Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apopleksi – Dysfagi og dysfagiscreening

Beskrivelse

Dysfagi forekommer i den akutte fase hos 37 - 78 % af apopleksipatienter. For 80 % af patienterne er dysfagi et forbigående problem af 2-4 ugers varighed. Et fåtal har dysfagi efter 3 måneder. Der er en øget risiko for pneumoni hos patienter med dysfagi, og for patienter, der samtidig aspirerer, øges risikoen betragteligt.

Aldersrelateret dysfagi forekommer hos 10 % af befolkningen over 50 år.

Silent aspiration, fejlsynkning uden ydre tegn, forekommer hos 2-25 % i den akutte fase.

Ifølge Referenceprogrammet for behandling af patienter med apopleksi i den akutte fase er den optimale dysfagiscreeningsmetode i Danmark GUSS.

Ifølge DAP skal dysfagiscreening foretages på første indlæggelsesdag.

Fremgangsmåde ved dysfagiscreening

Screeningstesten består af to trin, en indirekte screening og en direkte screening. Sidstnævnte består af tre stadier, fortykket vand, vand, og fast føde. Begge trin skal bestås for at patienten må spise normalkost og drikke tynde væsker. Beskrivelse af de enkelte trin fremgår af screeningstesten, se bilag – GUSS.

Handling efter dysfagiscreening

Patient og pårørende informeres om, hvilken type ernæring patienten må få, se bilag – forløbsbeskrivelse.

Ergo vurderer patienten senest dagen efter med henblik på den endelige konsistens for kost og væske

Hvis patienten har dysfagi, er patienten i risiko for underernæring. Dette fremkommer ikke ved den almindelige ernæringsscreening. Derfor skal patienten i sekundær ernæringsscreening scores som 1 (let dysfagi) eller 2 (svær dysfagi) i ernæringstilstand.

Hvis patienten har dysfagi, oprettes sygeplejeproblemet ernæring i elektronisk patientjournal og der tilkobles ernæringsstandardplan, se bilag Vejledning til sygeplejedokumentation af ernæringsproblemer og brug af ernæringsstandardplan.

Dokumentation

Screening dokumenteres i den elektroniske patientjournal under dysfagiscreening

Ernæringsscreening tilrettes ifølge punkt 3 under handling.

Ernæringsformen skrives ind i elektronisk patientjournal under ernæringsscreening og på den elektroniske patientoversigt under ”mad” og ”drikke”.

 

Definition af begreber

Dysfagi: besvær med at spise, drikke og synke

Dysfagiscreening: test, der undersøger om patienten har synkebesvær

Aspiration: Fejlsynkning af væske/mundvand til luftvejene

DAP: Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, se PRI: Apopleksi NIP/DAP

GUSS = Gugging swallowing screening, en metode til at screene apopleksipatienter for dysfagi. Testen må kun udføres af sygeplejepersonale, som er oplært i screeningsmetoden.

 

Formål

At patienten bliver sufficient ernæret under indlæggelse trods dysfagi.

At personalet ved, hvad patienten minimum skal have dækket af ernæringsbehov, og hvilke ernæringstilbud, der kan være med til at opfylde minimumsbehovet.

At patienter med dysfagi identificeres ved indlæggelsens begyndelse ved hjælp af dysfagiscreening, så risici for aspiration og pneumoni mindskes.

 

Referencer

Dansk selskab for apopleksi; Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi, København: 2012

http://www.dsfa.dk/wp-content/uploads/REFERENCEPROGRAMFINAL20131.pdf

 

Dansk Apopleksiregister:

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/apopleksi