huske, så Hospitalsledelsen kan se, at en eventuel overskridelse ikke skyldes for lange ventetider på Billeddiagnostisk Afdeling.

Eksempel:

Billede 37

Henvisningen er modtaget 04.01.21.

I henvisningen står der, at patienten afholder ferie fra 07.01.21 til 14.01.21.

Patienten kunne have fået en tid 08.01.21, som patienten ikke kan komme til på grund af ferie. Derfor sættes AFV02L1 på den 08.01.21. AFV02L2 sættes på den dato, hvor patienten igen er ventede fra, altså 14.01.21 (også selvom der ikke kan findes en tid 14.01.21, men f.eks. først 15.01.21, som i eksemplet her).

B-punktet sættes på datoen for den tid, patienten får den 15.01.21.

Patienten aflyser/udebliver

Såfremt patienten aflyser/udebliver, aflyses tiden på sædvanlig vis i Bookplan, og patienten bookes til ny tid.

Markørparret AFV02L1 og AFV02L2 sættes på, og AFB23B ændres til den nye dato, patienten har fået tid + klokkeslæt for bookingen:

Billede 38

AFV01A2 = Henvisningsdato og klokkeslæt.

AFV02L1 = Patientens oprindelige undersøgelsesdato.

AFB23B = Patientens nye undersøgelsesdato.

AFV02L2 = Patientens nye undersøgelsesdato.

Aflyser/udebliver patienten igen, ændres AFB23B til den nye tilbudte tid, og det samme gør sig gældende med AFV02L2.

Billede 39

Henvisende instans aflyser undersøgelsen

Hvis henvisende instans aflyser undersøgelsen, skal undersøgelsen aflyses i Bookplan.

Dernæst aflyses den i HVF med AU + dato (d.d.).

Markøren AFZ01A2 (intern henvisning) rettes til AFV01A2 (patient i igangværende pakkeforløb) – se eventuelt beskrivelse heraf ovenfor.

Markøren AFB23B sættes ikke på.

Markøren AFZ01A9 (henvisning annulleret) kommer automatisk på.

Patienten ønsker ikke undersøgelsen

Undersøgelsen udføres ikke

Hvis patienten slet ikke ønsker undersøgelsen foretaget, sendes der et KOR-notat til Neurologisk Afdeling om dette – Se PRI-dokumentet Sekretær - PAS – Korrespondancenotater (KOR) og forespørgselsnotater (FSP).

Undersøgelsen aflyses i Bookplan. Dernæst aflyses den i HVF med AU + dato (d.d.).

Markøren AFZ01A2 (intern henvisning) rettes til AFV01A2 (patient i igangværende pakkeforløb) – se eventuelt beskrivelse heraf ovenfor.

Markøren AFB23B sættes ikke på.

Undersøgelsen forsøges udført

Hvis undersøgelsen forsøges udført, men må afbrydes f.eks. på grund af klaustrofobi, skal markøren AFZ01A2 (intern henvisning) rettes til AFV01A2 (patient i igangværende pakkeforløb) – se eventuelt beskrivelse heraf ovenfor.

Markøren AFB23B sættes på med dato og klokkeslæt for undersøgelsen.

Bliver patienten indkaldt til en ny MR cerebrum, skal AFB23B sættes på den nye henvisning med dato og klokkeslæt for den nye undersøgelse, og AFB23B skal fjernes fra den første henvisning.

Forløbslabel

Alle henvisninger i kræftpakkeforløbet skal have forløbslabelen Kræft – Hjerne. Har de ikke det, vil MR cerebrum foretaget på Billeddiagnostisk Afdeling ikke være at finde i Clinical Suite under kræftpakkeforløbet, og markørerne for kræftpakkeforløb kan fejle, da de ikke står under samme forløbslabel.

Henvisning ligger under anden forløbslabel og skal flyttes

Hedder forløbslabelen Billeddiagnostisk forløb eller noget andet end Kræft - Hjerne, skal det rettes på følgende måde:

Gå i PAS i HE,HVF.

Tryk Shift + F3.

I forløbsoversigten ses alle eksisterende forløbslabels på patienten.

Man kan eventuelt skrive J + Enter i ”Medtag afsluttede”, hvis det relevante forløb ikke umiddelbart ses.

Billede 3

Tryk O på linjen ud for det relevante forløb, som vores henvisning ligger på (altså det forløbslabelen hedder nu, som ikke er Kræft – Hjerne) + Enter.

Billede 4

Tjek om henvisningsnummeret er korrekt.

Billede 5

Tryk F (=flyt) ud for den relevante henvisning + Enter.

Billede 8

Tryk T (=tilknyt) ud for forløbet, som hedder Kræft – Hjerne + Enter.

Billede 25

Tryk F1

Billede 21

Tryk F1.

I HVF-billedet er forløbslabel nu ændret til Kræft – Hjerne.

Billede 26

Henvisning ligger på korrekt forløb, men forløbet hedder ikke Kræft – Hjerne

Stå i HVF.

Tryk Shift + F3.

Skriv O + Enter på linjen ud for det forløb, hvor vores henvisning forventes at ligge på – tjek dette ud fra

henvisningsnummeret/acc.nr. for at sikre, at det er det korrekte forløb, der ændres navn på.

Tryk F1.

Skriv K på linjen ud for det forløb, hvor forløbslabel skal rettes til Kræft – Hjerne + Enter.

Billede 30

I dette tilfælde hedder forløbslabelen Neurologisk sygdom. Dette skal rettes.

Billede 31

Der skrives i stedet ? på linjen + Enter.

Billede 40

 

I dette billede trykkes F10.

Billede 42
 

Skriv ”kræft” på linjen ud for Søgetekst + Enter.
Billede 3
 

Skriv 8 + Enter.
Billede 46

Tryk Enter.
Billede 43

Der står nu ”Registrering er foretaget” i bunden af billedet.
Billede 44

Tryk F1 + F1, og i HVF-billedet er forløbet nu Kræft – Hjerne.

Billede 45

Når alle markører er rettet

Efter at markørbilledet er rettet til i PAS, går man ind i RIS på Tjekskema: Kræft i hjernen og dobbeltklikker på den undersøgelse, man netop har rettet markører på.

Tryk på Konfereret, og henvisningen forsvinder fra tjekskemaet.

Billede 12