Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

QuikRead go – Betjeningsvejledning til bestemmelse af POCT-CRP

Billede 2Billede 3

Beskrivelse

Udstyret er placeret decentralt efter aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling. Alle brugere skal undervises og certificeres i korrekt betjening og svaroverførsel til EPJ, før der opnås brugsrettigheder til udstyret.

Definition af begreber

POCT-CRP

Hurtig bestemmelse af CRP på fuldblod

QuikRead go

POCT-udstyr til bestemmelse af CRP

wrCRP+Hb

REF146255

Reagens kit, til bestemmelse af POCT-CRP på QuikRead Go

 

BUF

Buffer i cuvette til bestemmelse af POCT-CRP

 

REAG CPS

Reagenspropper til bestemmelse af POCT-CRP

QuikRead go wrCRP Control

REF153038

Kontrol opløsning til kontrol af POCT-CRP-analysen

POCT

Point-Of-Care-Test

KBA

Klinisk Biokemisk Afdeling

Decentral analyse

Analyse udført af klinisk personale

EPJ

Elektronisk Patient Journal

Patientidentifikation

Her tages udgangspunkt i Patientidentifikation på somatiske hospitaler

I praksis scannes patientens CPR fra armbånd eller Sundhedskort direkte på QuikRead go.

Prøvetagning

Der benyttes kapillær blod udtaget fra finger eller øre eller venøs prøvetagning af hepariniseret fuldblod. (grønt glas). Der udtages blod i kapillærrør med stempel fra reagenskit til analysen.

Analyse

Efter prøvetagning overføres blod fra kapillærrøret til reagensbufferen. Reagensproppen påsættes, og enheden placeres i QuikRead go. Herefter analyserer og afgiver QuikRead go en CRP-værdi på skærmen, ved korrekt opkobling og patientidentifikation vil denne værdi overføres til EPJ og opgaveliste for den til udstyret tilkoblede afdeling.

 

 

Quick-guide til QuikRead go - fremgangsmåde

 

 

1

Væk instrumentet fra dvale, ved at aktivere knappen på instrumentets forside under skærmen. Hold knappen inde et par sekunder.

 

 

2

Vælg ”Log-on”

 

Scan/tast dit brugernavn fra dit ID-kort.

 

Vælg ”Måling” på QuikRead go

Display

 

Scan patientens CPR fra

armbånd eller Sundhedskort.

 

Klargør cuvette og 10 μl rør

med stempel. Cuvetten må ikke berøres under QR koden.

 

Låget til aflæsebrønden åbner

 

Et billede, der indeholder apparat, video

Automatisk genereret beskrivelse

3

 

Fyld røret med blod fra øre, finger eller veneprøve.

 

Tør overskydende

prøvemateriale af røret, så afmålingen af blod begrænser sig til indholdet i røret.

Et billede, der indeholder nål, person, skærende, par

Automatisk genereret beskrivelse

4

Anbring blodprøven i buffer,

og tryk stemplet ned, så blodet overføres til bufferen.

 

Kasser kapillærrøret

Et billede, der indeholder person, indendørs, opbevarer, hånd

Automatisk genereret beskrivelse

 

5

Luk cuvetten tæt med en wrCRP reagensprop. Den blå del af proppen skal ikke berøres.

 

Proppen skal holdes tør, og cuvetten må ikke berøres under QR-koden.

 

Udføres denne del af prøvetagningen ved en isolationspatient, skal bufferrørets ydre holdes isoleret for inficering.

 

Herefter fortsættes inden 2 timer til punkt 6.

 

 

Billede 1

6

Placer cuvetten med reagensprop i QuikRead go,

som vist på display.

 

Låget til aflæsebrønden lukker.

 

Analysen startes automatisk, når QuikRead go har kontrolleret og accepteret reagensets holdbarhed og temperatur.

 

Denne proces støjer.

 

 

 

Et billede, der indeholder sidder, forside, mand, opbevarer

Automatisk genereret beskrivelse

7

Når analysen er gennemført, overføres det viste svar til EPJ og Sundhed.dk.

 

Det blå låg til aflæsebrønden åbnes automatisk, og du kan kassere cuvetten.

 

Det enkelte instrument er konfigureret til en specifik afdelingskode – og dennes opgaveliste.

Billede 11

Indikatorer og tærskelværdier

Reagenser kontrolleres og frigives fra KBA inden decentral anvendelse. Reagensernes holdbarhed og udstyrets performance, kontrolleres løbende af Klinisk Biokemisk Afdeling. Decentralt certificeret personale har til ansvar at følge denne instruks, og give besked til KBA, hvis der herudover opstår mistanke om fejlmålinger. Det kan f.eks. dreje sig om

  • • Klinisk vurdering af borger/patient, hvor dette ikke stemmer overens med det opnåede analyse-

resultat.

  • • Hvis udstyr eller tilhørende reagenser er blevet udsat for påvirkning – temperaturer, flytninger eller længere tids inaktivitet, som kan have betydning for performance.

  • • Hvis der ikke sker overførsel af analyseresultater til EPJ/Sundhed.dk

 

Målgruppe

Målgruppen for bestemmelse af POCT-CRP er patienter og borgere, forud for aktiv stillingtagen til iværksætning af behandling.

Formål

Formålet med denne vejledning er at beskrive tiltag til kvalitetssikring samt ansvarsfordeling mellem den kliniske afdeling og Klinisk Biokemisk Afdeling. Kvalitetssikringstiltag skal efterleve kravene i den danske standard (ISO 15189), ”Nærpatientundersøgelse (POCT) Krav til kvalitet og kompetence” og Klinisk Biokemisk Afdelings retningslinjer vedrørende decentral analysevirksomhed på Aalborg Universitetshospital. QuikRead holdes altid tændt og tilkoblet internettet. Ved behov for flytning kontaktes KBA

Problemstilling

Bestemmelse af POCT-CRP skal begrundes i behov for akut stillingtagen til behov for patientbehandling. Analysen er ikke velegnet til monitorering af behandlingens effekt.

Referencer

https://pri.rn.dk/Sider/18058.aspx