Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til brug af færdigblandet antibiotika på elektroniske og elastomeriske pumper i Region Nordjylland

 

 

Målgruppe

Sundhedspersonale som skal behandle patienter med færdigblandet antibiotika i infusionspose og i elastomerisk pumpe til intravenøs infusion.

 

Før opstart af IV-antibiotikabehandling på pumpe

Hvis afsnittet ønsker at starte op med elektroniske og/eller elastomeriske pumper til brug på afsnittet eller hjemmebehandling, se Implementeringsplan for opstart af brug af færdigblandet antibiotika på elektronisk pumpe og/eller elastomerisk pumpe.

 

Begrebsafklaring

 

CADD-pumpe

Elektronisk infusionspumpe fra Smiths Medical Danmark

 

 

Antibiotika til elektronisk pumpe

Kommer blandet i infusionspose fra apoteket

 

Elastomerisk pumpe

Mekanisk infusionspumpe. Pumpen er uafhængig af strømtilslutning og batterier og er med infusionsslange. En elastomerisk ballon er fyldt med medicin. Den elastomeriske ballon vil gradvist mindskes, efterhånden som medicinen løber ind. Pumpen er engangs og må ikke efterfyldes.

 

Antibiotika til elastomerisk pumpe

Den elastomeriske ballon er forfyldt med antibiotika og bestilles på apoteket – se sortimentsoversigt

 

AB

Antibiotika

 

IV

Intravenøs

 

Hjemmebehandling

 

 

 

Standardordinationspakker

 

 

 

Sortimentsoversigt

 

 

 

 

Kits

Foregår i hjemmet, i kommunal sygeplejeklinik eller ambulant på hospitalet. Se Rammeaftale, Samarbejdsaftale i PRI

 

Gør det muligt at ordinere er præparat, hvor ordinationen er forudfyldt. Se Standardordinationer og - ordinationspakker i Columna Medicin (rn)

 

Oversigt over præparater Sygehusapoteket tilbyder af antibiotika til brug i forbindelse med bl.a. pumpebehandling Standardordinationer og - ordinationspakker i Columna Medicin (rn)

 

Sygehusapoteket tilbyder kits indeholdende utensilier og væsker til brug ved infusion af antibiotika i eget hjem/plejehjem Standardordinationer og - ordinationspakker i Columna Medicin (rn)

 

 

Introduktion

Elektroniske pumper (fx CADD-pumper) og elastomeriske pumper anvendes til indlagte patienter og til patienter, der kan sendes hjem til IV-hjemmebehandling med antibiotika.

 

 

 • • Forbrug og opbevaring

  • • Estimat for antal patienter/uge/AB/afsnit. Denne viden er vigtig, da den skal anvendes til planlægning af produktionen

  • • Anvendelsesområde: Patientforløb beskrives:

   • • under indlæggelse

   • • behandling i hjemmet

  • • Ønsket sortiment af færdigblandet AB og emballage

  • • Det skal afklares om køleskabet er tilstrækkeligt stort til at opbevare færdigblandet AB og ’skærmet’ mod berøring af køleskabsvæg

 

 • • Lager for antibiotika på matrikler (iværksættes løbende i 2021)

   • • Aalborg UHHæmatologisk Sengeafsnit 7V og Mave og Tarmkirurgisk Sengeafsnit A1

   • • HjørringMedicinsk sengeafsnit 205 A

 

 • • Nærhospitaler:

  • • Patienter kan henvises hertil til skift af infusionspose eller elastomerisk pumpe

   • • Aalborg UHInfektionsmedicinsk afsnit

   • • ThistedMed – Orto

   • • HobroAMA

   • • HjørringMedicinsk sengeafsnit 205 A eller Ortopædkir. 109

 

 • • Orientere om:

  • • Data om forbrug i Qlik

  • • Standardordinationspakker er tilgængelige i Columna medicin. Disse kan tildeles via

sortiment@rn.dk

  • • Antibiotikaguide og stillingtagen til skift fra IV til PO inden opstart af pumpebehandling, se link.

  • • Forespørgsler på nye styrker, nye lægemidler, nyt device ift. færdigblandet antibiotika sendes til srnmedicinbestilling@rn.dk

  • • Hjælp til kliniske spørgsmål – henvendelse til:

    • • Aalborg UH: Infektionsmedicinsk afsnit eller Klinisk Mikrobiologisk afdeling

    • • RHN: Infektionsmediciner eller Klinisk Mikrobiologisk afdeling

 

Administrationsmåde af færdigblandet antibiotika på pumpe kontinuerligt, foregår i et løb for sig for at sikre kontinuerlig dosis.

IV-adgange

Se Midline – Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af Midline for voksne – Aalborg Universitetshospital (rn.dk)

 

IV-adgange, der kan anvendes til færdigblandet AB i infusionspose/forfyldte elastomeriske pumper:

 • • PVK: Kan anvendes under opstart under indlæggelse < 3 dage

 • • CVK: Kan anvendes under indlæggelse

 • • Midline

 • • PICCline

 • • Port-a-cath

 

Før opstart af ny patient på pumpe

Patient informeres mundtligt om behandling. Ved behandling i hjemmet informeres også skriftlig med kontakttelefonnummer til det ansvarlige afsnit under IV-behandling. Der indhentes accept af behandling hos patienten.

 

For akut opstart af færdigblandet AB infusionsposer og forfyldte elastomeriske pumper, hentes antibiotika på lagre på matriklen, se ovenfor.

 

Dokumentation

Opret sygeplejehandling i EPJ ift. opstart af pumpebehandling og bestilling af AB:

 

AB-behandlingsstartdato:__________________

AB: __________________

Styrke: __________________

Pumpestart:  dato _________ kl. _________

Kontinuerlig infusion g/døgn:__________________

 

 

 

Medicinservice står for bestilling af færdigblandet AB i samarbejde med afsnittet

 

Registrering sekretæropgave ved opstart af pumpebehandling

Patienterne SKAL registreres med tillægskode BWAA80 (medicingivning via pumpe), når medicin gives på pumpe.

 

Ved opstart

Ny patient til elektronisk pumpe

Find pumpe, infusionssæt og evt. taske

 

Nøgle til pumpe er medicinrummet

Kode til CADD pumpe 201. Tryk herefter godkend værdi.

 

Tjek behov for batteriskift inden opstart på elektronisk pumpe.

 

BØR opstartes i dagvagten for at aflaste vagterne og fremtidige skift også sker i dagtid.

 

Sikre sig at patienten er klar, inden der spikes i AB-pose. Når AB-pose er spiket, er holdbarheden for AB 24 timer.

 

Følg instruktion for CADD-pumpe (se bilag CADD SOLIS VIP håndbog).

 

Aftal ca. tidspunkt for dagligt skift af AB pose med patienten og notér på Cetrea-tavle.

 

Instruer patienten i batteriskift (se patientinformation) medgiv 4 AA batterier (hvis CADD-pumpen skal anvendes hjemme).

 

Skift af færdigblandet AB pose hvert døgn

Sikre sig at patienten er klar, inden der spikes i AB-pose. Når AB-pose er spiket, er holdbarheden for AB 24 timer

 

Infusionssættets holdbarhed er 72 timer. Skriv dato og klokkeslæt på infusionssæt.

 

STOP infusionen på pumpen (se bilag CADD SOLIS VIP håndbog)

Lås kassettelåsen op med nøgle

Fyld infusionsslange

Hvis ingen ændringer – START pumpe

Husk at tjekke behov for batteriskift, 4 AA batterier

 

Alarmer på CADD-pumpe

Der en alarm ved lav reservoir (5 ml før den løber tom)

 

Ny patient til elastomerisk pumpe

Pumpen skal have stuetemperatur (23°C ± 2°C) inden administration, således der opnås optimal elastomerisk effekt. Pumpen tages ud af køleskab ca. ½ time før brug.

 

Opløsningen må kun bruges, hvis den er klar og ikke indeholder partikler.

 

Elastomerisk pumpe leveres med infusionsslange.

 

Ved skift af forfyldt pumpe, se Vejledning til elastomerisk infusionspumpe – Easypump (rn.dk)

 

 

IV-hjemmebehandling med pumpe uden for hospitalet

Når patienter sendes hjem med CADD-pumpe og færdigblandet lægemiddel i infusionspose eller på elastomerisk pumpe, er der flere muligheder for skift af AB-infusionspose og elastomerisk pumpe:

 

 • • Patienten kommer dagligt i ambulatorieret eller sengeafsnittet og får skiftet infusionspose – opret ambulant forløb.

 • • Patienten, der er oplært til at skifte infusionspose/elastomerisk pumpe i eget hjem, kan komme og hente færdigblandet antibiotika i ambulatoriet eller på nærhospital. Pumpe og evt. køletaske afleveres i ambulatoriet, eller andet sted efter aftale ved afsluttet behandling.

 • • Patienten, der har hjemmesygeplejerske til at skifte infusionspose /elastomerisk pumpe, kan hente færdigblandet antibiotika efter aftale med ambulatoriet / sengeafsnittet

 • • Patienten kan få medicin med hjem til f.eks. 3 dage

 • • Evt. sende færdigpakket Kits fra Sygehusapoteket med patienten til brug ved infusion

 • • Bestilling af blodprøver løbende

 • • Transport fra hospital til hjem skal ske i en køletaske, som patienten medbringer.

 • • I patientens hjem:

  • • AB opbevares i kurve adskilt fra madvarer i patientens køleskab

  • • Daglig kontrol af temperatur i køleskabet med termometer

 

Obs! Det færdigblandede antibiotikum leveres ikke til patientens adresse men medsendes patienten eller hentes på hospitalet.

 

Registrering ved behandling med IV-antibiotika i hjemmet:

Lægen fastsætter tyngdekategori efter skema, den registreres i EPJ (se bilag for tyngdekategori)

Sekretær skriver tyngdekategori i journalen og registrerer procedurekoder i PAS Registreringsvejledning - IV-antibiotika behandling

 

Ved hjemmebehandling for dokumentation anvend vejledning. Denne vejledning printes og evt. lamineres og er klar til brug i afsnittet.

 

Efter endt behandling

AB pose frakobles og kasseres som klinisk risikoaffald i gul pose eller gul spand.

 

Pumpe aftørres med sprit.

 

Tom elastomerisk pumpe kasseres som klinisk risikoaffald i gul pose eller gul spand.

 

Taske til CADD pumpe vaskes i vaskemaskinen på standardprogram og lægges til tørre.

 

Bæltetaske til elastomeriske pumper er ”en gangs” og kasseres efter brug.

 

Intravenøs kateter seponeres, hvis det ikke fortsat skal anvendes.

 

Bestilling i ILS

 

Taske uden skulderrem (CADD)

 

533002

Taske med skulderrem (CADD)

 

551911

Infusionsslanger lang

 

428430

Infusionsslanger kort

 

513563

Bæltetaske til elastomerisk pumpe, large

 

Nøgle til CADD pumpe

103026

 

431647