Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Implementeringsplan for opstart af brug af færdigblandet antibiotika på elektronisk pumpe og/eller elastomerisk pumpe

 

Hvis afsnittet ønsker at starte op med elektroniske eller elastomeriske pumper til brug under indlæggelse eller hjemmebehandling, tages der kontakt til

 

Aalborg Universitetshospital: Anita Tracey

Regionshospital Region Nordjylland: Pia Hæstrup, Det Nære Sundhedsvæsen

Start med brug af pumper i afsnittet, så alle kan få pumperne i hænderne. Derefter arbejde på at sende patienter hjem med pumpebehandling.

 

Inden opstart

 • • Arrangere møde med relevante parter: ledende overlæge, afsnitsledende sygeplejerske, medicinansvarlig overlæge, UUU-sygeplejerske i afsnit, sekretær i afsnit, medicinservice farmakonom og evt. kontaktfarmaceut, Anita Tracey/Pia Hæstrup, som indkalder.

 • • Anvendelsesområde: patientkategori og beskrive patientforløb mhp. opstart af kontinuerlig AB på pumpe i afsnit og i hjemmet

 • • Antibiotikaguide og stillingtagen til skift fra IV til PO inden opstart af pumpebehandling

 • • Udpege superbrugere i afdelingen (fx UUU-sygeplejerske, fire sygeplejersker, som går i aftenvagt og nattevagt, medicinansvarlig læge i hvert afsnit)

 • • Fastlægge tidspunkt for opstart af levering af antibiotika. Apoteket skal have tid til at leverer medicinen.

 • • 

Undervisning ved konsulenter (CADD Icumedicial og/eller Elastomerisk pumpe B Braun)og i afdelingen. Både læger og sygeplejersker undervises. Sygehusapoteket Region Nordjylland v/kontaktfarmaceut underviser læger i færdigblandet antibiotika til døgnbehandling, doser og dispenseringsformer: standardordinationer og regimer i Medicinmodulet.

 • • UUU-sygeplejerske, medicinansvarlig læge og kvalitetskonsulent planlægger forløbet for implementering af brug af færdigblandet antibiotika på pumpe til indlagte patienter og i hjemmet

 • • 

 • • Oplæring i arbejdsgange og dokumenter i PRI af superbrugere

 • • 

 • •  Forbrug og opbevaring

 • • Anvendelsesområde: patientforløb beskrives: under indlæggelse / behandling i hjemmet

 

 • • Ønsket sortiment af færdigblandet AB - se sortimentsoversigt i PRI-dokument Tilberedning og administration af antibiotika på hospitaler i Region Nordjylland

 • • Tjekke køleskabs kapacitet, er det tilstrækkeligt stort til at opbevare færdigblandet AB? Opbevaring – skal kunne opbevares i køleskabet, der skal overholde temperaturgrænse på 2-8 grader. Færdigblandet AB er følsom for temperaturudsving især ift. nedre grænse, AB må ikke komme i kontakt med køleelementer. Daglig temperaturkontrol anbefales

 • • 

 • • Pumper / udstyr

 • • Antal CADD pumper i afdelingen

 • • Infusionssæt tilgængelige i afdelingen til CADD pumpe

 • • Taske til CADD pumper tilgængelig i afdelingen

 • • Bæltetasker til elastomeriske pumper tilgængelige i afdelingen

 • • 

 • • Orientere om:

 • • Dokumentation i EPJ / Plan og resultat, aktivitet ”antibiotika på pumpe” (under indlæggelse), IV-behandling i kommunalt regi, årsag til behandling og tyngdekategori vælges (ved beh. i hjemmet)

 • • Data i Qlik

 • • Færdigblandet antibiotika tilføjes Standardsortiment ved at ledende overlæge/ medicinansvarlig overlæge sender mail til sortiment@rn.dk

 • • Antibiotikakit til hjemmebehandling – se Kit antibiotika i PRI dokument Tilberedning og administration af antibiotika på hospitaler i Region Nordjylland

 • • Forespørgsler på nye styrker, nye lægemidler, nyt device ift. Færdigblandet antibiotika sendes til srnmedicinbestilling@rn.dk

 • • Hjælp til kliniske spørgsmål – henvendelse til:

  • Aalborg UH: Infektionsmedicinsk afd. eller Klinisk Mikrobiologisk afdeling

  • RHN: Infektionsmediciner eller Klinisk Mikrobiologisk afdeling

 

Kontakt:

Anita Tracey

Kvalitetskonsulent, sygeplejerske, MKS

Kvalitet og Sammenhæng, Aalborg UH

Tlf. 97661329

a.tracey@rn.dk

 

Pia Hæstrup

Chef – Det nære sundhedsvæsen og tværsektorielle forløb

( +45 40 23 43 70

*  pia.haestrup@rn.dk

REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND