Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR – Cerebrum Stroke FAST Track

 

Hensigt: At alle stroke patienter kan påbegynde behandling indenfor 6 timer fra modtagelsen. For at dette kan lade sig gøre skal vi stile efter at MR skanne patienterne hurtigst muligt og senest 4 timer efter modtagelsen af henvisningen.

 

Undersøgelsestid: 25 minutter

Arbejdsgang

Melding

Neurolog/læge fra 6Ø/modtagelsen sender en henvisning til Akut MR og ringer til MR akut tlf og melder patienten, navn/CPR.

 

MR radiograf visiterer henvisning og kobler ”Stroke” aktiviteten på i Cetrea.

 

Visitering

Radiografen visiterer henvisningen, vælger MR Cerebrum Stroke FAST Track og angiver samtidig i receptionsfelt ca. ankomst til modtagelsen. Radiografen noterer klokkeslæt for sidst mulig rettige MR i receptionsfeltet. Dette vil være 4 timer fra patientens ankomst til modtagelsen, oprundet til følgende hele time (Dvs. hvis du får opkald 8.40, da angiv senest skantid til kl. 13).

 

Tidsrum

Der kan meldes denne patienttype døgnet rundt. Fra kl. 22 – 07.30 vurderer og beskriver TMC billederne. Se Natmenu TMC Natmenu – Aalborg UH (rn.dk) hvor du også finder link til Stroke-flowchart TMC.

Ved IT nedbrud eller andre tilfælde hvor der køres med nødprocedure, overtager trombolyseradiologen for TMC.

 

Kontraindikationer

Patienter med pacemaker skal henvises til CT-C med angio. Kun hvis det efterfølgende viser sig at det ER absolut nødvendigt med en MR skanning, skrives henvisning til dette, som så planlægges med paceamb efter øvrige forskrifter.

 

MR-henvisninger som er afsendt før kontraindikation (herunder intubation, uro og KLAUS) for MR er konstateret, omvisiteres til CT af MR vagten og følger samme flow som haste rutine CT med kald af Trombolyseradiolog (65100) før CT afsluttes mhp. evt. yderligere supplering.

 

Patienten bestilles til skanning fra modtagelsen hurtigst muligt og inden sidste rettige klokkeslæt. Er der mange øvrige patienter på akutlisten bedes neuroradiolog om at prioritere MR akutlisten.

 

Radiograf ringer til trombolyseradiologen på 65100 når DWI er kørt og oplyser at der er en Stroke pt. som skal vurderes. Trombolyseradiolog vurderer undersøgelsen og afklarer med neurolog hvor patienten skal hen efter skanning, og giver herefter MR radiografen besked.

 

MR radiografen bestiller portør til den oplyste afdeling eller retur til modtagelsen. Efter aftale med portørerne kan der angives at der er tale om en Stroke. Er patienten dårlig bestilles som HASTE opgave. Har patienten ikke en seng med fra modtagelsen og skal videre på 6Ø, da bestilles sengen med portøren.

 

Patientforberedelse og coilvalg

Patienten lejres så symmetrisk som muligt – centrér på Glabella.

Husk at bede patienten lukke øjnene ifht laserlyset i centreringen.

 

Headcoil el HNS

Localizer (planlagt med snit)

 

Calibrering (planlagt med snit)

 

Dække hele det ønskede skanområde

OBS: på nogle af skannerne calibreres automatisk.

AX DWI (5mm snit, 0 i gab).

 

https://pri.rn.dk/Assets/14432/e0704a3abdb740f29bcc16447228a7f6/L1897842b3b184167b05830118f968299.pnghttps://pri.rn.dk/Assets/14432/e0704a3abdb740f29bcc16447228a7f6/L417856a5a1f140028a209fb78b9672b1.png

Kippes efter den hårde gane, se tidligere skanninger for at kippe på samme måde for sammenlignelighed.

AX T2 FLAIR FS(5mm snit, 0 i gab)

Kopier Ax DWI

AX T2* (5mm snit, 0 i gab)

Kopier Ax DWI

3D ASL non-contrast

Kører med 1 nex i stroke protokollen

Den kører REN axial, og kan ikke kippes. Så det er vigtigt patienten ligger lejret så lige og symmetrisk med hovedet som muligt. Se evt https://pri.rn.dk/Sider/32693.aspx

 

Arteriel angio, TOF

Dækkende fra 1 cm under Foramen Magnum til 2 cm over Circulus Willisii) Samme kipning som til trombolyserne.

Ax T2 FSE (5mm snit, 0 i gab)

Kopier Ax DWI

(AX T2 SSFSE kan køres hvis pt. ikke ligger stille)

Postprocessering

Lav angiorecon.: https://pri.rn.dk/Sider/5288.aspx

 

Tjek at der er lavet ADC map, og ellers lav denne manuelt, se evt vejledning her: https://pri.rn.dk/Sider/30347.aspx

 

Hvis ASL recon svigter er her vejledning til manuel recon: https://pri.rn.dk/Sider/32693.aspx