Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PROCEDUREBESKRIVELSE

SKRIVNING AF EPIKRISE

 

  • • Gå i IN, DIA, skriv pt.’s cpr-nr., vælg kontakt

  • • Foretag diagnoseregistrering:

Aktionsdiagnosen kodes med ”A” i feltet ”TY” og efterfølgende diagnosenr. f.eks. DI209.

Evt. bidiagnose(r) kodes med ”B” i feltet ”TY” og efterfølgende diagnosekode f.eks. DE780.

(Bidiagnoser = andre (for indlæggelsen relevante) diagnoser patienten har)

Evt. tilllægskode(r) kodes med ”+” i feltet ”TY” og efterfølgende diagnosekode

(Tillægskoder = diagnose som var mistænkt men afkræftet, dvs. diagnose patienten ikke har)

 

Angiv ”J” til færdigregistrering samt ”J” til plejeplan. Hvis systemet beder om kontaktårsag vælges ”1” (= sygdom)

 

  • • Epikriseteksten skrives i Clinical under den relevante kontakt (notattype ”Epikrise”).

Observationstidspunkt = udskrivelsestidspunktet! (Tjek ”IN,UDS” i PAS).

Tekst skrives ind i skabelonen iht. lægens diktat. Fjern eventuelle overskydende overskrifter.

Eventuelle standardtekster (f.eks. genoptræningsmakroer) indsættes.

 

  • • Da reservelæger ikke selv må underskrive deres epikriser, skal der ved disse epikriser tilføjes en læge (R1, afdelings- eller overlæge) som underskriver. Vælg f.eks. en læge, der har set pt. ifm. indlæggelsen. Navn og titel på res.lægen angives som vist her:

 

Billede 2

 

 

  • • Afsendelse af epikrise foregår i PAS. Gå i IN,NOT, skriv ”L” for lægebrev ud for ”EPI”.

Lægebrev afsendes med det samme til egen læge - skriv ”J” ud for ”Egen læge” (Edifact)

Udskriv kopi (vælg ”TILHØRER JOURNALEN”) som lægges til underskrift.

 

  • • Hvis ”egen læge” ikke fremgår (f.eks. ved udlændinge og gruppe II-forsikrede), kan lægebrev ikke afsendes. Gå derfor tilbage i diagnosebilledet (DIA) og tast X i ”brev udskrevet”.

 

  • • Opfølgning

Tjek op på om eventuelle henvisninger til opfølgning er effektueret.

Eventuel tid til ekkokontrol bookes iht. procedurevejledning ”Booking af ekkokontroltider”.

Henvisninger til andre afdelinger/øvrige sygehuse i regionen til f.eks. ambulant kontrol sendes via WebPAS (epikriseteksten kopieres over) – henvisninger ud af regionen via HE,EXT.

  • • Journalpapirer sendes til skanning i Onbase (med forsider efter gældende retningslinjer).

  • • Epikrisen lægges derefter til underskrift.

  • • Kommer der betydende ændringer til epikrisen, skal der sendes en korrigeret epikrise til egen læge - indsæt standardtekst 610 (åbn epikrisen i Clinical) og afsend på ny fra PAS.