Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Implementeringsplan for opstart af brug af færdigblandet antibiotika på elektronisk pumpe og/eller elastomerisk pumpe

 

Hvis afsnittet ønsker at starte op med elektroniske eller elastomeriske pumper til brug under indlæggelse eller hjemmebehandling, tages der kontakt til:

 

 • • Aalborg Universitetshospital: Anita Tracey, kvalitetskonsulent

 • • Regionshospital Region Nordjylland: Kerstin Mariegaard, Tværsektoriel konsulent

 

Start med at bruge pumperne i afsnittet, så alle kan få pumperne i hænderne, og derefter arbejde på at sende patienter hjem med pumpebehandling.

 

Inden opstart

 • • Arrangere møde med relevante parter: Ledende overlæge, afsnitsledende sygeplejerske, medicinansvarlig overlæge, UUU-sygeplejerske i afsnit, sekretær i afsnit, medicinservicefarmakonom og kontaktfarmaceut. Det er Anita Tracey/Pia Hæstrup, som indkalder.

 • • Anvendelsesområde: Patientkategori og beskrive patientforløb mhp. opstart af kontinuerlig AB på pumpe i afsnit og i hjemmet

 • • Antibiotikaguide og stillingtagen til skift fra IV til PO inden opstart af pumpebehandling

 • • Udpege superbrugere i afdelingen (fx UUU-sygeplejerske, fire sygeplejersker, som går i aftenvagt og nattevagt, medicinansvarlig læge i hvert afsnit).

 • • Fastlægge tidspunkt for opstart af levering af antibiotika. Apoteket skal have tid til at levere medicinen.

 

Undervisning ved konsulenter (CADD icumedical og/eller Elastomerisk pumpe B Braun) i afdelingen. Både læger og sygeplejersker undervises. Sygehusapoteket Region Nordjylland v/kontaktfarmaceut underviser læger i færdigblandet antibiotika til døgnbehandling, doser og dispenseringsformer: Standardordinationer og regimer i Medicinmodulet

 

UUU-sygeplejerske, medicinansvarlig læge og kvalitetskonsulent planlægger forløbet for implementering af brug af færdigblandet antibiotika på pumpe til indlagte patienter og i hjemmet.

 

Oplæring i arbejdsgange og dokumenter i PRI af afsnittets superbrugere

 

Forbrug og opbevaring

Opbevaring – skal kunne opbevares i køleskabet, der skal overholde temperaturgrænse på 2-8 grader. Færdigblandet AB er følsom for temperaturudsving, især ift. nedre grænse, AB må ikke komme i kontakt med køleelementer. Daglig temperaturkontrol anbefales.

 

Pumper / udstyr

 • • Antal CADD pumper i afdelingen

 • • Infusionssæt tilgængelige i afdelingen til CADD-pumpe

 • • Taske til CADD-pumper tilgængelig i afdelingen

 • • Bæltetasker til elastomeriske pumper tilgængelige i afdelingen

 

Orientere om

 • • Dokumentation i EPJ/problemorienteret plan, tyngdekategori og medicin på pumpe

 • • Data i Qlik

 • • Færdigblandet antibiotika tilføjes Standardsortiment ved at ledende overlæge/medicinansvarlig overlæge sender mail til sortiment@rn.dk

 • • Standard ordinationspakker er tilgængelige i medicinmodulet. Disse kan tildeles som standardordinationer ved at ledende overlæge/medicinansvarlig overlæge sender mail til sortiment@rn.dk

 • • Antibiotikakit til hjemmebehandling - se Kit antibiotika i PRI-dokumentet Tilberedning og administration af antibiotika på hospitaler i Region Nordjylland

 • • Forespørgsler på nye styrker, nye lægemidler, nyt device ift. færdigblandet antibiotika sendes til srnmedicinbestilling@rn.dk

 • • Hjælp til kliniske spørgsmål – henvendelse til:

  • • Aalborg UH: Infektionsmedicinsk afd. eller Klinisk Mikrobiologisk afdeling

  • • RHN: Infektionsmediciner eller Klinisk Mikrobiologisk afdeling

 

Kontakt

Anita Tracey

Kvalitetskonsulent, sygeplejerske, MKS

Kvalitet og Sammenhæng

Tlf. 9766 1329

a.tracey@rn.dk

 

 

Kerstin Mariegaard

Tværsektoriel konsulent

Team Det Nære Sundhedsvæsen

Tlf. 2548 8898

kemh@rn.dk