Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stroke – Dysfagi og dysfagiscreening

Beskrivelse

Dysfagi forekommer i den akutte fase hos 21-81 % af patienter med stroke. For mange af patienterne er dysfagi et forbigående problem af få ugers varighed. Dog har 11-50 % dysfagi efter 6 måneder. Der er en øget risiko for pneumoni og underernæring hos patienter med dysfagi, og for patienter, der samtidig aspirerer, øges risikoen betragteligt.

Silent aspiration, fejlsynkning uden ydre tegn, forekommer hos 2-25 % i den akutte fase.

Ifølge Referenceprogrammet for behandling af patienter med apopleksi i den akutte fase er den optimale dysfagiscreeningsmetode i Danmark GUSS.

Ifølge DanStroke skal dysfagiscreening foretages seneste 6 timer efter indlæggelse eller efter EVT procedure..

Fremgangsmåde ved dysfagiscreening

Screeningstesten består af to trin, en indirekte screening og en direkte screening. Sidstnævnte består af tre stadier, fortykket vand, vand, og fast føde. Begge trin skal bestås for at patienten må spise normalkost og drikke tynde væsker. Beskrivelse af de enkelte trin fremgår af screeningstesten, se bilag – GUSS.

Handling efter dysfagiscreening

Patient og pårørende informeres om, hvilken type ernæring patienten må få, se bilag – forløbsbeskrivelse.

Ergo vurderer patienten senest dagen efter med henblik på den endelige konsistens for kost og væske

Hvis patienten har dysfagi, er patienten i risiko for underernæring. Dette fremkommer ikke ved den almindelige ernæringsscreening. Derfor skal patienten i sekundær ernæringsscreening scores som 1 (let dysfagi) eller 2 (svær dysfagi) i ernæringstilstand (nedsat kostindtag)

Hvis patienten har dysfagi, oprettes problemorienteret plan (POP) for ernæringsrisiko i elektronisk patientjournal. Tjek evt. huskeseddel KP- Problemorienteret plan under Vejledninger til NordEPJ (rn.dk)

Dokumentation

Screening dokumenteres i den elektroniske patientjournal under dysfagiscreening (GUSS)

Ernæringsscreening tilrettes ifølge punkt 3 under handling.

Ernæringsformen skrives ind i elektronisk patientjournal under ernæringsscreening og på den elektroniske patientoversigt under ”mad” og ”drikke”.

 

Definition af begreber

Dysfagi: besvær med at spise, drikke og synke

Dysfagiscreening: test, der undersøger om patienten har synkebesvær

Aspiration: Fejlsynkning af væske/mundvand til luftvejene

Silent aspiration: aspiration, der ikke opfattes/mærkes af personen, f.eks pga. nedsat sensibilitet. Personen hoster ikke/rømmer sig ikke

DanStroke: Dansk Strokeregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, se PRI: Stroke - DanStroke

GUSS = Gugging swallowing screening, en metode til at screene apopleksipatienter for dysfagi. Testen må kun udføres af sygeplejepersonale, som er oplært i screeningsmetoden.

EVT= Endovaskulær terapi

 

Formål

At patienten bliver sufficient ernæret under indlæggelse trods dysfagi.

At personalet ved, hvad patienten minimum skal have dækket af ernæringsbehov, og hvilke ernæringstilbud, der kan være med til at opfylde minimumsbehovet.

At patienter med dysfagi identificeres ved indlæggelsens begyndelse ved hjælp af dysfagiscreening, så risici for aspiration og pneumoni mindskes.

 

Referencer

European Stroke Organisation and European Society for Swallowing Disorders guideline for the diagnosis and treatment of post-stroke dysphagia - Rainer Dziewas, Emilia Michou, Michaela Trapl-Grundschober, Avtar Lal, Ethem Murat Arsava, Philip M Bath, Pere Clavé, Jörg Glahn, Shaheen Hamdy, Sue Pownall, Antonio Schindler, Margaret Walshe, Rainer Wirth, David Wright, Eric Verin, 2021 (sagepub.com)

 

Dansk selskab for apopleksi; Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi, København: 2012

http://www.dsfa.dk/wp-content/uploads/REFERENCEPROGRAMFINAL20131.pdf

 

Dansk Strokeregister:

Microsoft Word - Dokumentalistrapport 2020 -version 1. februar 2021_2.docx (rkkp.dk)