Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til brug af færdigblandet antibiotika på elektroniske og elastomeriske pumper i Region Nordjylland

 

 

Målgruppe

Sundhedspersonale som skal behandle patienter med færdigblandet antibiotika i infusionspose og i elastomerisk pumpe til intravenøs infusion.

 

Før opstart af IV-antibiotikabehandling på pumpe

Hvis afsnittet ønsker at starte op med elektroniske og/eller elastomeriske pumper til brug på afsnittet eller hjemmebehandling, se Implementeringsplan for opstart af brug af færdigblandet antibiotika på elektronisk pumpe og/eller elastomerisk pumpe.

 

Begrebsafklaring

 

CADD-pumpe

Elektronisk infusionspumpe fra Smiths Medical Danmark. Batteridrevet og bærbar. Pumpen er programmeret til 3 slags færdigblandet antibiotika.

Video: CADD pumpe

 

 

Antibiotika til elektronisk pumpe

Kommer blandet i infusionspose fra apoteket sortimentsoversigt

 

 

Elastomerisk pumpe

Mekanisk infusionspumpe. Pumpen er uafhængig af strømtilslutning og batterier og er med infusions-slange. En elastomerisk ballon er fyldt med medicin til døgninfusion og løber ind med fastsat infusions-hastighed. Den elastomeriske ballon vil gradvist mindskes, efterhånden som medicinen løber ind. Pumpen er engangs og må ikke efterfyldes.

Video: Change of infusion - voksen

Connection - barn

 

Antibiotika til elastomerisk pumpe

Den elastomeriske ballon er forfyldt med antibiotika og bestilles på apoteket – se sortimentsoversigt

 

AB

Antibiotika

 

IV

Intravenøs

 

Hjemmebehandling

 

 

 

Standardordinationspakker

 

 

 

Sortimentsoversigt

 

 

 

 

Kits

Foregår i hjemmet, i kommunal sygeplejeklinik eller ambulant på hospitalet. Se Rammeaftale, Samarbejdsaftale i PRI

 

Gør det muligt at ordinere er præparat, hvor ordinationen er forudfyldt. Se Standardordinationer og - ordinationspakker i Columna Medicin (rn)

 

Oversigt over præparater Sygehusapoteket tilbyder af antibiotika til brug i forbindelse med bl.a. pumpebehandling Standardordinationer og - ordinationspakker i Columna Medicin (rn)

 

Sygehusapoteket tilbyder kits indeholdende utensilier og væsker til brug ved infusion af antibiotika i eget hjem/plejehjem Standardordinationer og - ordinationspakker i Columna Medicin (rn)

 

 

Introduktion

Elektroniske pumper (fx CADD-pumper) og elastomeriske pumper anvendes til indlagte patienter og til patienter, der kan sendes hjem til IV-hjemmebehandling med antibiotika.

 

Fordele ved kontinuerlig infusion

 1. 1. giver den teoretisk mest effektive plasmakoncentrationsprofil, hvor der 100% af tiden er effektive koncentrationer af antibiotika.

 2. 2. minimerer arbejdsbyrden sammenlignet med intermitterende infusioner.

 3. 3. kan anvendes til hjemmebehandling af patienter

 4. 4. minimerer indgriben i patientens daglige aktiviteter

 

 

 • • Forbrug og opbevaring

  • • Estimat for antal patienter/uge/AB/afsnit. Denne viden er vigtig, da den skal anvendes til planlægning af produktionen

  • • Anvendelsesområde: Patientforløb beskrives:

   • • under indlæggelse

   • • behandling i hjemmet

  • • Ønsket sortiment af færdigblandet AB og emballage

  • • Det skal afklares om køleskabet er tilstrækkeligt stort til at opbevare færdigblandet AB og ’skærme’ antibiotika mod berøring af køleskabsvæg

 

 • • Lagre for færdigblandet antibiotika til CADD:

   • • Aalborg UHHæmatologisk Sengeafsnit 7V og Mave og Tarmkirurgisk Sengeafsnit A1

   • • HjørringMedicinsk sengeafsnit 205 A

   • • Thisted, Intensiv Afdeling, køleskab

 

 • • Nærhospitaler:

  • • Patienter kan henvises hertil til skift af infusionspose eller elastomerisk pumpe

   • • Aalborg UHInfektionsmedicinsk afsnit, OPAT

   • • ThistedMed – Orto og Daghospitalet

   • • HobroAMA

   • • HjørringMedicinsk sengeafsnit 205 A eller Ortopædkir. 109

 

 • • Orientere om:

  • • Data om forbrug i Qlik

  • • Standardordinationspakker er tilgængelige i Columna medicin. Disse kan tildeles via

sortiment@rn.dk

  • • Antibiotikaguide og stillingtagen til skift fra IV til PO inden opstart af pumpebehandling, se link.

