Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blærescanning

Beskrivelse

Indikation:

Patienter uden vandladning eller vandladningstrang i > 4 timer med samtidig skade eller mistanke om skade i centralnervesystemet blærescannes. Patienter obs stroke med residualurin > 150 ml efter vandladning

Desuden patienter med kendt urinretention og / eller blæretømningsbesvær.

Ifølge instruks for strokepatienter skal disse rutinemæssigt blærescannes umiddelbart efter vandladning, mindst en gang.

 

Procedure:

Blærescanner anvendes ifølge manual, som findes sammen med denne.

For patienter med behov for gentagen blærescanning sættes handlingen blærescanning efter vandladning eller intervalhyppighed for blærescanning på den elektroniske oversigt. For alle patienter noteres resultatet af blærescanningen i den elektroniske patientjournal.

Definition af begreber

Urinretention: manglende vandladning, > 400 ml urin i blæren uden at patienten kan lade vandet. Residualurin er > 150 ml urin i blæren efter vandladning. Pga. individuelle forskelle bør grænserne på hhv. 400 og 150 ml opfattes som vejledende.

Stroke: betegnelse for blodprop eller blødning i hjernen

Formål

 

At identificere patienter med urinretention for dermed at tage stilling til katerisation og forebygge blære-skader sekundære til sygdomme i centralnervesystemet.

Referencer

 

BladderScan BVI 3000. Quick Reference (manual)

Sundhedsstyrelsen. 2013. Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi