Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til elastomerisk infusionspumpe – Easypump

 

https://www.bbraun.dk/da/virksomhed/newsroom/news/easypump-.html

 

Billede 3

 

Infusionspumpen (Easypump® II) er designet til kontinuerligt at tilføre patienten en på forhånd fastlagt mængde af et præparat enten på hospitalet eller i hjemmet. På Sygehusapoteket Region Nordjylland findes pumpen forfyldt med Piperacillin / Tazobactam.

 

Pumpen er uafhængig af strømtilslutning og batterier.

Elastomerisk pumpe leveres med infusionsslange.

 

Infusionshastigheden bestemmes i kombination af det positive tryk, der dannes i den elastomeriske membran (ballonen) og en flowregulator regulerer infusionshastigheden og sikrer en konstant infusion af medicin.

 

Elastomeriske pumper anvendes til kontinuerlig infusion af medicinske præparater enten intravenøst, subkutant, perineutralt (perifer smertekateter) eller epiduralt.

Opløsningen må kun bruges, hvis den er klar og ikke indeholder partikler.

Tjek udløbsdato

 

Den elastomeriske ballon vil gradvist mindskes, efterhånden som medicinen løber ind.

Administrationsmåde af færdigblandet antibiotika på pumpe kontinuerligt, foregår i et løb for sig for at

sikre kontinuerlig infusion, dvs. anbefalingen er ikke at anvende sidedrop.

 

Behandlingen er slut, når ballonen er flad på alle sider.

 

Easypump II er designet til at virke ved stuetemperatur 23C ± 2 C. Flowregulatoren er kalibreret til at virke ved 31C. For at opretholde den stabile flowhastighed, skal flowregulatoren hele tiden være i tæt kontakt med patientens hud (31C) for hver 1 C over eller under denne temperatur, vil flowregulatoren stige eller falde med ca. 3 %.

 

Pumpen kan max. Indeholde 270 ml og afgiver 10 ml/t, og dosis kan ikke ændres.

 

Pumpen er en gangs og må ikke efterfyldes.

 

Indikation for kontinuerlig antibiotisk behandling

Den elastomeriske pumpe anvendes til kontinuerlig behandling med Piperacillin/Tazobactam. Den forfyldte pumpe med Piperacillin / Tazobactam bestilles på apoteket.

 

Fordelene ved kontinuerlig behandling er, at plasmakoncentrationen vil ligge mere stabilt, hvilket kan medføre mulighed for reduktion af døgndosis, såfremt patienten er stabil.

 

Dosis ordineres af en læge ud fra en indikation for behandling og ud fra den enkelte patients nyrefunktion/ GFR. Ordinationen skal være kontinuerlig infusion

 

Easypump kan også anvendes til kontinuerlig behandling med Ampicillin 4g/døgn.

 

Den elastomeriske pumpe er forfyldt med medicin og opbevares i køleskab. Pumpen skal have stuetemperatur inden brug, således den elastomeriske effekt er optimal; tages derfor ud af køleskabet ½ time før brug.

 

Sådan sættes pumpen til patienten

Easypump kan anvendes til PVK, Midline PICCline og til CVK.

 

Såfremt patienten har PVK og ikke skal have behandling i længere tid, kan PVK anlægges på underarmen, således at patienten er mindst muligt generet af pumpen.

 

Ved mere end 3 dages behandling anlægges Midline

 

Easypump placeres i tilhørende bæltetaske, som bæres i højde med IV-adgangen. Lille bæltetaske er til 270 ml.

 

Observationer inden pumpen tilkobles samt en gang i døgnet:

  • • Indstiksstedet ved katetret. Ved perifere katetre vil patienten ofte føle en stikken, som det første tegn på begyndende irritation før evt. rødme, hævelse og pus.

  • • Plaster, løst eller fugtigt – skiftes

  • • Katetrets placering (fastgjort til huden, knæk på slange)

 

Observationer i hver vagt, når pumpen er tilkoblet:

  • • Tjek at den elastomeriske pumpe fungerer, er pumpen blevet mindre i størrelse / vægt

  • • Er klemskruen åben; tjek dette i hver vagt

 

Efter endt behandling

Tom elastomerisk pumpe frakobles og kasseres i henhold til Sorteringsvejledning for medicinaffald

 

Send altid en gul pose med patienten hjem til medicinrester, hvis dette skulle forekomme.

 

Bæltetaske til elastomeriske pumper er ”en gangs” og kasseres efter brug.

 

Intravenøs kateter seponeres, hvis det ikke skal anvendes mere.

 

 

 

Tilkobling af pumpe til patient:

 

Billede 2

 

Billede 1

 

Temperaturinformationer

Easypump II er designet til at virke ved stuetemperatur 23 C ±2 C: Flowregulatoren er kalibreret til at virke ved 31 C. For at opretholde den stabile flowhastighed, skal flowregulatoren hele tiden være i tæt kontakt med patientens hud (31 C). For hver 1 C over eller under denne temperatur, vil flowregulatoren stige eller falde med ca. 3 %.

 

Patientinformation: Information til patienten

 

Easypump LT: ”long term”, betyder infusion mellem 12 til 270 timer (11 dage)

 

 

Link til video:

Change of Infusion (rn.dk)

Connection

 

https://www.youtube.com/watch?v=EjuEgLuBTac

https://www.youtube.com/watch?v=UyFW0P0MBc8