  • • Forespørgsler på nye styrker, nye lægemidler, nyt device ift. færdigblandet antibiotika sendes til srnmedicinbestilling@rn.dk

  • • Hjælp til kliniske spørgsmål – henvendelse til:

    • • Aalborg UH: Infektionsmedicinsk afsnit eller Klinisk Mikrobiologisk afdeling

    • • RHN: Infektionsmediciner eller Klinisk Mikrobiologisk afdeling

 

IV-adgange

 

IV-adgange, der kan anvendes til færdigblandet AB i infusionspose/forfyldte elastomeriske pumper:

 • • PVK: Kan anvendes under opstart under indlæggelse < 3 dage

 • • CVK: Kan anvendes under indlæggelse

 • • Midline

 • • PICCline

 • • Port-a-cath

 

Administrationsmåde af færdigblandet antibiotika på pumpe kontinuerligt, foregår i et løb for sig for at sikre kontinuerlig infusion, dvs. anbefalingen er ikke at anvende sidedrop.

 

Før opstart af ny patient på pumpe

Patient informeres mundtligt om behandling. Ved behandling i hjemmet informeres også skriftlig med kontakttelefonnummer til det ansvarlige afsnit under IV-behandling. Der indhentes accept af behandling hos patienten.

 

For akut opstart af færdigblandet AB infusionsposer og forfyldte elastomeriske pumper, hentes antibiotika på lagre på matriklen, se ovenfor.

 

Dokumentation

Opret i NordEPJ i ”Plan og resultat” en aktivitet ”medicin via pumpe”, således sker der automatisk en registrering på tillægskode BWAA80

 

Medicinservice står for bestilling af færdigblandet AB i samarbejde med afsnittet. Færdigblandet antibiotika bestilles dag 1 og leveres dag 2 på intern matrikel. På eksterne matrikler bestilles dag 1, produktion dag 2 og leveres dag 3 (gælder også Nord)

 

Ved opstart

Ny patient til elektronisk pumpe

Find pumpe, infusionssæt og evt. taske

 

Nøgle til pumpe er medicinrummet

Kode til CADD pumpe 201. Tryk herefter godkend værdi.

 

BØR opstartes i dagvagten for at aflaste vagterne og fremtidige skift også sker i dagtid. Notér evt. daglig skift på Cetrea-tavle.

 

Sikre sig at patienten er klar, inden der spikes i AB-pose. Når AB-pose er spiket, er holdbarheden for AB 24 timer. Tjek holdbarhedspose dato på posen, da antibiotika skal være løbet ind inden udløbsdato.

 

Følg instruktion for CADD-pumpe CADD SOLIS VIP håndbog

 

Tjek behov for batteriskift inden opstart på elektronisk pumpe. Hospitalet leverer batterier til pumpe under hjemmebehandling. 4 stk batterier AA kan holde i ca. 3 døgn.

Instruer patienten i batteriskift ved hjemmebehandling (se patientinformation) medgiv 4 AA batterier.

 

 

 

Skift af færdigblandet AB pose hvert døgn

Sikre sig at patienten er klar, inden der spikes i AB-pose. Når AB-pose er spiket, er holdbarheden for AB 24 timer

 

Infusionssættets holdbarhed er 96 timer. Skriv dato og klokkeslæt på infusionssæt.

 

STOP infusion på pumpen (se bilag CADD SOLIS VIP håndbog)

Skift antibiotikapose, anvend anbefalinger ved medicin administration

Tjek præparat og dosis

Indstil reservoir

Hvis ingen ændringer – START pumpe

Husk at tjekke behov for batteriskift, 4 AA batterier

 

Spike sker i luft ved at vende antibiotika posen på hovedet. Infusiosnslangen fyldes ved at PRIME, er sat til fast milliliter, så der ikke komme antibiotika ud i luften, stop ved synligt væske for enden af infusionsslangen.

Ny patient til elastomerisk pumpe

Pumpen skal have stuetemperatur (23°C ± 2°C) inden administration, således der opnås optimal elastomerisk effekt. Pumpen tages ud af køleskab ca. ½ time før brug.

 

Opløsningen må kun bruges, hvis den er klar og ikke indeholder partikler.

Tjek udløbsdato

 

Elastomerisk pumpe leveres med infusionsslange.

 

Ved skift af forfyldt pumpe, se Vejledning til elastomerisk infusionspumpe – Easypump (rn.dk)

 

IV-hjemmebehandling med pumpe uden for hospitalet

Vejledning til udskrivelse af patient med kont. AB - tyngdekategori se bilag

Udskrivelse til IV-behandling i kommunalt regi

 

Når patienter sendes hjem med CADD-pumpe og færdigblandet lægemiddel i infusionspose eller på elastomerisk pumpe, er der flere muligheder for skift af AB- og elastomerisk pumpe:

 

 • • Patienten kommer dagligt i ambulatorieret eller sengeafsnittet og får skiftet infusionspose – opret ambulant forløb.

 • • Patienten, der er oplært til at skifte infusionspose/elastomerisk pumpe i eget hjem, kan komme og hente færdigblandet antibiotika i ambulatoriet, sengeafsnit eller på nærhospital. Pumpe afleveres i ambulatoriet, eller andet sted efter aftale ved afsluttet behandling. Husk låneseddel.

 • • Patienten, der har hjemmesygeplejerske til at skifte infusionspose /elastomerisk pumpe, kan hente færdigblandet antibiotika efter aftale med ambulatoriet / sengeafsnittet

 • • Patienten kan få medicin med hjem til f.eks. 3 dage

 • • Evt. sende færdigpakket Kits fra Sygehusapoteket med patienten til brug ved infusion

 • • Bestilling af blodprøver løbende

 • • Transport fra hospital til hjem skal ske i en køletaske med køleelementer, som patienten medbringer.

 • • Køleelementerne pakkes ind, så der ikke er direkte berøring med færdigblandet antibiotika.

 • • I patientens hjem:

  • • AB opbevares i kurve adskilt fra madvarer i patientens køleskab

  • • Daglig kontrol af temperatur i køleskabet med termometer

 

Obs! Det færdigblandede antibiotikum leveres ikke til patientens adresse, men medsendes patienten eller hentes på hospitalet.

 

Registrering ved behandling med IV-antibiotika i hjemmet:

Lægen fastsætter tyngdekategori efter skema, den registreres i EPJ (se bilag for tyngdekategori)

Se ellers Registreringsvejledning vedr. IV-behandling

 

Ved hjemmebehandling for dokumentation anvend vejledning til udskrivelse af patient med kont. Antibiotika. Denne vejledning kan printes og lamineres og ligge klar til brug i afsnittet.

 

Efter endt behandling

Antibiotikapose frakobles og kasseres i henhold til Sorteringsvejledning for medicinaffald

Pumpe aftørres med sprit.

 

Tom elastomerisk pumpe kasseres i henhold til Sorteringsvejledning for medicinaffald.

 

Send altid en gul pose med patienten hjem til medicinrester, hvis dette skulle forekomme.

 

Taske til CADD pumpe vaskes i vaskemaskinen på standardprogram og lægges til tørre.

 

Bæltetaske til elastomeriske pumper er ”en gangs” og kasseres efter brug.

 

Intravenøs kateter seponeres, hvis det ikke skal anvendes mere.

 

 

Bestilling i ILS

 

 

Taske uden skulderrem (CADD)

533002

Taske med skulderrem (CADD)

551911

Infusionsslanger lang

428430

Infusionsslanger kort

513563

Bæltetaske til elastomerisk pumpe, large

103026

 

Nøgle til CADD pumpe

431647

Kølekasse m/ låg til transport af medicin 3,8 l. 240x140x115 mm (indv)

 

558842

Pose bobleplast AirCap, 180x235mm 45µm 300 stk. Pr. pk.

 

579883 

Køleelement

509730

Køletaske, 26 kr/stk, 14 l.

578901